Varovné signály a príznaky poruchy sluchu

Máte pocit, že so sluchom vášho dieťaťa nie je niečo v poriadku? Spí hlboko aj keď vedľa neho hlasito rozprávate? Prestalo bľabotať (po 9 mesiaci)? Ak si myslíte, že vaše dieťa má poruchu sluchu, porozprávajte sa so svojím lekárom.

Dieťa počas dňa:

 • nereaguje na zavolanie
 • je nepozorné
 • nevšimne si prítomnosť iných ľudí, pokiaľ ich nevidí
 • sleduje iných v snahe ich napodobňovať
 • nevyľaká sa pri hlasitých a nečakaných zvukoch
 • nahlas počúva rádio, TV
 • má problémy započuť niektoré zvuky, iné však počuje dobre (strata sluchu iba na niektorých frekvenciách, prípadne na jednom uchu)
 • preferuje prácu osamote
 • má problémy v škole, problémy s učením sa („nepozorné“, opakovane sa pýta, čo má robiť)

Dieťa počas komunikácie:

 • nereaguje na bežnú konverzáciu
 • nesprávne odpovedá na otázky
 • sleduje pery, keď počúva iných (snaha odzerať)
 • otáča hlavu na jednu stranu v snahe lepšie počuť
 • má problémy vo výslovnosti v porovnaní s inými deťmi rovnakého veku
 • má oneskorenú, alebo skomolenú reč
 • má nízku slovnú zásobu
 • má problémy porozumieť komunikácii hlavne v hlučnom prostredí, prípadne v prostredí, kde v pozadí niekto rozpráva
 • vyhýba sa komunikácii a sociálnym situáciám (frustrované a unavené zo snahy porozumieť)

Komentáre (0)

Pridaj komentár