Lebo na komunite záleží

pred 2 rokmi

Oslavujeme spolu s nepočujúcimi na celom svete Medzinárodný týždeň nepočujúcich osôb.

Celosvetovým mottom tohto roka je „Oslava prosperujúcich komunít nepočujúcich“.

Keď sme sa na tento týždeň v našom tíme pripravovali, uvažovali sme, čo všetko by sme mohli zrealizovať a napĺňať tak podstatu nášho OZ podporovať rodiny s deťmi s poruchou sluchu. Vzájomne ich spájať, aby si boli aj prostredníctvom našej organizácie vzájomnou oporou a nachádzali pre svoje deti tie najúčinnejšie cesty za počutím, porozumením a komunikáciou.

Vtedy sme si opäť raz uvedomili: Základom pre nás všetkých je povzbudenie do každodenných situácií s ich ťažkosťami, radosťami a niekedy aj zdanlivo neprekonateľnými prekážkami. 

 

Preto sme vám na začiatku tohto týždňa  priniesli povzbudenie v podobe Hanky Dziakovej. Vedeli ste, že Hanka, 21-ročná mladá žena s poruchou sluchu, sa prihlásila do speváckej súťaže Superstar a svojim úžasným výkonom presvedčila porotu, že na to má aj napriek tomu, že počuje vďaka svojmu načúvaciemu aparátu? Ak by ste sa o nej chceli dozvedieť viac, môžete jej prostredníctvom našej facebookovej stránky NepocujuceDieta.sk položiť svoje otázky, na ktoré rada odpovie v rozhovore, ktorý s ňou pripravujeme.

             

 

Naším poslaním je, okrem povzbudenia, spoznávať potreby a ťažkosti detí s poruchou sluchu a ich rodín a spoločne hľadať riešenia, ktoré by nás všetkých posúvali dopredu.

 

Posledný deň Týždňa nepočujúcich je venovaný ľudským právam v čase krízy. A že nám tých ťažkostí a nečakaných problémov za posledné dva roky nasypalo! Nevynímajúc problémy súvisiace s právom na vzdelanie...

 

Nikto by si ešte prednedávnom nevedel predstaviť, že by sa všetky školy zatvorili zo dňa na deň mimo plánovaných prázdnin....

To čím sme si za posledné dva akademické roky prešli je niečo, čoho dopad dokáže dnes odhadnúť asi len málokto. Chceme preto upriamiť pozornosť verejnosti, no hlavne odborníkov, na problematiku vzdelávania detí s poruchou sluchu, na úskalia, ktorými tieto deti prechádzajú v čase pandémie, ale aj mimo nej.

Za týmto účelom sme sa rozhodli nadviazať na minuloročný Prieskum skúseností rodičov detí s poruchou sluchu v oblasti zdravotnej starostlivosti  ďalším krokom. Pozrieť sa na oblasť výchovnej rehabilitácie - vzdelávania. Zacieliť na skúsenosti školopovinných detí.  Dotazník sme spracovali na pôde OZ Nepočujúce dieťa v spolupráci s odbornou garantkou výskumu, Prof. Darinou Tarcsiovou z Katedry špeciálnej pedagogiky UK v Bratislave.

 

Pre dosiahnutie relevantných výsledkov, potrebujeme Vašu pomoc. Vašu jedinečnú skúsenosť. Iba vďaka spájaniu jednotlivých rodičovských skúseností sa nám podarí adekvátne zmapovať situáciu aj v oblasti vzdelávania detí s poruchou sluchu.

 

 

Prosíme vás preto o vašu pomoc a podporu. Nájdite si prosím čas približne 15 minút a odpovedzte na naše otázky o vzdelávaní vašich detí, najneskôr do 25. októbra 2021, na tomto linku:  https://bit.ly/skusenostirodicov 

O výsledkoch vás budeme radi informovať. Na základe odpovedí budeme vedieť spracovať dáta, ktoré odzrkadlia úskalia, s ktorými sa stretávate a budeme ich vedieť smerovať na verejnosť, no predovšetkým kompetentným, ktorí môžu súčasný stav zmeniť.

Veríme, že sa nám aj takto spoločne podarí otvoriť našim deťom, ale aj tým, ktoré do školy ešte len nastúpia v budúcnosti, nové cesty a perspektívu ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu. Vopred vám za pomoc ďakujeme.

Vráťme sa však ešte krátko k Týždňu nepočujúcich: Okrem odborných poznatkov na obranu práv  a záujmov nepočujúcich je našim cieľom tiež budovať komunitu rodín s deťmi s poruchou sluchu z celého Slovenska. Preto vám už teraz chceme dať do pozornosti termín našej najbližšej spoločnej Rodičovskej online kaviarne.

Uvidíme sa všetci už onedlho: v októbri, tradične v prvý štvrtok – teda 7.10.2021.

Viac informácií ku kaviarni prinesieme už čoskoro. Zatiaľ len: Už teraz sa na vás veľmi tešíme! 

 

Na záver si vás dovolíme povzbudiť. Budovanie komunít nemusí byť vždy vopred organizované, moderované a dlhodobo plánované. Môže a musí sa diať aj spontánne na lokálnej úrovni. Preto vás všetkých pozývame, pokiaľ vám to epidemiologická situácia vo vašom regióne umožňuje, nájdite si na seba kontakty aj vďaka našej mape rodičov detí s poruchou sluchu, prípadne našej facebookovej skupine Dieťa s poruchou sluchu a stretnite sa aj osobne.

 

Nájdite si čas na tých, ktorých vaša skúsenosť povzbudí a ktorí môžu byť na oplátku oporou pre vás.

 

Spoločne sme silnejší. Pretože radosť o ktorú sa podelíte sa zdvojnásobí a starosť o ktorú sa delíte sa zmenší na polovicu.

 

Práve pre toto sú komunity potrebné a užitočné a práve preto oslavujeme tento týždeň Týždeň nepočujúcich pod heslom „Oslava prosperujúcich komunít nepočujúcich“.

 

Srdečne 

Tím OZ Nepočujúce dieťa

 

 

Komentáre (0)

Pridaj komentár