Online video-slovník má vyše 1000 posunkov

pred 5 rokmi

Používanie posunkov je obrovským pomocníkom. Po zistení diagnózy rodinám pomáha rýchlo prekonať komunikačnú bariéru medzi nimi a dieťaťom. To zvyčajne do rodiny prinesie upokojenie, menej plaču, hnevu, či zúfalstva a tak jej umožní sústrediť sa na dôležitú prácu.

 

Ani neskôr, keď sa dieťa naučí komunikovať rečou, posunky nestrácajú na dôležitosti. Zachrániť môžu každú situáciu, či dlhšie obdobie, kedy dieťa nepočuje dobre. Je to najmä počas chorôb, kedy sa počutie môže prechodne zhoršiť, v hlučnom prostredí, kedy dieťa nerozumie ani s načúvacími pístrojmi, či na miestach, kde dieťa načúvacie prístroje nemá vôbec, či už je to bazén, more, sprcha, alebo jednoducho trucovité ráno, kedy si dieťa nechce svoje druhé ušká nasadiť. Vtedy nám posunky umožnia s dieťaťom "rozprávať" aj bez počutia.

 

Mnohí rodičia si výhody posunkovania uvedomujú a pýtajú sa "kde sa môžem naučiť posunky?" Túto otázku sme pri našich rozhovoroch s rodičmi počuli najmenej tisíckrát. Neodpovedalo sa ňu ľahko, pretože možností na Slovensku nie je veľa. Ešte menej je tých, ktoré sa venujú výlučne slovnej zásobe potrebnej pre rodičov a nevyčerpávajú tak učastníkov posunkami, ktoré práve nepotrebujú.

 

S veľkou radosťou preto oznamujeme, že sme rozšírli Slovník detských posunkov na našej stránke na vyše 1000 posunkov. Obsahuje hlavne posunky, ktoré rodičia využijú pri komunikácií s malými deťmi. Posunky je možné zobraziť podľa abecedy alebo podľa tém. V každom posunku nájdete aj odkazy na súvisiace posunky, aby ste objavili všetko, čo Vás zaujíma.

 

Okrem slovníka pre Vás pripravujeme aj Kurz posunkov v Bratislave, ktorý bude prebiehať v októbri - decembri 2018. Aj tento kurz sa bude sústrediť na rodičovskú slovnú zásobu. Radi vás na ňom stretneme!

 

Veríme, že tieto aktivity rodičom pomôžu objaviť čarovný svet posunkov. Prajeme príjemné učenie.

Komentáre (0)

Pridaj komentár