NOVINKY NA DOMA, ZO SVETA A JEDNA PROSBA K TOMU

pred 4 rokmi

NIEČO (STARO)NOVÉ NA DOMA OD NÁS PRE VÁS…

 

Zrejme ste už počuli o lingových zvukoch od vášho surdopéda, logopéda, či ORL lekára.

Zvuky : „Óóóó, áááá, íííí, šššš, ssss, mmmm“ vám aj teraz z domu pomôžu nájsť odpoveď na 3 zásadné otázky.

Fungujú prístroje môjho dieťaťa správne?
Počuje moje dieťa všetko potrebné - celé spektrum reči ?
Ako rozumie zvukom moje dieťa aj z väčšej vzdialenosti?


S Maťkom sme kedysi lingové zvuky denne skúšali. Hlavne v časoch, kým nám sám nevedel odpovedať, či nás počuje. Ako sa rozhovoril, zabudli sme na ne. V určitom momente sme si pomysleli, že už ich nepotrebujeme. Teraz, keď sa učíme doma, na kontrolu k lekárovi sa nedostaneme, sme ich chceli “oprášiť” a znovu použiť.. Doma sme ich však nevedeli nájsť. Preto sme ich vytvorili nanovo aj pre vás všetkých. Pri ich skúšaní sme aj my zostali prekvapení a vraciame sa k opätovnému trénovaniu. V jeho 7-mich rokoch sa teraz cielenejšie učíme počúvať a rozlišovať zvuky a písmenká v slovách aj v priestore.


V prílohe na konci článku nájdete obrázky, ktoré používame. Vytlačte si ich, alebo ich prekleslite a postupujte v krokoch. Odporúčame zohľadniť aj na to, aké veľké je vaše dieťatko a aký je jeho tzv. sluchový vek: to ako dlho nosí svoje náhradné ušká - prístrojčeky. Ak ich nosí napríklad rok, môžeme očakávať že bude počuť asi ako ročné dieťatko. So zvukmi ho preto iba hravo zoznamujeme. Ako bude rásť a tento krok už bude hravo zvládať, môžete sa posunúť ďalej.

Ak ste si aj vy vytvárali pomôcku, o ktorú sa radi podelíte, dajte nám o tom vedieť a pomôžte ostatným .  

 

Ako to môže napríklad fungovať?

 Najskôr sa s lingovými zvukmi s dieťaťom iba hrajte, zoznamujte ho so zvukmi a ukážte mu, aký zvuk to je. Neskôr môžete skúšať, či už dieťa vie rozlíšiť 2,4, či všetkých 6 zvukov. Ak to už dieťa zvláda, môžete počúvanie sťažiť zväčšením vzdialenosti odkiaľ vás dieťa počúva. Ďalšie podklady k lingovým zvukom nájdete na facebooku v rodičovskej skupine : Dieťa s poruchou sluchu v ranom veku

Na konci článku prikladáme aj užitočné informácie ako s týmito zvukmi pracovať od logopédky Silvie Adzimovej.

 

NECH JE POČUŤ, ČO POTREBUJEME

Tešíme sa, že sme sa mohli aktívne pripojiť do inicatívy dobrých ľudí a organizácie Človek v ohrození na ochranu zraniteľných pred COVID-19. Spojili sme sily s dalšími 25 organizáciami a spoločne poukázali na to,prečo sú niektoré skupiny obyvateľov voči vírusu obzvlášť zraniteľné, v čom sa skrývajú tie najväčšie hrozby a problémy a ako by sa dali riešiť.

Prečítajte si vyhlásenie určené všetkým - verejnosti, médiám, verejným činiteľom a inštitúciám, ktoré sú zodpovedné za krízové opatrenia pre celú krajinu. Chceme im pripomenúť, aby na tieto skupiny ľudí nezabúdali. Aby nezabudli ani na rodičov detí s poruchou sluchu! Ponúknuť našu expertízu a pomoc - každý v tej svojej oblasti, kde vieme pomôcť hľadať dobré riešenia.

Veríme, že spoločne dokážeme túto neistú situáciu prekonať lepšie a pomôcť si navzájom. Veríme, že súdržnosť a ľudskosť sú tým, čo nás definuje, a čo nám pomôže zvládnuť túto výzvu.

