O posunkoch

Blogy na tému O posunkoch

Už o dva týždne začína kurz posunkov. Ešte sa môžete prihlásiť

V pondelok 12.11. o 17:30 sa stretneme prvýkrát na kurze posunkov. Kurzom nás prevedie profesorka Darinka Tarcsiová. Počas desiatich stretnutí sa naučíme základnú slovnú zásobu posunkov - rodina, jedlo, oblečenie, farby a čísla, zvieratá, doprava, môj domov, ročné obdobia a mesiace. Okrem praktickej časti si prejdeme aj potrebnú teóriu - ako správne posunkovať, ktoré

Online video-slovník má vyše 1000 posunkov

Používanie posunkov je obrovským pomocníkom. Po zistení diagnózy rodinám pomáha rýchlo prekonať komunikačnú bariéru medzi nimi a dieťaťom. To zvyčajne do rodiny prinesie upokojenie, menej plaču, hnevu, či zúfalstva a tak jej umožní sústrediť sa na dôležitú prácu.   Ani neskôr, keď sa dieťa naučí komunikovať rečou, posunky nestrácajú na dôležitosti. Zachrániť môžu každú situáciu, či dlhšie obdobie, kedy dieťa nepočuje dobre. Je to najmä po