O načúvacích aparátoch

Blogy na tému O načúvacích aparátoch

Deti dostanú až 500 € na jeden načúvací prístroj

Deti s poruchou sluchu budú mať opäť väčšiu šancu, aby sa naučili hovoriť a dokázali sa plnohodnotne zaradiť medzi počujúcu väčšinu. Zdravotné poisťovne začnú už od októbra preplácať načúvacie prístroje sluchovo postihnutým deťom a mladým v oveľa vyššej sume ako tomu bolo doteraz. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom presvedčili rodičia z OZ Nepočujúce dieťa spolu s lekármi.   „Sluchové postihnutie je jedným z mála hendikepov, s ktorým sa

Zopár rád, ako sme postupovali po pridelení načúvacieho prístroja

Keď sme dostali „načúvatká“, pýtala som sa to isté o čom sa teraz zhováram s mnohými rodičmi. Bude ma už počuť? Ako s ním mám teraz komunikovať? Z môjho pohľadu mi príde, že keď dostane načúvacie prístroje, môže začať počuť, ale určite nebude počuť hneď tak, ako počujúce deti v jeho veku. Všetko sa musí naučiť postupne. Najskôr si potrebuje uvedomiť, že vôbec niečo počuje, potom sa naučiť rozlišovať čo počuje, pome