Nájde štát peniaze na pomoc deťom s poruchou sluchu? Stačí iba milión

pred 5 rokmi
Podporte s nami včasnú intervenciu detí s poruchou sluchu. Aj vďaka vám budú môcť deti počuť, hovoriť, komunikovať a žiť plnohodnotný život v počujúcej spoločnosti aj napriek svojmu hendikepu. V mene detí s poruchou sluchu a ich rodičov vás prosíme. Neostaňte ticho. Hovorte za nás nahlas.  
 
Napriek tomu, že na včasnú intervenciu pre deti so zdravotným postihnutím, vrátane detí so sluchovým postihnutím, existuje zákonný nárok, na Slovensku je dostupná iba v obmedzenej miere. Aj kvôli tomu sú deti so sluchovým postihnutím a ich rodičia z rôznych oblastí života čiastočne vylúčení, čo napokon často znamená zvýšené náklady pre štát.
 
Vedeli ste?
„Deti so sluchovým postihnutím navštevujú materskú školu dvakrát menej ako deti z bežnej populácie a ich rodičia často odďaľujú svoj návrat do práce. Tretina detí navštevuje špeciálne školy a iba menej ako desatina absolventov stredných škôl pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Dospelí ľudia so sluchovým postihnutím sa následne ťažšie uplatňujú na trhu práce,“ vysvetľuje Soňa Slobodníková, analytička Útvaru hodnoty za peniaze z ministerstva financií, ktorá na včerajšej tlačovej besede predstavila analýzu nákladov a prínosov terénnej včasnej intervencie.
 
Na jej príprave sa podieľali štátni analytici z rezortov financií, školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny a zdravotníctva v spolupráci s Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis, občianskym združením Nepočujúce dieťa a s odborníkmi v téme nepočujúcich. Ak by podľa nich štát investoval milión eur ročne, pomoc v podobe včasnej intervencie by mohlo dostať každé zo 170 detí s poruchou sluchu, ktoré sa podľa odhadov ročne narodia na Slovensku.
 
Táto analýza je súčasťou širšej kampane Neverím vlastným ušiam, ktorej cieľom je poukázať na dôležitosť včasnej intervencie o dieťa s poruchou sluchu a zaistiť väčšiu podporu štátu pre neodkladnú terénnu starostlivosť.
 
 
Pomáhajme deťom včas
 
Podľa medzinárodných štatistík sa až 90 percent sluchovo postihnutých detí rodí počujúcim rodičom. Odborníci sa zhodujú, že poruchu sluchu treba podchytiť v prvých troch rokoch veku dieťaťa, kedy sa  jeho mozog najviac vyvíja. „Ak máte podozrenie, že sa niečo s vaším dieťatkom deje a nereaguje ako by malo, určite vyhľadajte odborníkov. Nepodceňujte, že niečo nie je v poriadku. Ak vaše dieťa nereaguje do roku na svoje meno, riešte to,“ hovorí spoluzakladateľka združenia Ľubica Majtánová, ktorá si prešla vlastnou skúsenosťou.
 
Hoci s manželom obaja počujú, narodil sa im nepočujúci syn. „Maťko prešiel skríningom sluchu ako novorodenec, no postihnutie mu nezistili. Nepredpokladali sme, že by mal postihnutý sluch. Nevedeli sme si vysvetliť, prečo v istých situáciách nereaguje, hoci spočiatku nejavil známky, že by nepočul. Zrazu sme sa však ocitli vo svete nepočujúceho dieťaťa, ktorý bol pre nás úplne neznámy,“ spomína si mama dnes už 6-ročného Martina, ktorý má ťažké postihnutie sluchu. Nečakaná diagnóza dala zabrať celej rodine. Aj vďaka tomu, že Martinovi venovali dostatočnú pozornosť a jeho sluchové postihnutie podchytili včas, dnes môže ich syn navštevovať klasickú materskú školu spolu s ostatnými deťmi.
 
V Martinovom prípade im pomohol aj program Mobilný pedagóg, ktorý fungoval v rokoch 2012 až 2017 vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Jeho cieľom bolo pomáhať rodinám s nepočujúcimi a so sluchovo postihnutými deťmi v ich domácom prostredí. Za pomoci špeciálneho pedagóga alebo odborníka si rodičia mohli vyskúšať, ako pracovať s ich dieťatkom počas každodenných činností a zlepšovať jeho interakciu. „Prostredníctvom terénnej včasnej intervencie pripravovali rodiny na nové podmienky, pomáhali im prijať hendikep dieťaťa a naštartovať aktívny rozvoj cez výchovu a vzdelávanie. Počas piatich rokov fungovania programu poskytli mobilné pedagogičky pomoc takmer 200 deťom a ich rodinám,“ vysvetľuje Pavel Hrica, programový riaditeľ programu Mobilný pedagóg.
 
Túto pomoc dostali aj Majtánovci a dnes sú radi, že prišla čím skôr. Deti, ktorým odborníci poskytovali včasnú intervenciu už od prvého roku života, dosahovali v piatich rokoch výsledky porovnateľné s počujúcimi deťmi, píšu štátni analytici v analýze. „Včasná intervencia je pre deti s poruchou sluchu kľúčová. Diagnostiku je najlepšie stihnúť do šiestich mesiacov veku dieťaťa. Inak to môže mať negatívny dopad na jeho reč i psychický vývoj. Ak dieťa nepodchytia včas odborníci a nedostane správne nastavené načúvacie prístroje, nedokáže správne rozprávať, komunikovať so svojím prostredím a vyvíjať sa,“ varuje špeciálna pedagogička Silvia Hovorková, ktorá je tiež spoluautorkou kníh Máme dieťa s poruchou sluchu I a II.
 
