Kochleárny implantát

Kochleárny implantát je elektronické zariadenie, ktoré sa líši od načúvacieho prístroja. Namiesto toho, aby zosilňoval zvuky ako tradičný načúvací prístroj, implantát priamo stimuluje pomocou elektrického signálu sluchový nerv, ktorý vedie zvuk z kochlei do mozgu. Implantát nedokáže vyliečiť poškodený sluch – nie je to transplantát. Je to sofistikovaná technológia, ktorá bola vytvorená s cieľom poskytnúť informácie o zvuku vo forme elektrických impulzov ľuďom, ktorí majú minimálny alebo žiaden úžitok z tradičných načúvacích aparátov. Ide o ľudí (aj deti), ktorí majú ťažkú poruchu sluchu až hluchotu. Pri tak závažnej poruche sluchu prinášajú naslúchacie aparáty malý úžitok, pretože ich úlohou je síce zosilniť zvuk, avšak kochlea nie je schopná tento zvuk spracovať. Kochleárny implantát môže v niektorých prípadoch zlepšiť schopnosť rozoznávať reč sluchom viac, ako načúvací prístroj, pretože obchádza poškodený orgán počutia (kochleu) a priamo pomocou voperovaných elektród stimuluje sluchový nerv. Efekt je však u rozličných detí rozdielny.

Na tejto kapitole pre Vás pracujeme

Prečítajte si zatiaľ informácie na stránke Infosluch.

Komentáre (0)

Pridaj komentár