Zlepšime zdravotnú starostlivosť o deti s poruchou sluchu

pred 8 rokmi

Deti s poruchou sluchu prichádzajú na svet s rovnakými predpokladmi na plnohodnotný život v spoločnosti, ako ich počujúci kamaráti. Keď ale ich mozog nedostáva nesmierne dôležité sluchové podnety, vývoj sa pri počujúcich a nepočujúcich deťoch začína uberať dvoma rôznymi smermi. Ako výsledok nepočujúce deti a neskôr dospelí nemusia vedieť rozprávať a dokonca ani čítať s porozumením, čím sa im uzavrú možnosti na vzdelávanie a pracovné uplatnenie v počujúcom svete.

To však pre väčšinu z nich nemusí platiť v prípade, ak sa prístup k sluchovým podnetom obnoví už v ranom veku (ideálne do 6-teho mesiaca života) a dieťa vďaka tomu počuje zvuk reči. Ak sa to podarí, väčšina detí s poruchou sluchu má šancu vyvíjať sa rovnako ako ich počujúci rovesníci, naučiť sa rozprávať a neskôr študovať a pracovať v počujúcom svete.

Na to, aby deti počuli reč, potrebujú správne vybraný a správne nastavený načúvací prístroj, alebo kochleárny implantát. To je úlohou zdravotného systému Slovenskej republiky. Je to však proces nesmierne náročný, pretože dieťa vo veku niekoľkých mesiacov alebo rokov nedokáže pri vyšetreniach sluchu spolupracovať ako dospelý. Na šťastie pre tieto deti, vo svete existujú moderné metódy, vďaka ktorým je tento cieľ možné splniť dosť rýchlo na to, aby sa deti rozvíjali prirodzeným spôsobom.

Pri skúmaní systému zdravotnej starostlivosti sme však zistili, že mnohé z prvkov, ktoré sa uplatňujú vo vyspelých krajinách (Nemecko, Veľká Británia, USA) u nás chýbajú. Okrem iného sme urobili nasledovné zistenia:

 • väčšina detí s poruchou sluchu - až 87%* - nedostane načúvací aparát do 6-tich mesiacov veku, čo je vo vyspelých krajinách základ ich úspešnej rehabilitácie - ako výsledok niektoré deti nemusia dosiahnuť svoj plný potenciál,
 • na Slovensku celoplošne nedisponujeme vyšetreniami, ktoré by dokázali zistiť, čo dieťa s načúvacími prístrojmi počuje a teda nedokážeme dostatočne rýchlo zmerať ich účinnosť a prípadne ich nastavenia zmeniť - ako výsledok sú na Slovensku aj deti, ktoré by mohli mať načúvacie prístroje nastavené účinnejšie a prinášali by im väčši osoh,
 • súčasné odborné usmernenie už vďaka pokrokom vo výskume nezabezpečuje postup lekárov na celom Slovensku v súlade so súčasnými poznatkami vedy - vo výsledku vzniká priestor na zásadné zlepšenia v našom zdravotnom systéme, ktoré pomôžu deťom získať účennejšiu kompenzáciu poruchy sluchu,
 • nemáme pracoviská a odborníkov (v Nemecku známych ako pedakustik), ktorí by sa špecializovali výhradne na kompenzáciu sluchu detí. Navyše pracoviská, ktoré majú v dnešnej dobe tieto deti v starostlivosti trpia nedostatočnou kapacitou a vybavením,
 • nedisponujeme centrálnym registrom detí s poruchou sluchu, ktorý by sledoval ich osud v systéme zdravotnej starostlivosti a úroveň tejto starostlivosti sledoval, a to aj napriek tomu, že podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z roku 2006 mal takýto register vzniknúť,
 • a mnohé ďalšie nedostatky (viď nižšie).

Výsledkom týchto nedostatkov sú v niektorých prípadoch deti, ktoré by mohli počuť reč lepšie a mohli by mať väčšiu šancu na jej oslovenie a začlenenie sa do počujúcej spoločnosti. Mnohé takéto slovenské deti boli objavené na klinike AudioFon v Brne, kde zaviedli mnohé z postupov, z ktorých by mohli získavať aj deti v Slovenskej republike.

Vzhľadom na to, že všetko dobré aj menej dobré sa na deťoch podpisuje na celý zvyšok ich života, požadujeme nasledovné zmeny v systéme zdravotnej starostlivosti o deti s poruchou sluchu v Slovenskej republike:

 • zriadenie minimálne troch špecializovaných pedaudiologických centier, ktorých úlohou bude špecializovať sa na diagnostiku poruchu sluchu u detí a nastavovať ich NP na úrovni súčasných poznatkov vedy,
 • vydanie aktualizovaného národného odborného usmernenia pre včasnú diagnostiku a liečbu poruchy sluchu u novorodencov a detí, ktorého úlohou bude zavedenie nových poznatkov svetovej vedy do praxe v našej krajine
 • zriadenie centrálneho registra detí s poruchou sluchu
 • zavedenie nového odboru do vzdelávania zdravotníckych pracovníkov tzv. pedakustika
 • a mnohé ďalšie (viď nižšie)

 Všetky zistenia a kompletné znenie požiadaviek nájdete v dokumente
Memorandum skupiny pre obhajobu práv detí s poruchou sluchu

 Podporu týmto požiadavkám a ďalším aktivitám OZ NepocujuceDieta.sk môžete vyjadriť na stránke
3 kliknutia pre lepší život detí s poruchou sluchu

*) Zdroj: Prieskum OZ NepocujuceDieta.sk medzi 30 rodičmi detí s poruchou sluchu, september 2015

Komentáre (0)

Pridaj komentár