Faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj dieťaťa s poruchou sluchu

Asi najväčším prianím každého rodiča je, aby sa ich nepočujúce či nedoslýchavé dieťa rozvíjalo čo najlepšie. Dôležité pre nich je taktiež, aby sa s ním vedeli dohovoriť a aby malo čo najväčší prínos z načúvacích prístrojov alebo kochleárneho implantátu. Aby sa čo najlepšie rozvíjal jeho sluch a hovorená reč.

Ako rýchlo a v akom rozsahu sa to podarí, závisí od mnohých faktorov. Cielom je pozitívne ovplyvniť tie faktory, pri ktorých sa to dá a skúsiť sa povzniesť nad tie, ktoré zmeniť nedokážeme.

Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce vývoj dieťaťa

  • Vek, kedy bola sluchová porucha u dieťatka diagnostikovaná a kedy bolo vhodne a správne skompenzovaná
  • Či ide dieťa postlingválne predlingválne ohluchnuté, t.j. či prišlo o sluch po alebo pred rozvinutím reči
  • Vek, kedy začala efektívna rehabilitácia sluchového postihnutia
  • Typ a stupeň sluchovej straty dieťaťa
  • Vytvorenie funkčnej komunikácie s dieťatkom
  • Podpora rodiny
  • Zisk z načúvacích prístrojov, kochleárneho implantátu
  • Dostupnosť služieb pre rodiny s deťmi so sluchovým a kombinovaným postihnutím
  • Prítomnosť kombinovaného postihnutia
  • Individuálne vlastnosti dieťatka

Nech sa už bude vaše dieťa vyvíjať akokoľvek, vždy máte k dispozícii rôzne prostriedky a možnosti ako reagovať na aktuálnu situáciu a ako čo najlepšie podporiť vývoj vášho dieťatka. Nezabudnite pri tom, že na rozhodovaní, čo je pre vaše dieťa najlepšie, nie ste sami. Vždy sa môžete obrátiť na odborníkov, ktorí vám pri vašom rozhodovaní pomôžu a môžu vám byť oporou.

Spolu s vami budú hodnotiť, aké pokroky vaše dieťa urobilo. Poradia vám taktiež, ako u dieťatka postupovať, aby dostalo v danú chvílu to, čo najviac potrebuje. Môže sa jednať o technické kompenzácie sluchovej poruchy, efektívnej komunikácie, rozvoja rozumových, jazykových, pohybových a sociálnych dovedností vášho dieťatka, alebo výberu vhodného predškolského a školského zariadenia.

Možno sa aj vám v tejto chvíli zdá budúcnosť vášho dieťatka neistá. Chceme vás však uistiť, že pokiaľ sa vášmu dieťatku dostane včas správnej starostlivosti a dostatočnej podpory, môže v budúcnosti viesť samostatný a spokojný život.

Nebojte sa preto pýtať ostatných rodičov nepočujúcich detí, čo im pomohlo na ich ceste práve v sekcii Pokec – diskusnom fóre, alebo napíšte svoj príbeh v sekcii Blog o tom, čo najviac pomohlo práve vám. Môžete tak pomôcť nie len druhým, ale aj sebe samému.

Zdroj: Když naše díte neslyší, První informace pro rodiče dětí s vadou sluchu, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., Centrum pro dětský sluch FRPSP www.frpsp.cz)

Komentáre (0)

Pridaj komentár