O škôlke a škole

Blogy na tému O škôlke a škole

Prvé zistenia z Prieskumu v oblasti výchovnej rehabilitácie a vzdelávania u detí s poruchou sluchu sú tu

Na začiatku nového roka sa ešte obzrieme za tým predchádzajúcim. Prinášame vám informáciu o Prieskume v oblasti výchovnej rehabilitácie a vzdelávania u detí s poruchou sluchu, ktorý vďaka grantovej podpore MS SR  realizovalo v októbri 2021 OZ Nepočujúce dieťa, v spolupráci s odbornou garantkou prieskumu, prof. Darinou Tarcsiovou. Vďaka za možnosť

Nezabudnite na zápis – od najbližšieho školského roka je škôlka pre 5 ročných povinná

  Pokiaľ vaše dieťa dosiahne do 31. augusta 2021 vek päť rokov, máte povinnosť ho prihlásiť na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2021. Pokiaľ dieťa už materskú školu navštevuje, bude v nej jednoducho pokračovať. Ak však zatiaľ do škôlky nechodilo, nezabudnite ho v tomto období prihlásiť. Táto povinnosť vám vyplýva zo zákona.Ako zák

Do akej školy umiestniť naše dieťa?

Veľa rodičov detí s poruchou sluchu má v tomto období náročnú úlohu. Potrebujú sa rozhodnúť, do akej základnej školy umiestniť svoje dieťa. Niektoré deti s ľahkou, ba niekedy aj so stredne ťažkou stratou sluchu, sú schopné základnú školu zvládnuť. No neplatí to pre všetky. Hľadanie odpovedí, na akú školu dieťa dať, vôbec nie

Nastal už čas na zaradenie nášho dieťaťa do materskej školy?

Diagnostikovali vášmu dieťaťu poruchu sluchu a je vo veku, kedy sa doma rozhodujete, akú materskú školu pre neho vybrať? Ešte predtým, než sa pustíte do jej hľadania, zastavte sa na chvíľu. Zamyslite sa, či už nastal ten správny čas.   Vývin detí s poruchou sluchu sa často oneskoruje. Najmä v oblasti vývinu reči, ale aj v oblasti rozumových a sociálnych zručnost&i