Posunkovať alebo neposunkovať? Ako doma komunikujete vy?

pred 5 rokmi
Dlhé roky sa vedú vášnivé diskusie o tom, aká forma komunikácie je s nepočujúcimi deťmi najlepšia.
 
Ľudia, ktorí už dlhšie patria do komunity Nepočujúcich, podporujú posunkový jazyk. Mnohí rodičia nepočujúcich detí hovoria o tom, aké je dôležité poznať posunky a že dieťa by sa ich malo naučiť čo najskôr. Netreba čakať, až sa u neho rozvinie schopnosť dobre počuť a hovoriť s kompenzačnými pomôckami.  
 
Ako sa dorozumieť?
Pri žiadnom dieťati s poruchou sluchu nevieme odmalička s istotou povedať, či sa naučí rozprávať a rozumieť počutému. Je pravda, že mnohé deti, ktoré splnia podmienky 1-3-6, budú mať na vývin reči vytvorený skvelý základ. Prax však ukazuje, že sú deti s poruchou sluchu, ktoré sa v hovorenej reči aj napriek skvelému základu oneskorujú. 
„Na začiatku nám nikto nevedel povedať, či Timko bude s načúvacími prístrojmi počuť a či sa vôbec naučí rozprávať,“ spomína si Beata. Od používania posunkov ich spočiatku odhovárali. „Počas pobytu v nemocnici sme však stretli šesťročného chlapčeka, ktorý mali podobnú skúsenosť. Žiaľ, jeho sluch nebol dostatočný na to, aby sa naučil rozprávať. Zároveň ani neposunkoval. Mali sme pred sebou dieťa, ktoré bolo uväznené samé v sebe. Nedokázalo vyjadriť svoje potreby ani pocity. Nerozumelo svetu okolo seba a vtedy sme si prvýkrát uvedomili, že by bolo veľké riziko, keby sme Timkovi posunky odopreli a stavili všetko na jednu neistú kartu,“ dodáva Timkova mama.
 
Aj dnes existujú zástancovia orálneho a auditívno-verbálneho prístupu. Podľa nich sa deti vystavené posunkovému jazyku začnú viac spoliehať na svoj zrak a menej používať a cvičiť zvyšky sluchu a preto môžu mať neskôr menej zrozumiteľnú reč. 
 
Posunkovanie môže byť prínosom
Ťažkosti s osvojením si hovorenej reči vidíme u viacerých detí s načúvacími prístrojmi aj kochleárnym implantátom. Práve pre tieto deti je raná komunikácia s posunkami záchrannou sieťou, pretože im umožňuje hneď od začiatku plnohodnotne fungovať a komunikovať. Ak sa neskôr ukáže, že hovorená reč dieťaťa napriek dobrej kompenzácii sluchu výrazne zaostáva, dieťa už má vybudovaný dobrý jazykový základ v posunkoch, na ktorom môže postaviť hovorenú reč.
 
Kto má pravdu?
Diskusia, či učiť dieťa od ranného veku posunkovať alebo nie, nemá víťaza. Neexistuje správne alebo chybné riešenie, pretože deti a ich rodiny, ako aj stupeň hendikepu u dieťaťa sa líšia. Dôležité však je, aby spôsob komunikácie, ktorý si vyberiete, vyhovoval predovšetkým vášmu dieťaťu. Aby sa čo najskôr naučilo komunikovať svoje potreby, myšlienky a pocity.
Môžete vsadiť na oboje
Odborníci niekedy stavajú rodičov do pozície, aby pre deti vybrali buď posunky alebo hovorenie. Jednou z vhodných možností však je, že dieťa už v rannom veku začnete učiť posunkom a popritom s ním budete intenzívne cvičiť aj reč a sluch. Podľa toho, ako sa bude vyvíjať, sa môžete rozhodnúť, či budete spolu v posunkovaní pokračovať ďalej. Vášmu dieťaťu tým vytvoríte dobrý základ na to, aby sa mohlo stať prirodzenou súčasťou nepočujúceho i počujúceho sveta. V dospelosti si tak nemusí vyberať medzi počujúcou rodinou a nepočujúcimi priateľmi.


Podobne ako Petra, ktorá sa narodila s poruchou sluchu. Väčšinu svojho času vyrastala medzi počujúcimi deťmi a rodičia ju dali na klasickú školu. Dnes hovorí, že je za to vďačná. „Na strednú školu som sa prihlásila do Kremnice k nepočujúcim, kde som sa prvýkrát stretla s nepočujúcimi ľuďmi a začala sa učiť posunkovú reč,“ hovorí. Napokon sa stala tlmočníčkou posunkového jazyka. „Je to krásny jazyk. Ako každý iný, aj tento má svoje pravidlá a vyvíja sa. Keď človek naozaj chce, dokáže sa ho naučiť,“  dodáva tlmočníčka, ktorá má počujúcu rodinu, priateľa i dvoch počujúcich synov.

 

Viac k téme sa dočítate aj v knihe Máme dieťa s poruchou sluchu 1. na strane 382.

Téme sa venujeme aj v knihe Máme dieťa s poruchou sluchu 2 od strany 146

 
Chcete sa dozvedieť aj o ďalších príbehoch?
Zaujímavé príbehy z komunity Nepočujúcich vo svete počujúcich nájdete aj na portáli www.onlinezivakniznica.sk

Video s príbehom Agátky si môžete pustiť tu.

Komentáre (0)

Pridaj komentár