VÝZVA RODIČOM: DNES je možnosť vykročiť k zlepšeniu situácie vášho dieťaťa jedným vašim emailom

pred 4 rokmi

ČO SA DEJE? 

Problém s  dostupnosťou nových kvalitných modelov kompenzačných pomôcok spojenou s ich ne/zaraďovaním do kategorizačného zoznamu Ministerstva zdravotníctva SR sa týka - skôr či neskôr - každého jedného z nás.

 


S ním je úzko spojená ne/možnosť preplatenia príspevku na zdravotnú pomôcku, pri ktorej je dokázateľne a vedecky overiteľne potvrdený vyšší liečivý účinok pre dieťa.


ČO CHCEME A POTREBUJEME?

Žiadame o aktuálne zaraďovanie kvalitných a nových modelov do kategorizačného zoznamu MZ  SR :

- digitálnych viac-kanálových načúvacích prístrojov 

- kochleárnach implantátov + rečových procesorov pre deti

- preplácania / uhrádzania bateriek a náhradných dielov do NP a rečových procesorov pre deti 

 

ČO MôŽEM UROBIŤ JA?

Pošlite email na Ministerstvo zdravotníctva. Najlepšie ešte DNES. Teraz ide o množstvo žiadostí od pacientov s konkrétnou požiadavkou. Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím má dlhodobú snahu túto situáciu riešiť. Ministerstvo argumentuje, že pacienti sa neozývajú - a teda zrejme problém nie je.
Ukážme im teraz naše požiadavky a množstvo rodín, ktorých sa týkajú. Pripravme tým pani Klukovej, ktorá nás v tomto Výbore zastupuje možnosť hovoriť za nás všetkých. Ukážme ministerstvu, že majú dôvod počúvať.

Nižšie vám ponúkame vzor znenia mailu a adresy. Mail môžete prispôsobiť vašej požiadavke, alebo využiť už predpripravený vzor. 

Ak sa vás týka situácia ohľadne načúvacích prístrojov - mail je potrebné poslať na mailovú adresu: ppzp@health.gov.sk

V znení:

 "Žiadam  o zaradenie nových moderných viac-kanálových digitálnych načúvacích  prístrojov do kategorizačného zoznamu MZSR a taktiež uhrádzanie/preplácanie batérií a náhradných dielov/oprav nakoľko NP bez  nich nemôže fungovať a slúžiť pacientovi.” 

A podpíšte svojim menom a priezviskom


Ak sa vás týka situácia ohľadne kochleárnych implantátov a BAHA - mail je potrebné poslať na mailovú adresu: ppszm@health.gov.sk

V znení:

"Žiadam o zaradenie nových moderných kochleárnach implantátov/BAHA + rečových procesorov pre deti do kategorizačného zoznamu MZSR a taktiež uhrádzanie/preplácanie batérií a náhradných dielov/oprav nakoľko KI/BAHA bez nich nemôže fungovať a slúžiť pacientovi.”

A podpíšte svojim menom a priezviskomDajte o tom vedieť ďalším.

Zdieľajte, prosím túto výzvu čo najviac ľuďom, ktorých sa situácia dotýka - rodinným príslušníkom, priateľom, prípadne organizáciám.


Toto je prvý zo série krokov, ktoré nás čakajú, aby  sa situácia a poskytovaná starostlivosť pre naše deti s poruchami sluchu zlepšila. Keď naše hlasy zaznejú spoločne a cielene, bude o nás a našich potrebách počuť :) To je základ pre zmenu.


Ďakujeme, že ste v tom s nami :)


Za OZ Nepočujúce dieťa Lubka Majtánová

Komentáre (1)

  • Mail poslaný, radi sa pripojíme, ďakujeme, že za nás bojujete a dávate nám dobre rady
Pridaj komentár