Máme podozrenie na poruchu sluchu

Niekedy máme pochybnosti o tom, či sa naše dieťa vyvíja správne. Možno je to tým, že tak ako každé dieťa, aj to naše ide svojim vlastným tempom. Môže to byť však aj prvý náznak, že niečo nie je v poriadku.

Preto, ak vaše pochybnosti pretrvávajú, na nič nečakajte a čo najskôr začnite pátrať s odborníkmi po príčinách. Čím skôr dostanete odpovede, tým lepšie pre vaše dieťa, aj pre Vás - buď Vás upokoja, alebo naštartujú cestu, ktorú nie je dobré odkladať. Najlepšie predpoklady majú deti, ktoré získajú načúvacie prístroje a ranú starostlivosť vo veku 6 mesiacov.


Čo robiť, ak máme podozrenie na stratu sluchu?


Naše dieťa neprešlo skríningom sluchu v pôrodnici (Otoakustické emisie, TEOAE, OAE)

Pozrite si, čo sú to otoakustické emisie.

Opakujte vyšetrenie OAE podľa odporúčania lekára, avšak nie dlhšie ako do 1 mesiaca veku dieťaťa.

Ak sa ani do veku 1 mesiaca nepodarilo namerať OAE, trvajte na bezodkladnom vyšetrení sluchu na ORL klinike (ASSR).

Máme podozrenie vo vyššom veku (aj keď prešlo skríningom sluchu v pôrodnici)

Pozrite si, či môže mať dieťa poruchu sluchu, aj keď prešlo skríningom v pôrodnici

Kontaktujte svojho pediatra a poraďte sa s ním.

Zoznámte sa s míľnikmi vývoja reči a sluchu u detí. Vyvíja sa vaše dieťa podobne?

Prečítajte si o varovných signáloch, ktoré sprevádzajú stratu sluchu. Vidíte ich u Vášho dieťaťa?

Ak sa Vám podozrenie na stratu sluchu nedarí vyvrátiť, nenechajte sa upokojovať radami ako "on to dobehne". Trvajte na bezodkladnom vyšetrení sluchu na ORL klinike (ASSR).

Obsah tejto kapitoly

Vývojové míľniky sluchu a reči

Pri podozrení na poruchu sluchu by sme mali byť pozorní. Jej skoré odhalenie je kľúčom k úspešnému zvládnutiu vývoja nepočujúceho dieťaťa. Hoci každé dieťa je osobité, je dôležité poznať míľniky vývoja jeho sluchu a reči, aby sme mohli včas identifikovať prípadné odchýlky. 


Varovné signály a príznaky poruchy sluchu

Máte pocit, že so sluchom vášho dieťaťa nie je niečo v poriadku? Spí hlboko aj keď vedľa neho hlasito rozprávate? Prestalo bľabotať (po 9 mesiaci)? Ak si myslíte, že vaše dieťa má poruchu sluchu, porozprávajte sa so svojím lekárom.


ASSR, BERA vyšetrenie sluchu na ORL klinike

V situácií, kedy si nie sme istí, či naše dieťa počuje správne, musíme čo najskôr začať toto podozrenie skúmať. Vzbudiť ho môže negatívny výsledok skríningu sluchu v pôrodnici (OAE) alebo nejasné reakcie dieťaťa vo vyššom veku.


Komentáre (0)

Pridaj komentár