Rozvíjame dieťa s poruchou sluchu

Aká bude naša budúcnosť? Ako spolu budeme komunikovať? Čo mám robiť, kedy a ako? Mám sa vôbec učiť posunkovať? A čo robiť konkrétne? Ako ho naučím počuť, hovoriť, či čokoľvek iné?

Toto je len pár otázok, ktoré nám, rodičom, napadnú po zistení poruchy sluchu u nášho dieťaťa. Na väčšinu z nich neexistuje priamočiara a jednoduchá odpoveď. Vždy však existuje cesta, ako vášmu dieťaťu pomôcť dosiahnuť svoj skrytý potenciál. Práve hľadanie tejto cesty, objavovanie možností a ich skúmanie je úlohou rodiča dieťaťa s poruchou sluchu.

Veľa šťastia, zvládnete to!


Prvé kroky k rozvoju dieťaťa s poruchou sluchu


Prečítajte si, prečo je dôležité začať rozvíjať dieťa čo najskôr, ideálne od 6 mesiacov, a čo môžete urobiť ešte pred tým, ako dieťa dostane načúvacie prístroje.
Začať môžete skutočne už dnes.

Naučte sa, aké sú zásady komunikácie s dieťaťom s poruchou sluchu a pokúste sa ich naučiť aj ďalších členov rodiny. Urobte si prehľad v rôznych komunikačných metódach pre deti s poruchou sluchu a vyberte si tú, ktorá Vám bude najviac vyhovovať.

Prečítajte si, ako vám pri rozvoji dieťaťa môžu pomôcť posunky a ako ich s dieťaťom používať tak, aby sa zároveň rozvíjala aj jeho reč.

Pozrite si, aké faktory budú ovplyvňovať výsledky vašej snahy a pokúste sa pozitívne ovplyvniť tie faktory, pri ktorých je to možné.

Super! Môžeme ísť na to! Začítajte sa do kapitoly
Rozvíjame dieťa - návody, rady a hry

Obsah tejto kapitoly

Dôležitosť ranej starostlivosti pre nepočujúce deti

Raná starostlivosť je kľúčom k úspešnému život detí s poruchou sluchu. Keď je poskytnutá včas, môže mať zásadný vplyv na celý zvyšok života dieťaťa. Prečítajte si, prečo je vlastne dôležitá a čo sa deje v hlávkach našich detí počas prvých rokov života.Zásady komunikácie s dieťaťom s poruchou sluchu

Nepočujúcim deťom chýba jeden zmysel. Pri komunikácií sa však naňho spoliehame celý život natoľko, že pri prvých pokusoch o komunikáciu s dieťaťom po diagnóze môžeme byť zmätení. V tomto článku sa dočítate o základných pravidlách komunikácie s dieťaťom s poruchou sluchu.


Komunikačné metódy pre deti s poruchou sluchu

V súčasnosti existuje viacero spôsobov ako komunikovať a vzdelávať deti s poruchou sluchu. Výber metódy závisí napríklad od veľkosti poruchy sluchu, nosenia načúvacích prístrojov, vašej preferencie alebo odborníka, ktorý je vo vašom bydlisku dostupný.


Používanie posunkov pri rozvoji detí s poruchou sluchu

Každé dieťa sa musí rozvíjať. Využíva na to podnety zo svojho okolia, ktoré vníma všetkými piatimi zmyslami. Sluch je pritom najdôležitejším z nich. Ako sa teda bude rozvíjať dieťa, ktoré momentálne nemá schopnosť prijímať informácie sluchom?


Faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj dieťaťa s poruchou sluchu

Medzi deťmi s poruchou sluchu rovnakého veku môžete nájsť veľa rozdieľov. A to aj napriek tomu, že sa ich rodičia rovnako snažia posunúť svoje dieťa vo vývine dopredu. Rozvoj dieťaťa s poruchou sluchu totiž ovplyvňuje množstvo faktorov, na ktoré, žiaľ, nemáme vždy dosah.


Rozvoj dieťaťa s poruchou sluchu - návody, rady a hry

Rozvoj dieťaťa, ktoré Vás nepočuje sa môže najskôr zdať nemožný, no s podporou skúsených odborníkov nájdete spôsob, ako to docieliť. V rozvoji dieťaťa s poruchou sluchu sa sústredíme na rozvoj sluchu, rozvoj reči a rozvoj ďalších schopností.