So všetkými problémami, ktoré sme vyriešili,
bude skôr, či neskôr zápasiť niekto iný.

Ste rodič? Naučili ste sa niečo nové? Vyriešili ste problém, ktorý pred Vami stál? Napíšte o tom a pomôžte tak ďalším rodičom v rovnakej situácií.

Ste odborník? Stretávate sa s témou, ktorá je pre rodičov problamatická? Alebo ste vyskúšali nový prístup? Váš príspevok bude hodnotný pre rodičov, aj Vašich kolegov.

Najčítanejšie blogové príspevky

Výhody ZŤP v kocke
V prvom príspevku na tému ZŤP preukazov som popísal postup a podklady potrebné na vybavenie preukazu ZŤP. Teraz spíšem výhody s ktorými máme reálnu skúsenosť a tie o ktorých som sa dočítal. Zameriavam to najmä na výhody pre sluchovo postihnutých, pretože je veľa ďalších zliav a výhod, ktoré sú naviazané na autá a stavebné úpravy, ktoré však len so sluchovým postihnutím nedostanete. Na jednu výhodu som prišiel pri zmene práce. Personalistka ma upozornila, ze ak mam dieta s preukazom ZTP tak mám nárok na ďalších 10 platených dní ročne na Sprevádzanie postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy. Je to v zakone 311/2001 Z.z. paragraf 141, odsek 2 pismeno C, bod 2, keby si to chcel iný zamestnávateľ overiť. RTVS:  Ako prvé som využil to, že ak žijete v domácnosti s osobou so zdravotným postihnutím, nemusíte platiť koncesionárske poplatky. Na to stačilo vyplniť žiadosť na stránkach  RTVS  a poslať ju mailom aj s nascanovaným preukazom ZŤP na uvedený mail a po pár dňoch prišlo potvrdenie, že je to v poriadku a poplatky platiť nemusíme. Cestovný Pas:  Pri pase nie je žiadna špeciálna zľava ale dá sa ušetriť na poplatku za predĺžení pasu. Ak prídete na políciu s platným pasom a požiadate o zapísanie ZŤP do pasu, tento úkon nás stál 4€ (kategória deti do 3 rokov). Vydaný pas platí dva roky. Ak teda požiadate o zápis pred koncom platnosti pasu, tak môžete na poplatkoch mierne ušetriť. Normálny poplatok za predĺženie pasu pre 3 ročné dieťa je 8€.  Ostatné nami odskúšané výhody:  Parkovné na Kramároch v detskej fakultnej nemocnice je pre ZŤP osoby znížené o 3,50€. Stačí na to pečiatka na parkovací lístok od doktora.  Parkovné na Antolskej je tiež zadarmo, stačí ak pri platbe stlačíte tlačítko operátor a následne poviete, že máte preukaz ZŤP a nadiktujete meno držiteľa a číslo preukazu. V ZOO Bratislava je vstup pre osobu ZŤP zadarmo, ak je to preukaz so sprievodcom tak aj sprievodca ide zadarmo.  V ZOO Spišská nová ves má vstup zadarmo len ZŤP osoby (nie sprievodca ak je to dieťa do 3 rokov). MHD v Bratislave je na teraz pre ZŤP aj sprievodcu zadarmo do 31.12.2015. Medzitým je potrebné vybaviť pre držiteľa preukaz, na ktorý bude mať potom nárok na zľavu (ak má trvalý pobyt v BA tak je zľava 90%, ak mimo tak 50%) ale len na predplatené lístky :(. Deti do 6 rokov sú zadarmo. Takže ak máte preukaz ZŤPS tak do 6 rokov dieťaťa netreba nič riešiť. Limit na doplatok za lieky je 25€ za štvrť roka pre deti nad 6 rokov a dospelých s preukazom ZŤP. Pre deti do 6 rokov bez preukazu ZŤP je limit 8€ na kvartál. Pre deti do 6 rokov s preukazom ZŤP je limit 0€ za kvartál Zdravotná poisťovňa pošle sumu nad tento limit poistencovi, avšak nemusí to byť suma zhodná s tou, ktorú zaplatíte v lekárni. Zohľadňuje sa doplatok za najlacnejší liek. Poisťovňu je potrebné informovať, že bol poistencovi vydaní preukaz ZŤP. Ostatné výhody:  Dane Správca dane (obec) môže ustanoviť zníženie nasledovných daní a poplatkov: – stavby na bývanie, byty, garáže a nebytové priestory slúžiace ako garáž (pre auto osoby s preukazom ZŤP) vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, – zníženie prípadne zrušenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu Poplatky - oslobodenie od poplatku za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom a povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti medzi občanmi SR Cestovanie - cestujúcim, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, poskytujú ŽSR zľavu 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy. Držiteľ preukazu s červeným pruhom má nárok aj na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni. Pre EC a IC vlaky je tiež zľava na cestovné ale nenašiel som %ntuálne vyjadrenie. Je závislá na dĺžke trasy a čase pred objednaním.  - u Regio Jetu som našiel len jednotnú zľavu 60% a sprievodca zadarmo - pri cestovaní autobusovou dopravou sú zdravotne postihnutým občanom u väčšiny dopravcov poskytované zľavy z cestovného. Takéto zľavy a prípadne aj úplné oslobodenia sa vzťahujú aj na sprievodcu postihnutej osoby. Konkrétne podmienky a výšky zliav sú uverejnené v tarifách jednotlivých dopravcov. Kultúra, vzdelávanie, šport a iné Je potrebné si overiť jednolivé podujatia, múzeá, kurzy a vstupy pred návštevou prípadne kúpou vstupeniek, lebo týchto zliav je veľa a menia sa, niektoré sú symbolické, iné sú podstatnejšie. Rovnako aj podmienky pre vstup sprievodcu a zľavy pre neho sú pomerne individuálne.  Snáď to aspoň trochu pomôže  
