Ak načúvací prístroj píska, nečakajte. Prečítajte si pár rád, ako to riešiť

pred 5 rokmi
Načúvací prístroj niekedy môže spôsobiť vášmu dieťaťu aj nemilé prekvapenia. Napríklad v prípadoch, keď začne pískať, nevydáva zvuk alebo praská. Prečítajte si pár praktických rád, ako možno vyriešiť časté problémy spojené s používaním načúvacích prístrojov.
 
„Spočiatku sme si mysleli, že sa to inak nedá, že prístroje asi musia pískať. Až neskôr nám iní rodičia povedali, že prístroje, ktoré majú správne nastavenú spätnú väzbu, by len tak počas dňa pískať nemali,“ spomínajú si rodičia malej Paulínky. Ostatní rodičia ich upozornili najmä na to, aby mali vždy dobré tesniace koncovky, inak budú načúvacie prístroje pískať tak či tak. Takisto môžu pískať, ak sa dieťa s prístrojom opiera o ucho alebo má na hlave čiapku.
 
Je dôležité, aby odborník, ktorý nastavuje vášmu dieťaťu načúvacie prístroje, zapol a správne nastavil systém na potláčanie spätnej väzby (manažér spätnej väzby). Ak je pískanie načúvacích prístrojov časté alebo sa opakuje, nečakajte. Pozrite sa na možné príčiny alebo sa poraďte s lekárom. Možno ich treba skontrolovať alebo dať urobiť nové ušné koncovky. 
 Čo robiť, ak načúvací prístroj na uchu píska
 • Skontrolujte, či je ušná koncovka načúvacieho prístroja dobre zatlačená do zvukovodu vášho dieťaťa. Najčastejšou príčinou pískania býva zvuk, ktorý uniká okolo povytiahnutej ušnej koncovky. Občas dobre netesní aj preto, lebo sa medzi ňu a zvukovod dostanú vlásky dieťaťa.
 • Skontrolujte, či koncovka neodstáva od ušnice. Nielen netesniaca, ale aj poškodená koncovka môže byť najčastejšou príčinou, prečo prístroje pískajú. Dieťa potrebuje nové koncovky.
 • Skontrolujte priesvitnú hadičku, či je správne vsunutá do koncovky a na druhej strane pevne nasadená na závesný hák. Prezrite ju, či nie je niekde poškodená. Pískanie môže spôsobovať aj poškodená alebo vysunutá hadička, či v poškodenom závesnom háku.
 • Prezrite si zvukovod dieťaťa, či v ňom nevidíte nahromadený ušný maz. Môže sa stať, že ušný maz blokuje bubienok, ktorý za normálnych okolností absorbuje zvuk z prístroja. Vtedy sa zvuk od mazu začne odrážať späť do načúvacieho prístroja, unikne cez netesniacu koncovku von a spôsobí pískanie.

Ak má dieťa príliš veľa ušného mazu, požiadajte ORL lekára, aby ho vyčistil. Niektorým deťom sa musia ušká odborne čistiť každý mesiac, pretože sa im tvorí nadmerné množstvo mazu.

 

 • Pískanie sa môže objavovať aj vtedy, keď sa načúvací prístroj priblíži k inému povrchu. Napríklad v prípadoch, ak sa svojím ramenom priblížite k uchu dieťaťa, položíte zapnuté prístroje do dlane, priložíte telefón k načúvaciemu prístroju alebo dieťaťu uviažete okolo prístroja čiapku či šál.
 
Ak žiadna z predošlých príčin nie je dôvodom pískania, skúste ešte nasledujúci postup
1.    Keď pritlačíte prsty na dierku na koncovke, pískanie by malo prestať.
2.    Ak písanie pokračuje, zložte koncovku s hadičkou a položte prst na otvor v háčiku.
3.    Ak sa pískanie skončilo, problém je pravdepodobne v koncovke alebo hadičke, napriek tomu, že ste si na nich nič nevšimli.
4.    Ak písanie pokračuje, odpojte závesný hák.
Opýtajte sa foniatra alebo vyškoleného akustika, či je to na modeli vášho prístroja možné. Položte prst na miesto, kde ústi reproduktor. Ak sa pískanie skončilo, problém bol v poškodenom závesnom háku, ktorý potrebuje vymeniť.
 
V prípade, že pískanie pokračuje, ide o vnútornú spätnú väzbu načúvacieho prístroja. Samotný prístroj potrebuje opraviť.
 
Čo však urobiť v prípade, ak načúvací prístroj nevydáva zvuk alebo praská?
 • Skontrolujte, či je batéria nabitá.
 • Uistite sa, či je batéria vložená do načúvacieho prístroja správne.
 • Ak máte starší model načúvacích prístrojov, kde sú aktivované kontrolky, uistite sa, že je načúvací prístroj prepnutý na M (mikrofón), nie na T (telefónna cievka) alebo O (vypnutý).
 • Pozrite sa, či v puzdre batérie nie je malá korózia. Následne ho veľmi jemne pretrite gumou na ceruzke. Batériu vložte do puzdra. Ak je korózia väčšieho rozsahu, navštívte servisné stredisko na opravu načúvacieho prístroja, kde sa postarajú o jeho odborné vyčistenie.
 • Prezrite si plastovú hadičku, či nie je skrútená a skontrolujte háčik, či v ňom nie sú kvapky vody. Ak načúvací prístroj aj napriek predchádzajúcim krokom nevydáva žiaden zvuk alebo stále praská, obráťte sa na akustika, ktorý vám vydal prístroj.
 • Prezrite ušnú koncovku. Môže sa stať, že je upchatá špinou alebo ušným mazom. Vyčistite ju a dôkladne vysušte predtým, ako ju zase pripojíte k načúvaciemu prístroju. Požiadajte ORL lekára, aby pravidelne kontroloval zvukovod vášho dieťaťa, či nie je upchatý ušným mazom, aby sa koncovky vášho dieťaťa výrazne nezanášali.

 

TIP: Nezabúdajte ani na pravidelný ročný servis načúvacích prístrojov u výrobcu. Načúvací prístroj skontrolujú, prečistia, vymenia filtre a bude tak môcť slúžiť vášmu dieťatku správne dlhšiu dobu.

 

Viac tém o načúvacích prístrojoch nájdete v knihe Máme dieťa s poruchou sluchu 1 od strany 123

Komentáre (0)

Pridaj komentár