Vyšetrenie v zahraničí a preplatenie nákladov

pred 8 rokmi

S vyšetrením v Brne sú spojené nemalé náklady. Pomôcť v tomto môžu aj slovenské zdravotné poisťovne. Možnosti sú dve. Prvou je požiadať poisťovňu pred samotným vyšetrením v Brne o predchádzajúci súhlas. K tomu je potrebné vyplniť tlačivo poisťovne (kde je aj vyjadrenie vášho foniatra), predložiť predbežnú faktúru (postačuje faktúra niekoho, kto už vyšetrenie absolvoval). Na stránke VSZP a Dovery je uvedené, že potrebujú aj potvrdenie o tom, že vás v zariadení vyšetria. Ja mám skúsenosť s postupom v Unione a tam to nevyžadovali. Pokiaľ vám poisťovňa vyšetrenie schváli, pošle vám domov formulár s vyplnenými údajmi. Tu nastáva menší problém. Po správnosti by malo Brno formuláre prebrať, vyšetriť vás a žiadať preplatenie od slovenskej zdravotnej poisťovne. Keďže Brno má so slovenskými klientami dosť starostí aj bez ďalších papierovačiek, tak vyplnený formulár neprevezmú, ale zaplatíte vyšetrenie v hotovosti tak ako ostatný rodičia. Následne zašlete zaplatené faktúry a správy z Brna do poisťovne a tá by vám mala preplatiť náklady v plnom rozsahu.

Ak sa vám nepodarilo vybaviť papiere pred vyšetrením, alebo čítate tieto riadky po absolvovaní vyšetrenia v Brne, je ešte možnosť nechať si preplatiť náklady dodatočne. Tento postup vyžaduje len zaslanie žiadosti, faktúr a správ z vyšetrenia. Podľa informácií od ostatných rodičov, poisťovne preplácaju okolo 30% nákladov, záleží aj na poisťovni. S týmto postupom nemám skúsenosti, preto ak máte nejaké praktické pripomienky, dopíšte ich prosím pod blog.

Informácie k postupu a potrebné tlačivá v jednotlivých poistovniach VSZPDOVERAUNION

Komentáre (0)

Pridaj komentár