Nebojte sa posunkov alebo 11 dôvodov, prečo je dobré s deťmi posunkovať

pred 5 rokmi
Dieťa sa používaním posunkov učí uvažovať v systéme jazyka. Posunkovanie má veľký zmysel pri budovaní jeho slovnej zásoby a môže mu dopomôcť k hovorenej reči. Začína sa to slovami. Neskôr môžete spoločne s vaším dieťatkom posunkovať vo vetách, čím mu prirodzene ukážete, ako sa správne skladajú slová. Odtiaľ je už blízko k vyjadrovaniu myšlienok a pocitov.
 
Už v prvej časti článku 11 dôvodov, prečo by ste s deťmi mali posunkovať sme písali, aký dôležitý význam majú posunky pri komunikácii rodičov s dieťaťom. V ďalšom pokračovaní nájdete ďalšie dôvody, ako vám ešte môžu pomôcť pri vzájomnom dorozumení sa a vyjadrení pocitov a myšlienok. 
 
6. Používanie posunkov rozvíja myslenie dieťaťa v ranom veku bez ohľadu na úroveň poruchy sluchu
Osemnásťmesačné dieťa by malo aktívne používať okolo 50 až 70 slov. Dvojročné ešte viac, čo mu umožňuje hovoriť o veciach, ktoré sa okolo neho dejú. Premýšľa o nich, pýta sa, komentuje ich.

Na to, aby mohlo komunikovať, potrebuje slová. Veľa detí s ťažkou alebo veľmi ťažkou poruchou sluchu však nemá v tomto veku primeranú slovnú zásobu. S rodičmi sa dorozumievajú iba niekoľkými slovami a gestami. To však nestačí, lebo sa tým ich myslenie obmedzuje. Práve posunky môžu byť záchranou. Pomocou nich môže dieťa odmalička získavať informácie o svete a učiť sa myslieť bez ohľadu na aktuálnu úroveň sluchu.


7. Posunky umožňujú budovať vzájomný vzťah od raného veku
Pre niektorých rodičov je ťažké nadviazať vzťah s ich dieťaťom. Uvedomujú si, že ich brzdí nefunkčná komunikácia. Rodič sa tak často cíti neschopný a dieťa veľmi frustrované. Posunky to však môžu vyriešiť, dokonca aj v neskoršom veku. Potvrdzuje to aj Lucia, ktorá začala posunkovať so svojou dcérou Líviou.

„Vďaka posunkom už skoro vôbec nedochádza k nedorozumeniam medzi nami. Máme väčšiu psychickú pohodu a vieme predchádzať vyhraneným situáciám. Najväčší prínos posunkov je komunikácia, že sa s naším dieťaťom vieme porozprávať. Vieme zistiť, čo ho teší a čo trápi, či ho niečo bolí, či je smutné a to je najväčší prínos pre obe strany,“ dodáva.

8. Posunky uľahčujú každodenný život a znižujú frustráciu na strane rodiča
Prvých 18 mesiacov sa väčšinou rodič dorozumie s dieťaťom gestom. Frustrácia však narastá okolo druhého roka dieťaťa, keď prichádza obdobie prvého vzdoru. Rodičia sú čoraz viac prekvapení, že im dieťa nerozumie a oni jemu.

Úlohou rodičov nie je len hrať sa a učiť svoje dieťa, ale aj vychovávať. Odborníci sa v praxi často stretávajú so situáciou, keď trojročné alebo päťročné deti s poruchou sluchu nemajú nastavené hranice. Bez efektívnej komunikácie to ani nejde. Deťom je tak veľa odpustené práve preto, že im rodičia na ich vekovej a jazykovej úrovni nevedia vysvetliť, čo sa smie a čo nie. Správanie dieťaťa ospravedlňujú tým, že dieťa nerozumie.

Samotné posunkovanie nezaručí, aby bolo vaše dieťa dobre vychované a rešpektovalo pravidlá. Môže vám však pomôcť pravidlá zmysluplne vysvetliť a pri neposlušnosti vyvodiť dôsledky.

9. Posunky prinášajú pokoj, budujú sebadôveru a spoluprácu dieťaťa
Nielen rodič, ale aj dieťa môže byť často zúfalé, keď sa pokúša svojim rodičom opakovane vyjadriť, čo chce. Deti sa prirodzene snažia používať gestá, tie však v určitom veku nestačia.

