DÔLEŽITÉ - Potrebujeme Vašu pomoc - Alarmujúca situácia v starostlivosti o SP deti

pred 6 rokmi
Milí rodičia detí s poruchou sluchu, potrebujeme Vašu podporu!

Podpíšte sa, prosím, pod otvorený list, ktorý upozorňuje na alarmujúci stav v dostupnosti odbornej pomoci pre Vás a vaše deti. Spísali sme ho na základe potrieb, ktoré od mnohých z vás často počúvame. Podpisový formulár nájdete tu.

Ako isto viete, väčšina detí s poruchou sluchu má šancu prekonať následky svojho postihnutia a žiť inkluzívny život v počujúcej spoločnosti. Aby mohli dosiahnuť tento cieľ, potrebujú pomoc odborníkov – surdopédov, logopédov, psychológov a ďalších. Do dlhodobej a intenzívnej starostlivosti týchto odborníkov sa potrebujú dostať čo najskôr, ideálne od 6. mesiaca veku.

Teoreticky by malo všetko fungovať. Slovensko v roku 2010 ratifikovalo dokument “Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím” a vydalo „Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím“. V týchto dokumentoch sa Slovensko zaviazalo, že prijme účinné opatrenia, ktorými zabezpečí osobám so zdravotným postihnutím bezplatný a lokálny prístup k celému spektru podporných služieb, ktoré špecificky potrebujú v dôsledku svojho zdravotného postihnutia a ktorými sa predíde ich izolácií a segregácií v spoločnosti.

V skutočnosti však štát takéto podmienky nevytvára. Surdopédov a logopédov, ktorí pracujú s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku je akútny nedostatok a sú preťažení. Nemajú vytvorené podmienky na pravidelnú ambulantnú, ani terénnu starostlivosť. Štát sa takýmto laxným prístupom k ranej intervencii, priamo podieľa na invalidizácii detí, ktoré mohli byť aktívnymi členmi počujúcej spoločnosti.

OZ Nepočujúce dieťa, OZ Infosluch a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, o.z. preto otvoreným listom vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, aby tento stav bezodkladne riešili a začali dodržiavať záväzné medzinárodné dohovory. V otvorenom liste žiadame o prijatie konkrétnych krokov, ktoré mal štát prijať už v dávnej minulosti a dnes sme mali byť svedkom ich pozitívnych prínosov. Miesto toho sledujeme bezmocnosť a zúfalstvo rodín, ktorých osud už beztak postavil do ťažkej situácie.

Ak ste rodič dieťaťa s poruchou sluchu, podpíšte sa Vy a Váš manžel/manželka pod tento list a pridajte sa tak k hlasu ďalších rodičov, ktorí volajú po zmene. Tento list je na podpis iba pre rodičov detí s poruchou sluchu alebo rodičov detí s poruchu sluchu v kombinácii s ďalším pridruženým postihnutím.

Dostali sme však informáciu, že v najbližších dňoch sa zverejní ešte druhý list, ktorým nás podporia niektoré Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, aj širšia odborná a laická verejnosť. Budeme vďační, ak ho potom posuniete na podpis všetkým svojim známym a priateľom, ktorým nie je situácia rodín s dieťaťom s poruchou sluchu ľahostajná. Čím viac nás bude, tým lepšie poukážeme na to, že spoločnosť vníma, že urýchlená zmena je nevyhnutná.

Plné znenie otvoreného listu za rodičov nájdete pod týmto článkom v prílohách.

Srdečne ďakujeme,

OZ Nepočujúce dieťa
OZ Infosluch
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.

Komentáre (0)

Pridaj komentár