O škôlke a škole

Blogy na tému O škôlke a škole

Nastal už čas na zaradenie nášho dieťaťa do materskej školy?

Diagnostikovali vášmu dieťaťu poruchu sluchu a je vo veku, kedy sa doma rozhodujete, akú materskú školu pre neho vybrať? Ešte predtým, než sa pustíte do jej hľadania, zastavte sa na chvíľu. Zamyslite sa, či už nastal ten správny čas.   Vývin detí s poruchou sluchu sa často oneskoruje. Najmä v oblasti vývinu reči, ale aj v oblasti rozumových a sociálnych zručnost&i