O škôlke a škole

Blogy na tému O škôlke a škole

Do akej školy umiestniť naše dieťa?

Veľa rodičov detí s poruchou sluchu má v tomto období náročnú úlohu. Potrebujú sa rozhodnúť, do akej základnej školy umiestniť svoje dieťa. Niektoré deti s ľahkou, ba niekedy aj so stredne ťažkou stratou sluchu, sú schopné základnú školu zvládnuť. No neplatí to pre všetky. Hľadanie odpovedí, na akú školu dieťa dať, vôbec nie

Nastal už čas na zaradenie nášho dieťaťa do materskej školy?

Diagnostikovali vášmu dieťaťu poruchu sluchu a je vo veku, kedy sa doma rozhodujete, akú materskú školu pre neho vybrať? Ešte predtým, než sa pustíte do jej hľadania, zastavte sa na chvíľu. Zamyslite sa, či už nastal ten správny čas.   Vývin detí s poruchou sluchu sa často oneskoruje. Najmä v oblasti vývinu reči, ale aj v oblasti rozumových a sociálnych zručnost&i