O príspevkoch a pomoci od štátu

Blogy na tému O príspevkoch a pomoci od štátu

Sociálna podpora pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu

V prieskume skúseností rodičov detí s poruchou sluchu v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorý v roku 2020 realizovalo OZ Nepočujúce dieťa na skupine 265 respondentov sa ukázalo, že starostlivosť o dieťa s poruchou sluchu predstavuje značnú záťaž pre rodinný rozpočet. Na otázku, ako rodiny hodnotia finančnú náročnosť využívania načúvacích prístrojov

VÝZVA RODIČOM: DNES je možnosť vykročiť k zlepšeniu situácie vášho dieťaťa jedným vašim emailom

ČO SA DEJE? Problém s  dostupnosťou nových kvalitných modelov kompenzačných pomôcok spojenou s ich ne/zaraďovaním do kategorizačného zoznamu Ministerstva zdravotníctva SR sa týka - skôr či neskôr - každého jedného z nás.   S ním je úzko spojená ne/možnosť preplatenia príspevku na zdravotnú pomôcku, pri ktorej je dokázateľn

Nájde štát peniaze na pomoc deťom s poruchou sluchu? Stačí iba milión

Podporte s nami včasnú intervenciu detí s poruchou sluchu. Aj vďaka vám budú môcť deti počuť, hovoriť, komunikovať a žiť plnohodnotný život v počujúcej spoločnosti aj napriek svojmu hendikepu. V mene detí s poruchou sluchu a ich rodičov vás prosíme. Neostaňte ticho. Hovorte za nás nahlas.     Napriek tomu, že na včasnú intervenciu pre deti so zdravotným postihnutí

OPÄŤ DÔLEŽITÉ - Potrebujeme Vašu pomoc - Podpora odbornej a laickej verejnosti listu rodičov

Vážení priatelia rodín s deťmi s poruchou sluchu, odborníci, ktorí pracujete s rodinami s deťmi s poruchou sluchu, odborníci, ktorí pracujete v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, dospelé osoby s poruchou sluchu a široká laická verejnosť,obraciame sa na vás s prosbou, aby ste spolu s nami týmto otvoreným listom podporili otvorený list, ktorý pred niekoľkými dňami uverejnili rodiny s deťmi s poruchou sluchu a rodiny s deťmi s viacnásobným postihnu

DÔLEŽITÉ - Potrebujeme Vašu pomoc - Alarmujúca situácia v starostlivosti o SP deti

Milí rodičia detí s poruchou sluchu, potrebujeme Vašu podporu! Podpíšte sa, prosím, pod otvorený list, ktorý upozorňuje na alarmujúci stav v dostupnosti odbornej pomoci pre Vás a vaše deti. Spísali sme ho na základe potrieb, ktoré od mnohých z vás často počúvame. Podpisový formulár nájdete tu.Ako isto viete, väčšina detí s poruchou sl

Nové tlačivá na darovanie 2% v roku 2018! Upozornite svojho zamestnávateľa

TENTO ČLÁNOK NIE JE AKTUÁLNY. AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ROK 2019 AJ S TLAČIVAMI NÁJDETE TU.   Ak chcete darovať 2%, na daňový úrad musíte doručiť dve tlačivá - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám pripraví zamestnávateľ. Zamestnávatelia doteraz potvrdenia tlačili každý inak, vo svojom vlast

Zastavené implantácie: Otvorený list MZ SR, VšZP a Dôvera

Všeobecná zdravotná poisťovňa a poisťovňa Dôvera pristúpili k zníženiu doplatku za kochleárne implantáty (KI) o 10%. Dodávatelia implantátov z ekonomických dôvodov zastavili ich dodávky na dobu neurčitú. Nepočujúcim deťom, pre ktoré sú kochleárne implantáty jedinou nádejou ako znova počuť, hrozí, že sa k nim nedostanú včas a bude ohro

Predĺžená rodičovská dovolenka

Pri deťoch s poruchou sluchu, je pre rodičov často aktuálnou otázkou ostať doma s deťmi a poberať rodičovský príspevok dlhšie ako do troch rokov dieťaťa. Na Slovensku je možné požiadať o poberanie rodičovského príspevku aj po treťom roku dieťaťa, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Zoznam diagnóz sa nachádza v prílohe príspevku.   Žiadosť podáva rodič n

Ako vybavit príspevok na druhé načúvacie aparátiky

Pokúsim sa vám napísať, čo všetko potrebujete k vybaveniu príspevku na druhé načúvacie aparátiky. na ÚPSVaR vám dajú žiadosť, ktorú je potrebné vypísať, ak žiadate príspevok na obidve aparáty, potrebujete žiadosti dve od zdravotnej poisťovne potrebujete potvrdenie, kde uvedú kedy presne vám boli pridelené prvé načúvacie aparáty, v