Aké sú tie vaše výzvy? Trápi vás v súčasných životných situáciách s dieťaťom s poruchou sluchu ešte niečo ďalšie? Dajte nám o tom vedieť! Sem do komentára alebo na info@nepocujucedieta.sk 
Zároveň v týchto dňoch s potešením čítame programové vyhlásenie vlády

Hlási sa k:
nadrezortnému systému včasnej intervencie pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny a k jej dostupnosti
k poskytovaniu terénnych sociálnych služieb
k posilňovaniu odborných kapacít v systéme služieb pre deti a dospelých so špeciálnymi potrebami
k príprave Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v súlade s Dohovorom OSN o právach a povinnostiach osôb so zdravotným postihnutím

Vítame prístup novej vlády. Napĺňanie týchto záväzkov budeme ďalej sledovať a príslušné orgány informovať o potrebách detí s poruchou sluchu a ich rodín. Budeme vás informovať, kedy a ako sa môžete svojou iniciatívou pridať :)

POMÔŽTE, ABY VÁM VEDELI LEPŠIE POMÁHAŤ

VÚDPaP sme vám spomínali už v predchádzajúcom článku v súvislosti s poradenstvom, ktoré aktuálne rodičom ponúka tím ich odborníkov. Tentokrát sa na vás obracajú - a my snimi :) - s prosbou o vyplnenie dotazníka :  https://vudpap.sk/covid-19-edukacia-nasich-deti-v-case-mimoriadneho-stavu/ . Týka sa zmien vášho každodenného života a života vašich detí v súvislosti s opatreniami proti šireniu koronavírusu.Vďaka zozbieraným dátam budú vedieť prispôsobiť svoje smerovanie v poradnstve tak, aby bola pre vás čo najväčším uľahčením.

Benefitom, ktorý nám vypĺňanie dotazníka prinieslo, bolo uvedomenie, že to teraz máme naozaj ťažké… nech si nahovárame čo chceme. Je teda namieste byť k sebe láskavé a láskaví.

Niekedy sa vykašľať na všetky povinnosti a užiť si s deťmi pyžamovú párty v strede týždňa.

Držme sa, priatelia :) Tešíme sa na vás aj osobne, keď budeme z tohto celého vonku. Dovtedy sme tu pre vás online.
Vaše Lubka a Katka 

P.S. Pre inšpiráciu prikladáme aj video, na ktoré nás upozornila logopédka Silvia Adzimová. Pre nás, rodičov, urobila aj preklad popisu videa a preložila aj návod ako pracovať s rehabilitačnými materiálmi spoločnosti MEDEL. Lingove zvuky aj cvičenia sú vhodné nielen pre deti s kochleárnymi implantátmi, ale aj pre deti s načúvacími prístrojmi, či BAHA prístrojom. Viac vo videu a v prílohe článku.

 

 

TEST LINGOVÝCH ZVUKOV (preklad AJ komentára): V tomto videu vám ukážeme zopár činností, vďaka ktorým pomôžete Vášmu dieťaťu rozvíjať jeho sluchové a jazykové schopnosti. Vo videu uvidíte mamičku Penny a dieťa Mathewa, ako realizujú test 6 Lingových zvukov (AIUMSŠ). Pomocou testu môžete veľmi jednoducho overiť, či kompenzačné pomôcky (načúvací aparát alebo kochleárny implantát) Vášho dieťaťa fungujú primerane. A taktiež, či Vaše dieťa počuje zvuky celého rečového spektra. Na videách uvidíte, ako to funguje v praxi. Test Lingových zvukov by ste s Vaším dieťaťom mali realizovať každý deň, aby ste sa uistili, že Vaše dieťa je pripravené počúvať a učiť sa prostredníctvom kochleárneho implantátu. Nezabudnite sa zaregistrovať na blogu spoločnosti MEDEL blog.medel.com/tips-and-tricks/), vďaka čomu Vám prídu mnohé inštruktážne videá priamo do Vášho mailboxu. 

 

Komentáre (0)

Pridaj komentár