Potrebujeme počuť váš hlas - zdieľajte v Prieskume vašu rodičovskú skúsenosť práve teraz!

pred 3 rokmi

Mapujeme skúsenosti rodičov na ich cestách zdravotných systémom na Slovensku, aby sme poznali skutočný stav. Potešili sa, čo funguje a mohli meniť, čo nefunguje.

Potrebujeme počuť vašu skúsenosť.

Práve teraz nám ako rodičia dieťaťa s poruchou sluchu môžete významne pomôcť: vyplnením Prieskumu o Vašej skúsenosti. Nájdete ho tu:  bit.ly/zdielajterodicovskuskusenost  

PREČO ROBÍME PRIESKUM?

Na Slovensku je stále akútny nedostatok údajov o skúsenostiach rodičov v oblasti zdravotnej starostlivosti o ich deti. Ako poradcovia rodičovskej poradne máme istú predstavu o medzerách a nedokonalostiach v systéme zdravotnej starostlivosti o deti s poruchou sluchu, no chýbajú nám počty:

Koľkí z rodičov podobne náročné situácie a nedostatok pomoci zažívajú tiež? 

Odpovede chceme nájsť v tomto dotazníku - aby sme vedeli argumentovať skutočnými rodičovskými skúsenosťami a ich počtami pri stretnutiach s odborníkmi, na ministerstvách a ďalších inštitúciách a obhajovať tak cielenejšie práva a potreby rodičov. Chceme zistiť, ktoré úseky rodičovskej cesty idú na Slovensku najmenej plynule, aby sme my ako OZ posilnili informovanie a možno aj vzdelávanie zamerané práve na tieto problematické miesta.

Venujte prosím kúsok svojho času, pridajte "dielik" vašej osobnej skúsenosti a staňte sa súčasťou postupnej zmeny – pre naše deti a aj pre tie, ktoré ešte len budú diagnostikované. 


 KTO TO ROBÍ?

Tvorcom aj vyhodnocovateľom prieskumu je občianske združenie NepočujúceDieťa.sk.

Garantkou výskumu je Prof. Darina Tarcsiová z Katedry špeciálnej pedagogiky UK v Bratislave.


JE TO BEZPEČNÉ?

Všetky údaje uvedené v dotazníku budú spracovávané ako ANONYMNÉ. Garantujeme úplnú diskrétnosť. Kontakt na konci dotazníka je DOBROVOĽNÝ a bude slúžiť výlučne na oslovenie k účasti na ďalšej fáze výskumu, či súvisiace účely, ktoré si môžete jednotlivo zvoliť. Váš e-mail nám môže byť nápomocný v prípade potreby upresnenia niektorej z odpovedí - ak môžete, uveďte ho prosím.


SOM ZLÁ MATKA, KEĎ..?

Dotazník nehodnotí vaše postupy ako rodičov pri hľadaní podpory pre dieťa. Vieme, že ste robili to najlepšie, čo ste mohli a vedeli. Aj my si to hovoríme pri nás a našej ceste. :) 

Našim cieľom je hľadať cesty, ako môžete vy a ďalší rodičia dostať podporu – od systému i od nás ako OZ – efektívnejšie, účinnejšie a včas. V najlepšom záujme detí.


KTO TO MÁ U NÁS VYPĹŇAŤ?

Oceníme, ak sa na vypĺňaní dotazníka zúčastníte obaja rodičia, no nie je to podmienkou.

Vážime si váš čas a zdieľanie osobnej skúsenosti. 


KEDY?

Ideálne vyplňte Prieskum čo najskôr. Ak teraz nemáte kapacitu,dostupný je do 30.9.2020 tu:
http://bit.ly/zdielajterodicovskuskusenost   


VEĽMI VÍTAME SKÚSENOSTÍ NEPOČUJÚCICH RODIČOV!

Prieskum nám už vyplnila nepočujúca mamička jedného “ušiačika” a zvládla to, podľa jej slov, bez problémov.

Pozývame vás - nepočujúci rodičia  skúsiť to tiež. Ak budete k Prieskumu potrebovať vysvetlenie, napíšte nám na túto mailovú adresu: info@nepocujucedieta.sk  

Podľa aktuálnej situácie (aj epidemiologickej) vymyslíme spôsob odtlmočenia nejasností do posunkového jazyka. Ďakujeme! Vaša skúsenosť je dôležitým dielikom v mozaike.


AKO EŠTE VIETE POMÔCŤ?

Potrebujeme, aby dáta zistené v Prieskume mali dostatočnú relevanciu a mohli sme výsledky uverejniť na rôznych - aj odbornejších - fórach v záujme zmeny pomerov v poskytovanej starostlivosti o naše deti.

Potrebujeme preto zozbierať najmenej 150 rodičovských skúseností.

Každá rodičovská skúsenosť a vaša pomoc v tom je kľúčová!

Pomôžte nám prosím osloviť k vyplneniu Prieskumu aspoň 2 svojich priateľov - rodičov uškových detí.

Tajný tip: Ak povzbudenie k vyplneniu dostanú od Vás osobne aj s tipom na ľahší priebeh vypĺňania – posedenie pri čaji a dotazníku napríklad, zväčšuje sa šanca, že sa pridajú. 

 

Máme nádej, že sa nám spoločnými silami podarí vytvoriť pevné základy pre vybudovanie cesty k postupnému zlepšovaniu starostlivosti o naše uškové deti.


ĎAKUJEME, že ste v tom s nami opäť až po uši :))) Sme tu pre vás 
Lubka Majtánová a tím OZ Nepočujúce Dieťa

 

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá NepocujuceDieta.sk

 

 

Komentáre (1)

  • Prieskum končí dnes o polnoci!Ešte sa stihnete pridať, neváhajte! Spojilo sa nás doposiaľ viac ako 256 rodičov! Na každej rodičovskej skúsenosti záleží. Aj ak máte načúvatká menej ako pol roka, či na ne čakáte - vyplnené to máte do 2 min aj so zanechaním emailu na vás!Srdečne pozdravujeme a vážime si vaše zapojenie. Spojenie pre naše deti!Lubka Majtánová a tím OZ Nepočujúce Dieťa
Pridaj komentár