S vašimi 2 % pomáhame nepočujúcim deťom počuť a úspešne komunikovať

pred 4 rokmi

V tomto roku sa opäť uchádzame o vaše 2 % z daní. Je to spôsob, ako sa tieto prostriedky môžu stať cielenou pomocou. Ak sa rozhodnete pre naše občianske združenie, bude to cielená podpora rodičov detí s poruchou sluchu.Aby dokázali pomôcť svojim deťom informovane a včas. Počuť - najlepšie ako to je možné a úspešne komunikovať. Získať tak možnosť plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti.

Čo to znamená rozmenené na aktivity? Ako používame vašu podporu? 

 • V minulom roku sme viac než 150 rodičom detí s poruchou sluchu poskytli online poradenstvo. Portál nepocujucedieta.sk navštívilo mesačne asi 3800 unikátnych návštevníkov. Našli tu  informácie, pozvánky na takmer každomesačné komunitné stretnutia a články, umožňujúce nahliadnuť do rôznych zákutí sveta nepočutia. 
 • Zrealizovali sme päť kurzov posunkov - od začiatočníckeho až po konverzačný - a pilotne odskúšali novú sériu šiestich workshopov HRAVO ku komunikácii. Našimi kurzami prešlo tento rok vyše 50 ľudí
 • Finalizujeme Sprievodcu rodiča v spolupráci s aktívnymi rodičmi i odborníčkami a odborníkmi.
 • Intenzívne sa snažíme o tlmočenie potrieb detí a rodín kompetentným - v téme včasnej intervencie aj  zdravotnej starostlivosti. Zapájame sa do spoločných iniciatív a pracovných skupín.
 • Minulý týždeň naša kampaň Neverím vlastným ušiam získala ocenenie Prokop 2019 - 3.miesto v kategórií Spoločenskej zodpovednosti, filantropie a PR pre neziskové organizácie. Mimoriadne nás to teší, lebo veríme, že informácie z kampane sa dostali ešte viac rodičom detí s poruchou sluchu

V tomto roku nadväzujeme na všetky tieto aktivity a hľadáme spôsoby, ako podporiť ešte viac rodičov detí s poruchou sluchu na rôznych miestach Slovenska. Zmapujeme potreby rodín, aby sme vedeli cielenejšie pomôcť a nachádzať systémové riešenia. Opäť vytvoríme komunitné stretnutia a podujatia pre rodiny a deti - miesta pre zdieľanie skúseností, vzájomnú podporu a rozvoj. Budeme vzdelávať aj obhajovať.

Ako na to?
Na poukázanie vašich 2 % budete potrebovať oficiálne tlačivá Finančnej správy. Tlačivá v inom formáte nebudú úradom akceptované a vaše prostriedky prepadnú. Aby všetko prebehlo v poriadku, prinášame vám prehľadný návod ako postupovať.
Postup je rôzny pre rôzne osoby. 

 

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, postupujte takto:


 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
 2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (V2Pv18_P) – POZOR! Potvrdenie musí byť vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované.  
 3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (V2Pv18) – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné. Stiahnite si Tlačivo s údajmi OZ Nepočujúce Dieťa alebo čisté tlačivo. Pomôcť vám môže aj Poučenie na vyplnenie vyhlásenia.
 4. Do 30.04.2020 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.

Ak podávate daňové priznanie tlačivá uvedené vyššie nebudete potrebovať. V daňovom priznaní sú určené kolónky, do ktorých sa vypĺňajú údaje príjemcu dvoch percent. 

Naše údaje nájdete nižšie v článku.

Ak ste ako dobrovoľník minulý rok odpracovali viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3%, Organizácia alebo osoba, ktorej ste takto pomáhali, vám vystaví potvrdenie s určeným obsahom, ktoré priložíte k vyššie uvedeným tlačivám. Ak ste pomáhali OZ Nepočujúce Dieťa, o potvrdenie môžete požiadať na info@nepocujucedieta.sk.

ÚDAJE PRE DAROVANIE 2% OZ NEPOČUJÚCE DIEŤA

 • IČO/SID: 42416825 (SID prázdne) - IČO zarovnajte doprava (tj. ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Názov: NepocujuceDieta.sk
 • Sídlo – ulica: Krasovského
 • Súpisné/orientačné číslo: 3742/13
 • PSČ: 85101
 • Obec: Bratislava


Ďakujeme, že vám záleží na podpore rodičov detí s poruchou sluchu <3

Tím OZ Nepočujúce Dieťa

 

https://youtu.be/bm7DQ-0Cr1U
 

 

Komentáre (0)

Pridaj komentár