O kochleárnom implantáte

Blogy na tému O kochleárnom implantáte

Skrátenie čakania na nový procesor

Od mája 2018 došlo k skráteniu doby, po ktorej môže rodič alebo užívateľ Kochleárneho implantátu (KI) požiadať o výmenu rečového procesora z 10 rokov na 5 rokov a táto výmena je hradená zdravotnou poisťovňou. Viac informácií Vám poskytnú v centre, kde bolo dieťa alebo dospelý implantovaný. Sme radi, že sa užívateľom umožní počuť kvalitnej&scar

Starostlivosť o deti s poruchou sluchu

(stanovisko rodičov k mediálnej kampani)   Dovoľujem si vám v mene viacerých rodičov z Banskobystrického kraja vysloviť zopár „postrehov“ k problematike detí s poruchou sluchu na Slovensku.   Dovoľte, aby sme sa predstavili: rodina Petrovičová – nepočujúci syn Peter, vek: 10 rokov, rodina Knoteková – nepočujúce dcéry Petra a Hanka, vek: 13 a 6