Načúvacie prístroje

Výskumy ukazujú, že jednou zo základných podmienok rozvoja reči a sluchu u detí s ťažkou stratou sluchu je včasné pridelenie načúvacieho prístroja, jeho vhodné a správne nastavenie vzhľadom na poruchu sluchu u dieťatka a taktiež pravidelné nosenie načúvacieho prístroja. Keďže pre väčšinu rodičov je načúvací prístroj novým zariadením od ktorého nevedia čo očakávať, pripravujeme pre vás aktuálny súhrn teoretických aj praktických informácií.

Na tejto kapitole pre Vás pracujeme

Prečítajte si zatiaľ informácie na stránke Infosluch.

Komentáre (0)

Pridaj komentár