O načúvacích aparátoch

Blogy na tému O načúvacích aparátoch

Načúvacie prístroje - opäť webinár pre rodičov

Milí rodičia,máte tu po decembrových webinároch aj v tomto roku ďalšiu príležitosť dozvedieť sa viac o poruche sluchu vášho dieťatka.  Tento webinár bude zameraný na informácie o načúvacích prístrojoch.V utorok 9.2.  v čase 18:00 - 20:00 sa uskutoční webinár Načúvacie prístroje - Ako sa o ne starať? Ako pomôcť dieťaťu ich nosi

Ak načúvací prístroj píska, nečakajte. Prečítajte si pár rád, ako to riešiť

Načúvací prístroj niekedy môže spôsobiť vášmu dieťaťu aj nemilé prekvapenia. Napríklad v prípadoch, keď začne pískať, nevydáva zvuk alebo praská. Prečítajte si pár praktických rád, ako možno vyriešiť časté problémy spojené s používaním načúvacích prístrojov.   „Spočiatku sme si mys

Ako si môže dieťa zvyknúť na načúvacie prístroje?

Obdobie, keď dieťa začne nosiť načúvacie prístroje, môže byť pre všetkých zložité. Predovšetkým pre rodičov, ktorí sa musia zmieriť s tým, že ich dieťa má poruchu sluchu. A zrazu má nosiť načúvatka, ktoré jeho diagnózu ešte viac zviditeľnia.     Odborníci na poruchu sluchu od prvého momentu upozorňujú na to, že je dôlež

9 mýtov a faktov o načúvacích prístrojoch, ktoré by ste mali poznať

Mnohí rodičia majú na začiatku skreslené a neúplné informácie o načúvacích prístrojoch, čo môže často viesť k nedorozumeniam a frustrácii. Najmä vtedy, ak sú informácie o diagnóze ich dieťaťa nové a chcú mu čo najviac pomôcť.   Odborníci sa zhodujú, že deti, ktoré majú obojstrannú poruchu sluchu, ju potrebuj

Deti dostanú až 500 € na jeden načúvací prístroj

Deti s poruchou sluchu budú mať opäť väčšiu šancu, aby sa naučili hovoriť a dokázali sa plnohodnotne zaradiť medzi počujúcu väčšinu. Zdravotné poisťovne začnú už od októbra preplácať načúvacie prístroje sluchovo postihnutým deťom a mladým v oveľa vyššej sume ako tomu bolo doteraz. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom presvedčili rodičia z OZ N

Zopár rád, ako sme postupovali po pridelení načúvacieho prístroja

Keď sme dostali „načúvatká“, pýtala som sa to isté o čom sa teraz zhováram s mnohými rodičmi. Bude ma už počuť? Ako s ním mám teraz komunikovať? Z môjho pohľadu mi príde, že keď dostane načúvacie prístroje, môže začať počuť, ale určite nebude počuť hneď tak, ako počujúce deti v jeho veku. Všetko sa musí naučiť postupne. Najskôr si potrebuje uvedomiť, že vôbec niečo počuje, potom sa naučiť rozlišovať čo počuje, pome