ASSR, BERA vyšetrenie sluchu na ORL klinike

V situácií, kedy si nie sme istí, či naše dieťa počuje správne, musíme čo najskôr začať toto podozrenie skúmať. Vzbudiť ho môže negatívny výsledok skríningu sluchu v pôrodnici (OAE) alebo nejasné reakcie dieťaťa vo vyššom veku.

Keď vaše podozrenie pretrváva, čo najskôr zabezpečte ASSR alebo BERA vyšetrenie sluchu dieťaťa na ORL klinike

  1. Kontakujte svojho pediatra, ten Vás odošlena vyšetrenie miestne ORL lekárovi pre deti
  2. ORL lekár vyšetrí ucho dieťaťa, aby odhalil prípadné zápaly alebo prekážky v uchu. Môže urobiť jednoduché zvukové vyšetrenie, ktoré ho utvrdí o opodstatnenosti podozrenia.
  3. ORL lekár Vám vypíše žiadanku na vyšetrenie sluchu na ORL klinike.
  4. Kontaktujte ORL kliniku podľa odporúčania ORL lekára a objednajte sa na vyšetrenie ASSR alebo BERA.

Vyšetrenie sluchu ASSR alebo BERA na ORL klinike

Na ORL klinike sa dieťa podrobí niekoľkým vyšetreniam, z ktorých najdôležitejšie je vyšetrenie ASSR alebo BERA, ktoré určí približný prah počutia dieťaťa na skúmaných frekvenciách.

Vyšetrenie sa väčšinou robí v medikovanom spánku - jedná sa o ľahšiu formu anestézie. Vyšetrenie trvá zvyčajne 3 dni - v prvý deň je dieťa prijaté na kliniku spolu s rodičom, v druhý deň sa realizuje samotné vyšetrenie a na tretí deň je dieťa s rodičom prepustené domov.

Pokiaľ sa Vaše podozrenie potvrdí, prečítajte si, čo robiť potom, ako dostanete diagnózu "Porucha sluchu".

Komentáre (0)

Pridaj komentár