Čítať ďalej
Zastavené implantácie: Otvorený list MZ SR, VšZP a Dôvera
Všeobecná zdravotná poisťovňa a poisťovňa Dôvera pristúpili k zníženiu doplatku za kochleárne implantáty (KI) o 10%. Dodávatelia implantátov z ekonomických dôvodov zastavili ich dodávky na dobu neurčitú. Nepočujúcim deťom, pre ktoré sú kochleárne implantáty jedinou nádejou ako znova počuť, hrozí, že sa k nim nedostanú včas a bude ohrozený ich rečový a celkový vývin. Nižšie uverejňujeme otvorený list adresovaný predstavenstvu spomenutých poisťovní a predstaviteľom Ministerstva zdravotníctva SR.     Vážený pán minister, pani štátna tajomníčka, pán štátny tajomník, členovia predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne a poisťovne Dôvera,   obraciame sa na Vás, nakoľko veríme, že nám dokážete pomôcť v situácii, do ktorej sa dostali nevinné rodiny s postihnutými deťmi. Všeobecná zdravotná poisťovňa a poisťovňa Dôvera prijali ozdravné opatrenia, na základe zhoršených hospodárskych výsledkov minulých rokov. Bohužiaľ, jedno z týchto opatrení momentálne znamená, že sa nepočujúce deti nemôžu dostať ku Kochleárnemu implantátu (KI) . Je to implantát, ktorý sa vkladá do hlavy a umožňuje počuť aj úplne nepočujúcim deťom.   Kategorizácia špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) sa riadi zákonom 363/2011 Z.z. zákon o rozsahu a podmienkach úhrad liekov a zdravotníckeho materiálu. Časť tretia hlava 3 hovorí o ŠZM - paragraf 42 bod 1a a 1d. Od 1.10.2016 pristúpila VŠZP a Dôvera k zníženiu doplatku za KI o 10% (v prípade KI je to čiastka 2 300€). K tejto zmene pristúpili poisťovne jednostranne bez komunikácie s výrobcami a dodávateľmi ŠZM. Dodávatelia z ekonomických dôvodov reagovali na tento krok zastavením dodávok KI, čím je sluchovo postihnutým deťom odopieraná lekárska starostlivosť, ktorú potrebujú .   Občianske združenie NepocujuceDieta.sk zastupuje rodičov, ktorí vychovávajú dieťa s poruchou sluchu. Pri týchto deťoch je dôležitá správna diagnostika a včasná kompenzácia tohoto postihnutia. Týmto krokom VŠZP a Dôvery došlo k tomu, že deťom bola odopretá pre nich nevyhnutná kompenzácia ich postihnutia a dochádza tak k odloženiu implantácií, čo v konečnom dôsledku znamená, že sa znižuje pravdepodobnosť plnohodnotnej integrácie týchto detí do väčšinovej spoločnosti . V tejto situácií sú pacienti v beznádejnej situácii a nevedia čo majú robiť.   Radi by sme Vás požiadali, aby ste túto situáciu bezodkladne vyriešili. Našim deťom ide o každý mesiac, počas ktorého ostávajú v tichu a súčasný stav môže mať pre ne nedozierne následky. Zároveň dodávame, že za vhodné riešenie nepovažujeme implantovanie lacnejších, niekoľko generácií starých kochleárnych implantátov, ktoré sú z morálneho aj medicínskeho hľadiska zastarané a limitujú možnosti nepočujúcich detí v porovnaní s aktuálnymi implantátmi.   Rodičom by pomohla aj zmena formy, akou VŠZP hradí KI a ostatné pomôcky na kompenzáciu sluchu. Súkromné poisťovne hradia KI priamo dodávateľom. VŠZP posiela platbu za KI nemocnici a až tá následne platí za KI, kde dochádza k zbytočnému zdržaniu, niekedy aj pár mesiacov.   Zároveň Vás žiadame, aby boli predstavitelia nášho združenia prizvaní na všetky rokovania s dotknutými stranami (distribútori, odborná verejnosť a pod.), nakoľko sa nás obsah a výsledky týchto rokovaní bezprostredne dotýkajú.    Ďakujeme Vám  za Váš čas a veríme, že tomuto problému budete venovať takú pozornosť, akú si zaslúži. Pokiaľ bude táto situácia pretrvávať, na ochranu práv nepočujúcich detí sme pripravení použiť všetky dostupné prostriedky. Našim cieľom a dúfame, že aj cieľom celej spoločnosti je zaradenie našich detí do počujúcej spoločnosti, čo je bez kochleárneho implantátu pre mnohé z nich nemožné.   S úctou,   František Majtán Predseda OZ Nepocujucedieta.sk
Čítať ďalej
Deti dostanú až 500 € na jeden načúvací prístroj
