Myšlienky a nápady

Blogy na tému Myšlienky a nápady

Otvorený list zdravotným poisťovniam od rodičov detí s poruchou sluchu

Vážení členovia a predsedovia predstavenstva zdravotných poisťovní v Slovenskej republike, dovoľujeme si Vám v mene rodičov detí s poruchou sluchu zaslať tento otvorený list, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke OZ NepocujuceDieta.sk. V decembri budete mať v rukách možnosť, ako týmto deťom zvýšiť šance na to, aby mohli žiť, študovať a pracova

Zlepšime zdravotnú starostlivosť o deti s poruchou sluchu

Deti s poruchou sluchu prichádzajú na svet s rovnakými predpokladmi na plnohodnotný život v spoločnosti, ako ich počujúci kamaráti. Keď ale ich mozog nedostáva nesmierne dôležité sluchové podnety, vývoj sa pri počujúcich a nepočujúcich deťoch začína uberať dvoma rôznymi smermi. Ako výsledok nepočujúce deti a neskôr dospelí nemusia vedieť rozprá