Bola tiež jednou zo špeciálnych pedagogičiek, ktorá navštevovala deti so sluchovým postihnutím a ich rodiny priamo v domácom prostredí. Domáca intervencia je pre rodiny bonusom, pretože dieťa nie je unavené z cestovania za špecialistom a nemusí sa adaptovať na nové prostredie poradne.
 
Do pomoci musí vstúpiť štát
Za päť rokov existencie programu Mobilný pedagóg sa ukázalo sa, že takýto model ranej starostlivosti o dieťa je funkčný. Hoci bežne funguje v zahraničí, na Slovensku dostáva včasnú intervenciu len málo rodín. Navyše prostriedky, ktoré by na pomoc rodinám mohol vyhradiť štát, suploval neziskový a firemný sektor. „Tento rok sme sa rozhodli, že namiesto individuálnej pomoci rodinám rozbehneme širšiu kampaň s cieľom zaistiť vyššiu štátnu pomoc, aby sa tento nástroj dostal všetkým rodinám, ktoré to potrebujú,“ vysvetľuje Pavel Hrica. Aj preto sa vládni analytici pozreli na to, koľko raná starostlivosť o dieťa s poruchou sluchu stojí a či je pre štát efektívne do nej investovať peniaze.  
 
Analýza ukázala, že ak štát investuje do včasnej intervencie detí s poruchou sluchu, investície sa mu vrátia skoro. Ak by štát podľa nej investoval do ranej starostlivosti, deti s poruchou sluchu by mohli chodiť do bežných škôlok, rodičia by mohli nastúpiť skôr do práce a školy by potrebovali menej osobných asistentov. „Ušetrili by sa náklady na špeciálne vzdelávanie a sociálnu pomoc, vďaka lepšej inklúzii by sa tiež zvýšila zamestnanosť, čo znamená prínosy pre štát v podobe daní a odvodov a človek so sluchovým postihnutím môže realizovať svoj potenciál, čo zvyšuje jeho kvalitu života,“ dodáva analytička Soňa Slobodníková.
 
Počúvajme potreby včasnej intervencie

Komentáre (3)

  • Veľmi sa teším tejto iniciatíve, ktorej cieľom je jednak oslovenie širšej verejnosti a dať do povedomia ľudí, že sú medzi nami tieto výnimočné “uškové detičky”, ale hlavne ZMENA zle nastaveného systému, ktorý brzdí zdravý a normálny rozvoj “ušiačikov”. Verím, že vďaka Vám sa dokážeme spojiť a zmeniť budúcnosť aj našich detí.
  • Tento príspevok môžu vidieť iba prihlásení používatelia.
  • Dobrý deň Veronika.Premýšlam, aká je vaša otázka konkrétnejšie. Odpíšem zoširšia, potom viac zafokusovane na terénnu ranú starostlivosť a ak by ste mala dalšie otázky, kľudne napíšte.Situácia v oblasti možností podpory rodín s deťmi s poruchami sluchu je v širšom kontexte na ceste k zlepšovaniu. Na viacerých miestach v ORL oblasti, surdopedickej a logopedickej starostlivosti existujú odborníci, na ktorých je možnosť sa obrátiť. Vo viacerých centrách včasnej intervencie je možnosť požiadať o podporu v sprevádzaní rodiny a poradenstve v širšom slova zmysle aj pre naše rodiny. To sú dobré správy. Či je týchto "miest pomoci" dostatok?Žiaľ. Nie je. Ako rodičia často musíme hľadať alternatívy a nie vždy ich vieme nájsť v našom meste, kraji, či iba na Slovensku. V užšom pohľade zameranom špecificky na terénnu ranú starostlivosť pre rodiny s poruchou sluchu je situácia podobná ako v roku 2018. Pred rokom 2018, v roku 2018 intenzívne a následne od r.2019 bolo viacero aktivít v týchto témach, aby sa našlo systematické riešenie. Stretnutia, rokovania, diskusie, okrúhle stoly, kampaň a iné aktivity. V tejto spoločnej iniciatíve Nadácie Pontis pri Nadačnom fonde Telekom v spojení s viacerými odborníkmi aj naším zapojením sa nepodarilo tu a teraz nájsť riešenie, ktoré by s podporou rodín systematicky podporovalo možnosť terenej práce v rodinách. Podpora nadácie v podobnom merítku ako bol program Mobilný pedagóg v dnešnej dobe nie je dostupná. Dnes sa však rysujú dalšie buduce možnosti. VUDPAP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie tvorí štandardy k ranemu poradenstvu. Spolu s odborníčkami sme za rodičov súčasťou pracovných skupín. Toto dáva nádej na vytvorenie základov pre budúce poradenstvo. Aby sa však terénna starostlivosť stala systémovo dostupnou Čo je však to čo môžete ako rodič hľadať dnes?Existuje niekoľko odborníkov, ktorí majú tú možnosť vycestovať aj priamo do rodín. Nie je ich však veľa a väčšinou cestujú na vlastných vozidlách do rodín a hľadajú na túto službu zdroje. Teda táto služba nie je nárokovateľná tu a teraz. Viete však ísť do Centier špeciálnopedagogického poradenstva - CŠPP a hľadať spoluprácu so surdopédom. V knihách Máme dieťa s poruchou sluchu autorky doplnili aj zoznam týchto miest. Tu si ich môžete online prelistovať - www.nepocujucedieta.sk/kniha-2 nájdete ich na konci kníh. Veľmi vám držím palce, aby ste našli dostatok energie, príležitostí a podpory na vašej ceste. A ak sa chcete pridat do týchto aktivít viac, napíšte. Srdečne pozdravujem. Lubka Majtánová
Pridaj komentár