Deti s poruchou sluchu budú mať opäť väčšiu šancu, aby sa naučili hovoriť a dokázali sa plnohodnotne zaradiť medzi počujúcu väčšinu. Zdravotné poisťovne začnú už od októbra preplácať načúvacie prístroje sluchovo postihnutým deťom a mladým v oveľa vyššej sume ako tomu bolo doteraz. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom presvedčili rodičia z OZ Nepočujúce dieťa spolu s lekármi.   „Sluchové postihnutie je jedným z mála hendikepov, s ktorým sa dá plnohodnotne žiť, ak sa u dieťaťa odhalí ešte v ranom veku a dostane starostlivosť, akú potrebuje,“ hovorí František Majtán, predseda OZ Nepočujúce dieťa, ktorý je zároveň otcom sluchovo postihnutého chlapčeka. Podľa neho je dôležité, aby sa postihnutie odhalilo čo najskôr. „Ideálne je, ak dieťa s poruchou sluchu dostane od 6. mesiaca špeciálno-pedagogickú starostlivosť a kvalitné načúvacie prístroje. Ani tie nie sú vždy rovnaké. Za modely, ktoré sú vhodné pre deti, musia rodičia doplácať aj stovky eur za jeden prístroj,“ upozorňuje. Ako rodičia chlapca s ťažkou poruchou sluchu si prešli mnohými ťažkosťami – od nedostatku informácií, po hľadanie správnych odborníkov a rodičov, ktorí sa pasujú s podobným problémom. Aj vďaka kvalitným načúvacím prístrojom dnes ich syn nemá problém začleniť sa do sveta počujúcich.   „Načúvacie prístroje predpisujem od roku 1993. Za tú dobu som sa často stretla so situáciou, že rodičia nemohli deťom doplatiť na lepší načúvací prístroj,“ hovorí foniatrička Dagmar Volmutová. Preto sa OZ Nepočujúce dieťa s pomocou lekárov snažili dosiahnuť, aby kvalitné načúvacie prístroje, ktoré bez doplatku predpisujú deťom v Rakúsku, Nemecku alebo Veľkej Británii, boli samozrejmosťou aj pre slovenské deti. „Ak je dieťa sluchovo postihnuté a jeho porucha sluchu nie je dostatočne kompenzovaná, bude výrazne ovplyvnený rozvoj reči a následné uplatnenie dieťaťa v ďalšom živote,“ konštatuje foniatrička Dagmar Volmutová.   Zdravotné poisťovne po novom od októbra tohto roka uhradia za načúvacie prístroje pre deti a mladých do 18 rokov namiesto 190 eur až 500 eur za jeden kus, pričom dieťa s obojstrannou poruchou sluchu má nárok na dva kusy.   TIP: načúvacie prístroje musia byť správne nastavené, aby dieťaťu pomohli, prečítajte si odporúčaný postup v článku Nastavenie načúvacích prístrojov . Zároveň Vám radi poradíme ohľadom výberu a nastavenia načúvacích prístrojov v našej Rodičovskej poradni .   Rozhodnutie ministerstva prišlo po takmer rok trvajúcej snahe rodičov z občianskeho združenia a lekárov. „Táto zmena prinesie dostupnosť moderných načúvacích prístrojov vhodných pre deti do každej rodiny, je to významný míľnik v starostlivosti o deti s poruchou sluchu na Slovensku,“ hovorí foniater Marián Lacko, predseda odbornej pracovnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky pre sluchovo postihnutých.   Iba dostupnosť kvalitných načúvacích prístrojov však nestačí. „Na Slovensku potrebujeme celoplošnú sieť odborníkov, ktorí sa budú o deti so sluchovým postihnutím a ich rodičov starať. Je potrebné, aby pediatri, ORL lekári, foniatri, klinickí logopédi, špeciálni pedagógovia a iní odborníci s rodičmi detí úzko spolupracovali, bez toho to nejde,“ vysvetľuje Irina Šebová, prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky Lekárskej fakulty a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Aj preto na svojom pracovisku tento rok zriaďuje centrum, ktoré príde s najnovšími vyšetrovacími a rehabilitačnými postupmi pre deti.   Centrum je jedno z viacerých, ktoré na Slovensku v najbližších rokoch vzniknú. „Zriadenie viacerých centier pre diagnostiku a riešenie poruchy sluchu u detí, ktoré pripravujeme, bude dôležitou zmenou v starostlivosti o sluchovo postihnuté deti na Slovensku,“ zdôrazňuje foniatrička Dagmar Volmutová. Vznik centier vítajú aj rodičia, „Nestačí, že deti budú mať kvalitné načúvacie prístroje na ušiach. Je dôležité, aby boli aj správne nastavené a to dnes nie je vždy samozrejmosť,“ hovorí František Majtán. Podľa neho sú na Slovensku stále prípady detí, ktoré nikdy neabsolvovali vyšetrenie s nasadenými načúvacími prístrojmi, ktorým sa zisťuje, čo s nimi v skutočnosti počujú a vylepšuje sa ich nastavenie pre potreby dieťaťa. „To, že tieto deti s načúvacími prístrojmi nepočuli to, čo v skutočnosti mohli, sme odhalili až keď sme ich zobrali na takéto vyšetrenia do zahraničia. Verím, že centrá, ktoré pripravujú naši lekári a iní odborníci, odstránia tento problém,“ dodáva predseda združenia František Majtán.   OZ Nepočujúce dieťa Občianske združenie Nepočujúce dieťa na Slovensku vzdeláva a obhajuje práva rodín sluchovo postihnutých detí. Združenie založili v roku 2015 rodičia detí, ktorí veria, že na Slovensku je možné vytvoriť prostredie, vďaka ktorému bude mať každé sluchovo postihnuté dieťa šancu na plnohodnotný život vo väčšinovej počujúcej spoločnosti. Cieľom združenia je, aby šťastní rodičia vychovávali šťastné nepočujúce deti.   Aby sa dobré veci diali stále Aktivity OZ Nepočujúce dieťa môžete podporiť jednorázovým alebo mesačným darom na www.DobraKrajina.sk . Ďakujeme!   Bratislava, 27. júl 2015
Čítať ďalej

