Rozvíjame dieťa s poruchou sluchu

Aká bude naša budúcnosť? Ako spolu budeme komunikovať? Čo mám robiť, kedy a ako? Mám sa vôbec učiť posunkovať? A čo robiť konkrétne? Ako ho naučím počuť, hovoriť, či čokoľvek iné?

Toto je len pár otázok, ktoré nám, rodičom, napadnú po zistení poruchy sluchu u nášho dieťaťa. Na väčšinu z nich neexistuje priamočiara a jednoduchá odpoveď. Vždy však existuje cesta, ako vášmu dieťaťu pomôcť dosiahnuť svoj skrytý potenciál. Práve hľadanie tejto cesty, objavovanie možností a ich skúmanie je úlohou rodiča dieťaťa s poruchou sluchu.

Veľa šťastia, zvládnete to!


Prvé kroky k rozvoju dieťaťa s poruchou sluchu


Prečítajte si, prečo je dôležité začať rozvíjať dieťa čo najskôr, ideálne od 6 mesiacov, a čo môžete urobiť ešte pred tým, ako dieťa dostane načúvacie prístroje.
Začať môžete skutočne už dnes.

Naučte sa, aké sú zásady komunikácie s dieťaťom s poruchou sluchu a pokúste sa ich naučiť aj ďalších členov rodiny. Urobte si prehľad v rôznych komunikačných metódach pre deti s poruchou sluchu a vyberte si tú, ktorá Vám bude najviac vyhovovať.

Prečítajte si, ako vám pri rozvoji dieťaťa môžu pomôcť posunky a ako ich s dieťaťom používať tak, aby sa zároveň rozvíjala aj jeho reč.

Pozrite si, aké faktory budú ovplyvňovať výsledky vašej snahy a pokúste sa pozitívne ovplyvniť tie faktory, pri ktorých je to možné.

Super! Môžeme ísť na to! Začítajte sa do kapitoly
Rozvíjame dieťa - návody, rady a hry

Obsah tejto kapitoly

Dôležitosť ranej starostlivosti pre nepočujúce deti

Raná starostlivosť je kľúčom k úspešnému život detí s poruchou sluchu. Keď je poskytnutá včas, môže mať zásadný vplyv na celý zvyšok života dieťaťa. Prečítajte si, prečo je vlastne dôležitá a čo sa deje v hlávkach našich detí počas prvých rokov života.Zásady komunikácie s dieťaťom s poruchou sluchu

Nepočujúcim deťom chýba jeden zmysel. Pri komunikácií sa však naňho spoliehame celý život natoľko, že pri prvých pokusoch o komunikáciu s dieťaťom po diagnóze môžeme byť zmätení. V tomto článku sa dočítate o základných pravidlách komunikácie s dieťaťom s poruchou sluchu.


Komunikačné metódy pre deti s poruchou sluchu

V súčasnosti existuje viacero spôsobov ako komunikovať a vzdelávať deti s poruchou sluchu. Výber metódy závisí napríklad od veľkosti poruchy sluchu, nosenia načúvacích prístrojov, vašej preferencie alebo odborníka, ktorý je vo vašom bydlisku dostupný.


Používanie posunkov pri rozvoji nepočujúceho dieťaťa

Každé dieťa sa musí rozvíjať. Využíva na to podnety zo svojho okolia, ktoré vníma všetkými piatimi zmyslami. Sluch je pritom najdôležitejším z nich. Ako sa teda bude rozvíjať dieťa, ktoré momentálne nemá schopnosť prijímať informácie sluchom?


Faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj dieťaťa s poruchou sluchu

Medzi deťmi s poruchou sluchu rovnakého veku môžete nájsť veľa rozdieľov. A to aj napriek tomu, že sa ich rodičia rovnako snažia posunúť svoje dieťa vo vývine dopredu. Rozvoj dieťaťa s poruchou sluchu totiž ovplyvňuje množstvo faktorov, na ktoré, žiaľ, nemáme vždy dosah.


Rozvoj dieťaťa s poruchou sluchu - návody, rady a hry

Rozvoj dieťaťa, ktoré Vás nepočuje sa môže najskôr zdať nemožný, no s podporou skúsených odborníkov nájdete spôsob, ako to docieliť. V rozvoji dieťaťa s poruchou sluchu sa sústredíme na rozvoj sluchu, rozvoj reči a rozvoj ďalších schopností.