Hoci veríme, že raz budú počuť a hovoriť,
deti musíme rozvíjať od raného veku.
Posunky nám pomôžu, kým porozumejú reči. Nikdy však neprestávajte hovoriť.

Slovník posunkov