Najnovšie komentáre

Všetky blogové príspevky

Vyšetrenie sluchu zdarma v Eurovea počas Dňa sluchu (3. marec)

3. marec je medzinárodným dňom sluchu pod záštitou WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie). Tento deň je každoročne venovaný ľudom, ktorí trpia poruchami sluchu, stratili dar počutia a tiež téme zdravého sluchu. Ľahkou a strednou poruchou sluchu môžu trpieť aj deti, ktoré rozprávajú a naoko počujú dobre . Stáva sa tak, že na poruchu sluchu upozornia až probl&eacu

Nové tlačivá na darovanie 2% v roku 2018! Upozornite svojho zamestnávateľa

Ak chcete darovať 2%, na daňový úrad musíte doručiť dve tlačivá - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám pripraví zamestnávateľ. Zamestnávatelia doteraz potvrdenia tlačili každý inak, vo svojom vlastnom formáte. Aj Vyhlásenia používali rôzne organizácie v rôznom formáte. Dnes sme v&sc

Giving Tuesday - Deň štedrosti s OZ Nepočujúce Dieťa už 28.11.!

My už odpočítavame hodiny. Spustíme to v utorok o 9:00 v Eurovei v Bratislave. Nájdete nás na mínus prvom poschodí pod kinami, v blízkosti detského vláčika. Ak sa budete obzerať po bábke - Počujkovi v životnej veľkosti, nemôžete nás minúť. Náš tím a dobrovoľníci tu budú pre vás až do 21:00 . Počas celého dňa môžete s nami zažiť

Môžem, pomôžem už 28.11 : počas Giving Tuesday môžete podporiť aj rodiny detí so sluchovým hendikepom

Môžem, pomôžem: počas Giving Tuesday môžete podporiť aj rodiny detí so sluchovým hendikepom NepocujuceDieta.sk, 28. novembra sa Slovensko prvýkrát pridá k takmer sto krajinám zapojeným do sviatku štedrosti a dobrých skutkov Giving Tuesday. S OZ Nepočujúce Dieťa budeme pri tom! Počas tohto výnimočného dňa vaše dary zdvojnásobí Nadačný fond Tele

Mikulášske stretnutie "uškových" kamošov - Bratislava

Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali. Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru. Srdečne Vás pozývame na Mikulášsky večierok pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu v Bratislave. Čaká na Vás príjemný program, veľa z&a