O sluchu a poruche sluchu

Obsah tejto kapitoly

Ako funguje sluch

Od zdroja zvuku, cez naše ucho, až po dešifrovanie informácie, ktorá sa vo zvuku skrýva. Spracovanie zvuku je zaujimavý proces, ktorý je komplikovanejší, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Prečítajte si, ako sluch funguje. Vďaka tomu budete môcť lepšie porozumieť poruche sluchu.


Typy a stupne poruchy sluchu

Nie je len jedna - poruchy sluchu majú niekoľko podôb a rozdeľujú sa do niekoľkých kategórií, či už podľa časti sluchového aparátu, v ktorom je ich príčina, pôvodu ich vzniku, času nástupu a ďalších. V tomto článku si vysvetlíme základné členenie, aby sme vedeli poruchu sluchu svojho dieťaťa presne pomenovať.


Komentáre (0)

Pridaj komentár