Dajte si vyšetriť sluch u vašich detí pri príležitosti Svetového dňa počutia

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 3. marec za Svetový deň počutia. Je to deň, kedy si pripomíname dôležitosť sluchu a aj potrebu správnych vyšetrení a liečebných metód. Ak vaše dieťatko poruchu sluchu a nosí kompenzačnú pomôcku – načúvací prístroj, kochleárny implantát či BAHU – nezabúdajte na dôležitosť pravidelného audiometrického vyšetreniakontroly funkčnosti prístrojovOdporúčame minimálne 1x ročne absolvovať vyšetrenie, kde zistíte, ako vaše dieťa počuje so svojou pomôckou na ušiach  a nechať si skontrolovať funkčnosť prístroja u technika. Ideálne je overiť si túto tzv. ziskovú krivku – počutie s kompenzačnou pomôckou u dieťatka 2x ročne. Bezplatné vyšetrenie sluchu pre dospelých bude možnosť absolvovať už 2.3., v sobotu v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (UNB) Bratislava.


Svetový deň počutia a test sluchu pre dospelých

Pri sluchu je dôležitá prevencia a hlavne včasné riešenie problému. Väčšina porúch sluchu sa spája s dospelými ľudmi. Upozornite vašich priateľov, či starých rodičov, aby absolvovali takéto vyšetrenie, ak si nie sú istí, či počujú správne. Problémy so sluchom trápia zhruba 33 percent ľudí nad 65 rokov. Aj preto je porucha sluchu treťou najčastejšou chronickou chorobou starých ľudí. Strata sluchu sa však neraz týka i osôb v produktívnom veku, z ktorých mnohí svoje zdravotné ťažkosti aj roky prehliadajú.

 Otestujte si preventívne sluch u seba či starých rodičov

Ľahkú poruchu sluchu charakterizuje napríklad neschopnosť počuť kvapkanie vodovodného kohútika, pri stredne závažnej poruche človek zle počuje zvonenie budíka a pri ťažkej už má problémy s počutím hovoreného slova a porozumením reči. Ľudia so slabším sluchom sa zvyčajne dožadujú opakovania fráz alebo je pre nich náročné sústrediť sa na hovorenú reč. Ako ste na tom vy?

Ak si nie ste istí či počujete správne, alebo máte problém počuť a rozumieť v hlučnejšom prostredí, navštívte ORL lekáraobjednajte sa na vyštrenie sluchu. Bezplatné vyšetretnie sluchu prevažne pre dospelých bude možné absolvovať v rámci Dňa otvorených dverí už sobotu, 2.3.2019. v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (UNB) na ORL klinike ( 5 posch.)

 Dopad neriešenej poruchy sluchu

 


Poruchu sluchu treba riešiť v každom veku. Ak správne nepočuje dospelý človek, sťažuje mu to komunikáciu s okolím niekedy až do tej miery, že sa pred ním uzatvorí. Porucha sluchu u detí, ktoré sa s ňou narodili, nepočuli ešte pred osvojením si reči je veľmi závažným problémom. Je potrebné ho riešiť včas. Ak by sme poruchu sluchu ako rodičia u svojich detí neriešili, sťažili až znemožnili by sme im ich cestu ku komunikácii, prijímaní informácii, porozumení svetu a okoliu, možnostiam ďalšieho vzdelávania nezvratne. Dbajme preto, aby sme vedeli, či naše dieťatko so svojou pomôckou počuje najlepšie, ako je to možné. Pretože ak reaguje na niektoré zvuky, neznamená to ešte, že počuje všetky potrebné zvuky na rozvoj reči. To isté platí aj u dospelých.


Bez ohľadu na to, ako kvalitné pomôcky má dieťa na ušiach, nebude z nich môcť vyťažiť maximum, pokiaľ nebudú správne nastavené. V najhoršom prípade nebude počuť reč dostatočne na to, aby sa správne vyvíjalo a jedného dňa sa naučilo rozprávať. Toto riziko nechce podstúpiť ani jeden z nás, rodičov.

