O posunkoch

Blogy na tému O posunkoch

Používanie posunkov rozvíja myslenie dieťaťa už v ranom veku

Viete, prečo je dobré začať s posunkami už v útlom veku vášho dieťaťa? Veľmi mu tým pomôžete rozvíjať jeho myslenie. Prvé posunky sa síce môžu dostaviť aj po dvoch mesiacoch, ale nevzdávajte to. Akonáhle si posunkovanie osvojíte, prídu na rad ďalšie posunky. Bez ohľadu na to, aká ťažká je jeho porucha sluchu, navzájom sa budete vedieť dorozumieť. S posunkam

Ako rodičom pomáha posunkovanie s deťmi?

V živote rodiny, ktorá má doma dieťa s poruchou sluchu, sú rôzne situácie, kedy sa jej posunky môžu zísť. Veľa rodičov aj dnes priznáva, ako ich neteší, že sa im ťažšie nadväzuje vzťah s dieťaťom. Zozbierali sme rôzne vyjadrenia rodičov, ktorí hovoria o svojej skúsenosti s posunkovým jazykom. Posunky im pomohli porozumieť si navzájom a budovať vzťah. Ba dokonca aj s d

Nebojte sa posunkov alebo 11 dôvodov, prečo je dobré s deťmi posunkovať

Dieťa sa používaním posunkov učí uvažovať v systéme jazyka. Posunkovanie má veľký zmysel pri budovaní jeho slovnej zásoby a môže mu dopomôcť k hovorenej reči. Začína sa to slovami. Neskôr môžete spoločne s vaším dieťatkom posunkovať vo vetách, čím mu prirodzene ukážete, ako sa správne skladajú slová. Odtiaľ je už blízko k vyjadrov

11 dôvodov, prečo by ste mali s deťmi posunkovať

Každý rodič túži po tom, aby sa so svojím dieťaťom dohovoril, no nie vždy je to možné. Najmä, ak ide o poruchu sluchu. V prípade, že ju vášmu dieťatku diagnostikovali tiež, nečakajte na to, až začne hovoriť prvé slová. Vzájomnú komunikáciu si môžete uľahčiť aj posunkovaním. Dieťa sa vďaka posunkom naučí vyjadriť to, čo vám chce povedať a čo cíti. Sk&

Prečo dnes čoraz viac odborníkov odporúča posunkovanie?

Mnohí rodičia detí s poruchou sluchu sa po zoznámení s diagnózou ocitajú vo veľkej neistote. Sú konfrontovaní rôznymi názormi a vynára sa im veľa otázok. Jednou z dôležitých tém, ktorú riešia tiež je, či s dieťaťom od útleho veku posunkovať alebo nie. Kým niektorí odborníci posunkový jazyk odporúčajú, iní sú

Hovorme rúčkami

Využite skvelú príležitosť naučiť sa niečo nové spolu s Vašimi deťmi a pridajte sa k nám v našom kurze pre najmenších Hovorme rúčkami. Kurz je určený pre všetkých rodičov s deťmi do 3 rokov, ktorých zaujíma posunkový jazyk. Veľkou výhodou kurzu je, že detičky sa naučia komunikovať a vyjadrovať svoje potreby skôr ako začnú rozprávať. Na jednej hodi

Už o dva týždne začína kurz posunkov. Ešte sa môžete prihlásiť

V pondelok 12.11. o 17:30 sa stretneme prvýkrát na kurze posunkov. Kurzom nás prevedie profesorka Darinka Tarcsiová. Počas desiatich stretnutí sa naučíme základnú slovnú zásobu posunkov - rodina, jedlo, oblečenie, farby a čísla, zvieratá, doprava, môj domov, ročné obdobia a mesiace. Okrem praktickej časti si prejdeme aj potrebnú teóriu - ako správne posunkovať, ktoré

Online video-slovník má vyše 1000 posunkov

Používanie posunkov je obrovským pomocníkom. Po zistení diagnózy rodinám pomáha rýchlo prekonať komunikačnú bariéru medzi nimi a dieťaťom. To zvyčajne do rodiny prinesie upokojenie, menej plaču, hnevu, či zúfalstva a tak jej umožní sústrediť sa na dôležitú prácu.   Ani neskôr, keď sa dieťa naučí komunikovať rečou, posunky nestrácajú na dôležitosti. Zachrániť môžu každú situáciu, či dlhšie obdobie, kedy dieťa nepočuje dobre. Je to najmä po