Ak im úroveň hovorenej reči dovolí, vyjadria sa slovne. Ak je ich reč málo zrozumiteľná a slovná zásoba malá, neostáva im nič iné, ako dookola opakovať zopár slov, kým ich rodič nepochopí. Veľa detí sa však po istej chvíli vzdá. Hodia sa o zem a zúria alebo si samy bez ohľadu na zvolenie vezmú, čo chcú. Sú však deti, ktoré sa začnú uzatvárať do seba. Vzdajú pokusy komunikovať, pretože je to príliš náročné a ich výsledok minimálny.

Tieto deti potom pôsobia skoro ako autistické. Sú uzatvorené vo svojom vlastnom svete, z ktorého je veľmi náročné ich neskôr vytiahnuť. Aby z dieťatka vyrástol sebavedomý človek, výrazne pomáha, ak má možnosť bez námahy komunikovať svoje túžby, myšlienky a potreby. Detskú sebadôveru posilňuje, ak sa dieťa dohovorí a zažíva úspechy v komunikácii. Dieťa, ktoré verí, že o veciach môže diskutovať, býva menej nahnevané a frustrované. Takéto dieťa je jednoduchšie motivovať na spoluprácu aj pri náročnejších úlohách, akými sú napríklad logopedické cvičenia alebo učenie sa básničiek.

10. Posunky uľahčujú dieťaťu pozornosť
Niektoré deti s ťažkou poruchou sluchu majú výrazné problémy s udržaním pozornosti pri hovorenej komunikácii. Chýbajú im dostatočné sluchové podnety, ktoré by im uľahčili pozornosť a porozumenie reči. Aj v tomto môžu byť posunky nápomocné.

Výrazná mimika a gestikulácia upútava pozornosť všetkých detí. Podobne je to aj s posunkami, ktoré sú spojené s výraznejším pohybom tela, mimikou alebo s pantomímou.

Používanie posunkov dokonca znižuje riziko vzniku sekundárnych porúch pozornosti, ktoré sú u detí s poruchou sluchu časté. Odmalička upriamujú pozornosť detí na tvár rodiča alebo na istý predmet.

11. Posunky pomáhajú deťom zabezpečiť kontakt s komunitou Nepočujúcich
Posunkový jazyk je prirodzený jazyk komunity Nepočujúcich. Ak chcete pomôcť svojmu dieťaťu s jeho vlastnou identitou, umožnite mu kontakt nielen s počujúcimi, ale aj s ďalšími deťmi a s ľuďmi s poruchou sluchu.

Mnohé deti, ktoré sa narodili počujúcim rodičom, sa nikdy nestretli s iným dieťaťom s poruchou sluchu a neraz sa cítili sami. Niektorí sa začali učiť posunkový jazyk až na strednej škole alebo v dospelosti, pretože hľadali sebe podobných. Ľudí, ktorí rozumejú, aké je byť nepočujúci. Nie všetci sa v komunite Nepočujúcich našli. Sú však aj takí, ktorí sú presvedčení, že im posunkový jazyk umožnil nadviazať nové priateľstvá, ktoré im pomohli lepšie porozumieť samým sebe a zároveň otvoril svet nepočujúcich.

Aj keď to občas môže byť náročné, dá sa to zvládnuť. V životoch rodín sa nájde veľa možností a situácií, prečo sa posunkovať oplatí. Nebojte sa posunkovania. Najsilnejšie momenty sú často pre rodičov tie, keď sa im konečne podarí nadviazať spojenie so svojím nepočujúcim dieťaťom. Veľa rodičov hovorí, že sú nezabudnuteľné. Aj preto si ich neodkladajte príliš nadlho.
 
Ak sa chcete naučiť posunkovať a zatiaľ nemáte možnosť navštíviť vo vašom meste kurz posunkovania, kliknite si na Slovník detských posunkov na našom portáli Nepocujucedieta.sk. Sú v ňom odomknuté všetky posunky, ktoré sa začínajú na písmeno B. Ďalšie posunky sú prístupné členom Klubu darcov. Staňte sa jeho členom aj vy.
 
Máme pre vás aj ďalší tip - Stiahnite si do mobilu alebo do počítača aplikáciu Posunkuj HRAvo, ktorá je bezplatná.
 
Viac o praktickom význame využívania posunkov v komunikácii s vaším dieťaťom sa dočítate aj v knihe Máme dieťa s poruchou sluchu 2 od strany 148
 
Veľa šťastia a zážitkov s posunkami!

Komentáre (0)

Pridaj komentár