 Možnosti liečby poruchy sluchu u detí a dôležitý postup

Dnes vďaka skríningu sluchu prichádzame na poruchu sluchu u našich detí veľmi skoro. Už v pôrodnici. Pri podozrení na poruchu sluchu je však potrebné rýchlo konať a hľadať potrebných odborníkov

 

Nikdy nepodceňujte svoje podozrenie.

 


Ak dieťa s poruchou sluchu dostane potrebnú pomoc včas, ideálne od 6 mesiaca veku, má veľkú šancu, aby sa mohlo rozvíjať podobne, ako jeho počujúci rovesníci. Je však dôležité uvedomiť si 2 dôležité fakty:


1. Je to v prvom rade DIEŤA, ktoré sa chce tešiť, radovať a komunikovať s nami

2. Môže sa naučiť počuť a rozprávať - vďaka pomôckam a tréningu, porucha sluchu však zostáva a v niektorých chvíľach sa prejaví

 


Cesta k správnemu počutiu je postupná. Od momentu, kedy dieťatko dostane prístroje je to postupné nastavovanie, overovanie a tak stále dokola. S tým súvisí aj postupné učenie sa zvuky počúvať, rozumieť im, rozlišovať ich, vedieť ich zopakovať a až nakoniec čisto vysloviť. Komunikovať sa však od prvej chvíle. Veľkým pomocníkom môžu byť práve správne používané gestá a posunky


Dá sa to zvládnuť.

V minulosti neexistovali tak výkonné načúvacie prístroje, ako je tomu dnes. Prvá kochleárna implantácia bola zavedená u detského pacienta pred 25 rokmi, 8.júla 1994.  Počas včerajšej tlačovej konferencie o tom informoval Prof. MUDr. Milan Profant, CSc., prednosta I. otorinolaryngologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB.

Tlačovej konferencie sa zúčastnili aj inšpiratívny mladí muži Martin a Marek. Spoznala som tam aj inšpiratívnu maminu Ľudku Vacovú, mamu 2 mladých mužov s poruchou sluchu. 21 ročného Adriána a 13 ročného Mareka. Obaja počúvajú svet vďaka kochleárnym implantátom a sú šťastní a úspešní. Mladší Marek od 4 rokov aktívne športuje a dokonca sa zúčastnil aj na ME sluchovo postihnutých v tenise. „Nebolo to jednoduché hľadať informácie, nájsť odborníkov a prekonať mýty, ktoré pred rokmi kolovali o kochleárnej implantácii. Chcela som však pre svojich chlapcov urobiť maximum, aby sme spolu mohli komunikovať. Rada o tom porozprávam aj viac.“ – povedala mi ich mamina Ľudka a ja sa už teraz teším, keď s nimi urobíme rozhovor.

 

Martin Ďuriška, ktorý onedlho oslávi 21. narodeniny je pre rodiča nepočujúceho dieťaťa radosť stretnúť a rozprávať sa s ním. Dnes je študentom na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, úspešne zmaturoval zo slovenčiny, angličtiny a matematiky. Je taktiež športovec, hral futbal za dorastencov Komárna, neskôr tiež florbal. Motivujúce bolo vidieť autentickú nahrávku z vyšetrenia sluchu, kde mal približne 6 rokov a spieval pesničku. Jeho záľuba v recitovaní, spievaní sa v detstve prejavila aj výhrou v krajskom kole v recitovaní na súťaži Šaliansky Maťko. Veríme, že o ňom ešte budeme môcť počuť.

 


Tieto 2 príbehy sú iba malou ukážkou toho, že sa porucha sluchu zvládnúťnetreba sa vzdávať. Občas bude potrebné dôležitých odborníkov dlhšie hľadať, či sa viac doučiť samostatne.. No aj túto možnosť dnes máme. Ďakujeme preto Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis a autorkám kníh Máme dieťa s poruchou sluchu za to, že si v nich môžeme listovať a hľadať potrebné informácie. Keď si pozriete napr. knihu Máme dieťa s poruchou sluchu 1, od strany 98. si môžete prečítať všetko potrebné o vyšetreniach sluchu.

Držíme palce vo vašej ceste za počutím
Mama Lubka a tím OZ Nepočujúce Dieťa

 

 

Komentáre (0)

Pridaj komentár