O kochleárnom implantáte

Blogy na tému O kochleárnom implantáte

Skrátenie čakania na nový procesor

Od mája 2018 došlo k skráteniu doby, po ktorej môže rodič alebo užívateľ Kochleárneho implantátu (KI) požiadať o výmenu rečového procesora z 10 rokov na 5 rokov a táto výmena je hradená zdravotnou poisťovňou. Viac informácií Vám poskytnú v centre, kde bolo dieťa alebo dospelý implantovaný. Sme radi, že sa užívateľom umožní počuť kvalitnej&scar