Predĺžená rodičovská dovolenka

pred 8 rokmi

Pri deťoch s poruchou sluchu, je pre rodičov často aktuálnou otázkou ostať doma s deťmi a poberať rodičovský príspevok dlhšie ako do troch rokov dieťaťa. Na Slovensku je možné požiadať o poberanie rodičovského príspevku aj po treťom roku dieťaťa, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Zoznam diagnóz sa nachádza v prílohe príspevku.

 

Žiadosť podáva rodič na úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste trvalého bydliska. K žiadosti potrebuje rodič posudok o dlhodobom nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa. Ako prvé tak treba na ÚPSVaR podať žiadosť o posudok a až keď je posudok hotový, je treba požiadať o predĺženie rodičovského príspevku. Na posudok je možné použiť lekárke správy, ktoré boli vydané 6 mesiacov pred posudkom. Nakoľko schvaľovanie a posudky nejaký čas trvajú, odporúčam začať vybavovať (skompletizovať lekárske správy a prípadne požiadať špecialistov o novú správu, ak je ich správa príliš stará) dva mesiace pred dovŕšením tretieho roku dieťaťa. Na úrade vám povedia, že nie je možné podať žiadosť o predĺženie rodičovského príspevku skôr ako mesiac pred tretími narodeninami dieťaťa. Ale je možné požiadať o posudok, aby sta mali pripravenú potrebnú dokumentáciu.

 

V prípade, že nebol príspevok schválený, je treba sa odvolať a v odvolaní spísať všetky diagnózy a procedúry na ktoré s dieťaťom chodíte. Je dobré mať tieto veci aspoň orientačne spísané, koľko času vám čo zaberie.

 

Popri rodičovskom príspevku, je možné aby rodič pracoval, ak zabezpečí pre dieťa celodennú starostlivosť (škôlka, starý rodič a pod.). Jediné čo rodič musí, je nahlásiť zamestnanie sociálnej poisťovni, ak je dôchodkovo poistení z dôvodu starostlivosti o dieťa, aby za neho štát poistenie ďalej neplatil. Toto platí len pre rodičov, ktorý pred nástupom na materskú/rodičovskú dovolenku neboli zamestnaní a na toto dôchodkové poistenie sa do sociálnej poisťovňe prihlásili.

Komentáre (0)

Pridaj komentár