Rozvoj dieťaťa s poruchou sluchu - návody, rady a hry

Rozvoj dieťaťa, ktoré Vás nepočuje sa môže najskôr zdať nemožný, no s podporou skúsených odborníkov nájdete spôsob, ako ho docieliť. V rozvoji dieťaťa s poruchou sluchu sa sústredíme na rozvoj sluchu, rozvoj reči a rozvoj ďalších schopností.

V tejto kapitole nájdete nie len teoretické články, ale aj námety na konkrétny hry, ktorými môžete dieťa rozvíjať

Prajeme Vám veľa zábavy!

Obsah tejto kapitoly

Sluchová výchova alebo učím sa počúvať

Sluchová výchova je špeciálny prístup, ktorý učí dieťa s poruchou sluchu využívať zvyšky sluchu pomocou správne nastavených načúvacích prístrojov alebo kochleárneho implantátu. Jej cieľom je, aby sa dieťa naučilo vnímať zvuky okolo seba a zároveň sa naučilo porozumieť sluchom hovorenej reči.


Rozvoj reči u detí s poruchou sluchu

Vyhľadajte logopéda, ktorý má skúsenosti so starostlivosťou o deti so sluchovým postihnutím. Bude vás sprevádzať, dávať dobré rady, sledovať vývin rečového vývinu dieťaťa.


Aké ďalšie schopnosti rozvíjať u detí s poruchou sluchu?

Dôležité je poskytovať stimuláciu v optimálnej intenzite zodpovedajúcej schopnostiam dieťatka. Nakoľko jeho mozog je od narodenia pripravený na učenie. Okrem iného je vybavený tzv. kognitívnymi inštinktami, čo sú mechanizmy, ktoré mu od prvej chvíle pomáhajú začať sa lepšie orientovať a spoznávať nové prostredie.


Komentáre (0)

Pridaj komentár