Iné

Blogy na tému Iné

Vďačne vám tlieskame :-)

Milí naši pomocníci, priatelia, píšeme vám opäť - so srdcom plným vďačnosti. Srdečne vám ďakujeme a tlieskame za včerajšiu pomoc v  24-hodinovke Dobrej krajiny .   Je to presne dva roky odkedy sme spustili 1. informačno-komunitný  portál pre rodičov nepočujúcich detí  (ako to tam vyzeralo si môžete pozrieť na  videu ). Už vtedy sme na v

24 hodín, kedy S VAMI dokážeme urobiť pre nepočujúce deti EŠTE VIAC

Leto sa už preklopilo a vezieme dolu kopcom smerom k septembru, s ktorým máme  veľké plány . Na tie však budeme potrebovať pomoc od priateľov sluchovo postihnutých detí. Možnosť zapojiť sa do  24-hodinovky pre Dobrú krajinu  nás preto rýchlo naštartovala na plné obrátky.   Čo je 24-hodinovka? Je to akýsi darcovský maratón - dobročinná

Pomôžte vzniku klubu rodičov a priateľov SP detí Počujko

V máji sme spojili sily s našimi priateľmi, študentami VŠ a prihlásili sa do medzinárodnej súťaže Social Impact Award (SIA) . Túto súťaž na Slovensku organizuje Juraj Kováč z Rozbehni sa! a Baška Klimek za Impact Hub BA.   SIA podporuje mladých ľudí a študentov, ktorí majú nápad, ako udržateľnou a inovatívnou formou riešiť spoločenský problém vo svojom okolí . My sme sa do súťaže prihlásili s komunitným projektom, ktorý má za cieľ pom