Dôležitosť ranej starostlivosti pre nepočujúce deti

Ľudský mozog sa začína tvoriť len tri týždne po počatí, ale v mnohých ohľadoch je jeho vývoj celoživotným projektom. Tie isté procesy, ktoré formujú mozog počas jeho vývoja, prebiehajú po celý život človeka. Existuje tu však obrovský rozdiel v ich intenzite a rýchlosti a to najmä v prvých 3 rokoch života dieťatka, v porovnaní so staršími deťmi či dospelými.

Mozog malého dieťaťa je doslova ako špongia, ďaleko vnímavejší a plastickejší ako mozog dospelého človeka. Najvyššia úroveň neuroplasticity mozgu trvá do 3 rokov. Vysoká neuroplasticita umožňuje deťom, učiť sa s obrovskou rýchlosťou aj úspešnosťou. Školou na to je im jednoducho prostredie, v ktorom sa vyskytujú a všetky podnety v ňom.

Človek sa rodí s približne 100 000 000 000 neurónov, ktoré sú pospájané len asi z 50% a to hlavne v primitívnejších častiach mozgu. Rané skúsenosti, ktoré novorodenec získava prostredníctvom svojich zmyslov a aktívna interakcia s prostredím vytvárajú a menia neurónovú štruktúru mozgu. Pomáhajú ju lepšie prepájať a rozvíjať.

Všetky aktivity: zmyslové, pohybové, emocionálne alebo kognitívne, vytvárajú nové neurónové spoje.

Spoločne s vytváraním nových neurónových spojov v detskom mozgu prebieha aj odstraňovanie tých nepoužívaných. Pri zdravom a všestrannej rozvíjanom dieťatku sa jedná o veľmi užitočný proces, ktorý mu pomáha lepšie sa adaptovať a zvýšiť efektivitu už používaných spojov.

Problém nastáva v situácii, keď dieťatko nie je v priebehu kritického obdobia vytvárania neurónových spojov vystavených nejakému dôležitému stimulu. U nepočujúcich detí sa jedná prevažne o stimuláciu reči a sluchu.

Vedecké štúdie preukázali, že existujú kritické obdobia pre vybrané zručnosti a mozgové funkcie (zmyslová a pohybová koordinácia, jemná motorika, reč, atď.), počas ktorých je dieťa obzvlášť citlivé na určitý podnet v prostredí, alebo neúnavne vnútorne motivované k zvládnutiu určitej zručnosti.

Zmeškaniu týchto kritických období v oblasti kognitívnych zručností ale aj jemnej a hrubej motoriky má väčšinou trvalé následky.

Kvalitný a všestranný rozvoj detí do jedného roka, resp. do 3 rokov je preto nenahraditeľný vzhľadom k obrovskej neuroplasticite mozgu. Tá im umožňuje v tomto veku učiť sa neuveriteľnou rýchlosťou, ľahkosťou a úspešnosťou. Ale zároveň je nutné mať na pamäti, že zameškanie senzitívnych období pre vybrané zručnosti, môže viesť k trvalým následkom.

Práve z tohto dôvodu je skorá raná intervencia a vhodné a správne vykonané skompenzovanie poruchy sluchu u detí tak dôležitá!

Komentáre (0)

Pridaj komentár