Zvladnem sa naučiť posunky?

Možno si aj vy teraz kladiete túto otázku. Nebojte sa, aj keď to môže byť na začiatku ťažké, nakoľko je to úplne iný spôsob komunikácie, než na aký ste zvyknutí. Nie je potrebné sa obávať toho, že posunkový jazyk neviete. Nemusíte všetko vedieť okamžite. Môžete sa znaky naučiť postupne tak, ako to budete pri komunikácii s vaším dieťatkom potrebovať.

Na základe skúseností Strediska ranej starostlivosti TamTam, z Čiech, sa ukazuje, že pre rodičov je najjednoduchšie používať kombináciu hovorenej reči a znaky posunkového jazyka.

Táto kombinácia síce nie je posunkový jazyk, ale v komunikácii s dieťatkom môže na začiatku veľmi dobre poslúžiť. Je však dôležité posunkový jazyk rozvíjať a obohacovať s tým, ako vaše dieťatko rastie a zvyšujú sa jeho komunikačné potreby, či pokiaľ to nedostatočná úroveň jeho hovorenej reči vyžaduje.

Čo prináša kombinácia posunkov a hovorenej reči?

  • Vďaka posunkom dostáva dieťa dôležitú vizuálnu podporu, ktorú potrebuje – posunky dobre vidí a rozumie im
  • Vďaka hovorenej reči dostáva dieťa sluchový tréning – nikdy neviete, čo a ako dieťa počuje. Preto je dobré hovorenú reč používať. Zároveň sa môže dieťa prirodzene cvičiť v odzeraní, keď sleduje vaše ústa.

Dôležitá poznámka:

Rodičom sa často stáva, že zneistia a začnú pochybovať, keď sa ani po niekoľkých mesiacoch intenzívneho používania posunkov nič nedeje – dieťa na posunky nijak podstatne nereaguje. Rodičia si totiž myslia, že keď používajú pre nich odlišný spôsob komunikácie, u dieťatka hneď príde k nejakej výraznej zmene.

Pokiaľ však používate posunky s niekoľko – mesačným bábätkom, je to úplne normálne. To, že používate posunky je rovnaké, ako keby ste používali s bábätkom hovorenú reč. Je prirodzené, že dieťa najskôr dlho iba počúva a pozoruje – a všetko do seba vstrebáva. Až potom vám začne vašu snahu „vracať“.

Prvé slovo obvykle povie okolo prvého roku. Rovnaké je to aj pri posunkoch. Dieťa začne viditelne reagovať na váš prejav v posunkov až v dobe, keď je na to „pripravené“ a dozrelo. Obdobie príprav je však veľmi dôležité, aj keď sa v jeho priebehu zdanlivo nič nedeje. Je dôležité preto, aby malo dieťa dostatok podnetov, s ktorými potom začne samé pracovať.

Zdroj – Publikácia – Když naše díte neslyší, První informace pro rodiče dětí s vadou sluchu, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., Centrum pro dětský sluch FRPSP www.frpsp.cz

Posunky sa môžete naučiť aj vďaka nášmu slovníku posunkov. Veľa úspechov pri študiu!

Komentáre (0)

Pridaj komentár