Nové tlačivá na darovanie 2% v roku 2018! Upozornite svojho zamestnávateľa

Ak chcete darovať 2%, na daňový úrad musíte doručiť dve tlačivá - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám pripraví zamestnávateľ. Zamestnávatelia doteraz potvrdenia tlačili každý inak, vo svojom vlastnom formáte. Aj Vyhlásenia používali rôzne organizácie v rôznom formáte.

Dnes sme však dostali od Finančnej správy upozornenie, kde nás informujú, že v roku 2018 je možné Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane vystaviť a podať výlučne na predpísanom (štruktúrovanom) tlačiveAk Vám zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatení dane vo vlastnom formáte, vaše vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane bude neplatné.


Nové tlačivá na darovenie 2% v roku 2018

Vy aj váš zamestnávateľ musíte použiť nové tlačivá platné pre rok 2018. Ich formát určila finančná správa:


Upozornite svojho zamestnávateľa čo najskôr, keďže táto úprava môže vyžadovať zásah do jeho informačného systému. Ak potvrdenie nebude vytlačené na správnom tlačive, vaše 2% nebudú poukázané vami vybranej organizácií.

Informácie o postupe a dôležitých termínoch nájdete na stránke Darujte 2%.

Komentáre (0)

Pridaj komentár