Pravidlo 1 – 3 – 6 : Pri poruche sluchu ide o čas

pred 4 rokmi

Dieťa s poruchou sluchu nemá čas nazvyš. Porucha sluchu je závažné ochorenie, ktoré môže
dieťa znevýhodniť na celý život. Bez počutia sa iba ťažko naučí hovoriť, rozumieť a prečítať si informácie s porozumením. Ovplyvní to nielen možnosti vzdelávania, ale celú jeho budúcnosť.

Máme však aj dobrú správu. Vďaka skorej pomoci sa mnoho detí môže naučiť znova počuť, rozprávať a naplno žiť v počujúcom svete. Ak si nie ste istí, či vaše dieťatko počuje správne, pýtajte sa vášho pediatra a navštívte ORL lekára.Vždy navštívte ORL lekára, ak máte podozrenie a pocit, že:
  dieťa nereaguje dobre na zvuky,
  v prvom roku života sa neotočí na meno,
  má oneskorený vývin reči.
  rodič, alebo pediater má iné podozrenia na možnú poruchu sluchu
  ďalšie varovné signály nájdete kliknutím sem

 

 

Ak sa ORL lekárovi nepodarí podozrenie vysvetliť bežnými vyšetreniami, je nevyhnutné s dieťaťom navštíviť špecializované miesto - jedno z centier pre deti s poruchou sluchu (zoznam na konci článku).

Pri deťoch, ktoré mali v pôrodnici nevýbavné otoakustické emisie (OAE) – neprešli skríningom sluchu - na jednom alebo oboch ušiach, je potrebné riadiť  sa pravidlom 1 – 3 – 6 :

  1. mesiac života dieťatka – opakovanie vyšetrenia OAE

  3. mesiac  života dieťatka - komplexná diagnostika v centre pre deti s poruchou sluchu

  6. mesiac života dieťatka  – kompenzácia poruchy sluchu výkonnými načúvacími prístrojmi


1. mesiac – ak malo dieťa nevýbavné OAE aj na kontrolnom vyšetrení realizovanom najneskôr v prvom mesiaci života, je potrebné navštíviť špecializované miesto – centrum pre deti s poruchou sluchu. Deti, ktoré boli narodené predčasne, mali nízke Apgar skóre, výraznú žltačku alebo iné popôrodné ťažkosti, by mali byť vždy vyšetrené v centre. Cieľom tohto vyšetrenia je overiť, či dieťatko počuje, alebo nepočuje. Ak nepočuje je potrebné navštíviť odborníkov v centre.

3. mesiac – ak bolo dieťa včas odoslané do jedného zo 6 centier, prebieha u neho už v tomto veku komplexná diagnostika. Cieľom týchto vyšetrení je zistiť či dieťa nepočuje a ako presne nepočuje. Stanovila sa vďaka týmto vyšetreniam cca do 6teho mesiaca veku dieťatka porucha sluchuaudiogram a dieťatko mohlo dostať výkonné načúvacie prístroje. Myslite však od začiatku na dôležitosť ich správneho nastavenia.

6. mesiac – ak nasleduje kompenzácia poruchy sluchu a raná starostlivosť už od tohto veku, dieťa stihne míľniky vo vývine počutia, porozumenia a reči. Dôležité je vedieť, že ak dieťa nepočuje na obe ušká, potrebuje hneď 2 načúvacie prístroje. Hľadajte si informácie o načúvacích prístrojoch, je medzi nimi rozdiel a kľúčové je ich správne nastavenie. Keď dieťa dostane načúvacie prístroje, vaša cesta za počutím vtedy začína. Čaká vás opakovanie vyšetrení sluchu a úprava nastavenia prístrojov a odporúčame vyhľadať surdopéda, ktorý vám ukáže ako sa doma môžete postupne učiť zvuky počúvať, upozorňovať na ne a kde hľadať ďalšie informácie.


Čo robiť okrem zdravotníckej starostlivosti a kde nájsť informácie?

Uistite sa, že okrem foniatraaudiologického pracoviska sleduje dieťa aj surdopéd (ideálne od 6 mesiaca veku dieťaťa) a logopéd  (približne od 1 roka veku). Ak existuje možnosť, dieťa by malo byť zaradené v jednom z centier včasnej intervencie.

Hľadajte informácie, čítajte si a rozprávajte sa s inými rodičmi.

Viac informácii nájdete na www.nepocujucedieta.skwww.infosluch.sk 

Pomôckou vám môžu byť aj knihy Máme dieťa s poruchou sluchu 1 a 2. Kontakty na logopédov a na surdopédov vo vybraných centrách včasnej intervencie a centrách špeciálno-pedagogického poradenstva nájdete v knihách máme dieťa s poruchou sluchu na konci v prílohách.

Odporúčame tiež pozrieť si dokument Putovné načúvatká z dielne rodičov malého Gregorka, Klaudie a Lukáša Olahovcov. V ňom si viete pozrieť a nájsť viacero dôležitých informácii a spoznať príbehy 4 rodín s deťmi s nepočujúcimi deťmi. Overíte si, ako dôležitý je pri poruche sluchu čas, čo je dôležité v úvode nezanedbať a počuť môžete aj názory odborníkov a aj pohľad nepočujúcich dospelých. Klaudia a Lukáš chceli, aby rodičia, ktorých táto nová situácia v budúcnosti vydesí, vedeli, že všetko je riešiteľné a vôbec to neznamená koniec sveta. Je to v podstate taký „návod na prežitie.“

 

 Čo je však najdôležitejšie?

 

 Veľa sa smejte, veľa svoje deti ľúbte, objímajte a pusinkujte :) Aj napriek tomu, že vaše dieťatko nepočuje, je to v prvom rade DIEŤATKO, ktoré sa chce hrať, mojkať, zabávať a radovať. Pre neho sa nepočutím nič v živote nezmenilo. 

Ak ho napríklad budete mať položené na sebe a spievať mu, vnímať a počuť vás môže aj cez vibrácie vášho tela. Preto ak aj ešte nemá svoje načúvatká, veľa sa dotýkajte, buďte blízko seba, usmievajte sa na dieťatko. Vníma vás aj ďalšími zmyslami. 

Pomôckou pre urýchlenie komunikácie vám môžu byť taktiež gestá, baby signs či posunky.


Kontakt: Centrá pre deti s poruchou sluchu:

 

 Bratislava: NÚDCH - Detská ORL klinika (Kramáre)
tel. 02 / 593 71 132 email: registersluchu@dfnsp.sk

Bratislava: UNB - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku a Foniatrické oddelenie (Antolská)
tel. 02 / 686 73 755

Banská Bystrica: FNsP / DFN ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia
tel. 048 / 47 26  544

Košice: Detská fakultná nemocnica, ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia
tel. 055 / 235 39 82

Košice: UN LP - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
tel. 055 / 640 37 30

Ružomberok: ÚVN SNP - Klinika ORL  a chirurgie hlavy a krku
tel. 00421 444 382 649

Komentáre (0)

Pridaj komentár