Počuť a povedať tie najdôležitejšie slová...

pred rokom
 
Počuť a povedať tie najdôležitejšie slová, odkomunikovať to dôležité, vieme rôznym spôsobom. 
Môžeme využiť reč, slová, ktoré sú povedané nahlas a počuté uškami. Môžeme využiť posunky, ktoré sú povedané rukami a videné očami... A môže to byť aj inak, s využitím alternatívnych komunikačných nástrojov. Nezáleží na forme, kľúčové je, že si vzájomne porozumieme. Odborníci hovoria, že vytvoríme funkčný komunikačný kanál. :) 
 
Náš uškový svet vnímame ako pestrofarebné miesto. Nie len vďaka rôznym formám komunikácie, ktorú využívame. Je to aj vďaka rôznym sluchovým pomôckam, skrz ktoré naše deti počúvajú svet navôkol. Je to aj z dôvodu, že nepočujúce deti sa môžu narodiť do počujúcich aj do nepočujúcich rodín. Našim cieľom je tieto svety prepájať a spájať. Aby sme si spolu lepšie rozumeli.
 
 
Sme preto veľmi radi, že súčasťou našej kampane ZAPNI NÁM ZVUK!  je aj Ninka, nepočujúca dcérka nepočujúcich rodičov. 
Veľkú vďaku cítime aj k vám, našim podporovateľom. Spoločne sme už presiahli polovicu našej cieľovej sumy zbierky. ĎAKUJEME!
Ak môžte, pridajte sa k podpore nepočujúcich detí a ich rodín tiež: https://bit.ly/zapninamzvuk  
 
Vieme, že komunita osôb s poruchou sluchu je rôznorodá.
Sú to Nepočujúci, využívajúci primárne posunkový jazyk, prirodzený posunkový jazyk. Sú to nepočujúci - častokrát hovoriaci, nevyužívajúci posunkový jazyk. A je to veľká komunita osôb s poruchou sluchu, ktorá je niekde medzi týmito dvoma komunitami..
Do našej uškovej komunity tiež patria rodičia detí s poruchou sluchu, naši rodinní príslušníci a odborníci, priatelia našich uškových detí.
 
Preto v OZ NepocujuceDieta.sk zastupujeme všetky deti s poruchou sluchu.

Zastupujeme nepočujúce dieti s akoukoľvek stratou sluchu.Od ľahkej až po veľmi ťažkú. Lebo, či je to nepočujúce alebo nedoslýchavé dieťa, obe majú problém so sluchom. Nepočujú tak, ako počujúci a potrebujú podporu.
 
Zastupujeme deti s poruchou sluchu bez ohľadu na pomôcku, ktorú využívajú. Načúvacie prístroje, kochleárne implantáty, BAHA prístroje, ADHEAR. Pretože každé dieťa, podľa toho akú stratu sluchu má, potrebuje inú pomôcku na jej vykompenzovanie. Jeho rodičia potrebujú plne porozumieť prečo tomu tak je a že majú právo vybrať si, robiť informované rozhodnutia a rozumieť aj tomu, že mať sluchovú pomôcku nestačí. Kľúčové je jej správne nastavenie podľa toho, ako to ich dieťa potrebuje. Že práve tak začína ich cesta k zvuku. Iba vďaka vhodnej a správne nastavenej sluchovej pomôcke, pridelenej včas, sa im môže "zapnúť zvuk", môže sa im otvoriť aj svet zvukov. Vďaka nej budú stáť na začiatku svojej cesty - pripravení na sluchovú výchovu a budovanie komunikácie. 

Zastupujeme nepočujúce deti bez ohľadu na spôsob komunikácie, ktorý využívajú. Či je to hovorená reč, či je to posunkový jazyk, ich kombinácia alebo alternatívne formy komunikácie. Bez ohľadu na formu komunikácie. Potrebu komunikovať, byť vypočuté, prijaté a ľúbené, majú všetky rovnakú.

Zastupujeme deti s poruchou sluchu, pre ktoré je nepočutie jedinou výzvou, ktorú potrebujú prekonať, rovnako ako zastupujeme aj detí, pre ktoré je porucha sluchu "tým najmenším" problémom, pred ktorým stoja.
 
 
Aj vďaka vašej podpore tu budeme môcť byť aj v budúcom roku stabilne, naďalej. Ďakujeme.
Podporiť nás môžete tu:https://bit.ly/zapninamzvuk  
 
Ďakujeme! Tím OZ Nepočujúce dieťa

Komentáre (0)

Pridaj komentár