Informácie k aktuálnej situácii v centrách pre vyšetrenie porúch sluchu a firmách

pred 4 rokmi

Zisťovali sme pre vás aktuálnu situáciu vo všetkých 6 centrách, ktoré na Slovensku máme a u technikov vo firmách.

V usmernení hlavného odborníka pre ORL si o centrách môžete prečítať viac

 

Článok je dlhší a plný informácii. Uvarte si kávičku, vyložte na pár minút nohy a začítajte sa. Nájdete tu:

Základný prehľad o aktuálnych možnostiach poskytovanej starostlivosti o naše deti 

Užitočné tipy pri návšteve lekára

  Informáciu o situácii a kontakty pri jednotlivých centrách pre vyšetrovanie porúch sluchu u detí

Informácie o situácii a kontakty na firemníkov a technikov

 


 Všetky centrá sú súčasťou kliník, ktoré v dôsledku COVID-19 musia pracovať v zmenenom režime. Niektoré sa zmenili na COVID pracoviská. S postupným uvoľňovaním opatrení už začínajú mať možnosť zabezpečiť vyšetrenia našich detí.  Stačí už len chvíľu vydržať.  


Vo väčšine kliník sa treba pripraviť na zmenený spôsob vstupu do nemocnice a vyšetrenia. Vstupuje sa cez urgentný príjem a triáž - čo je triediaca ambulancia urgentného príjmu pre zníženie rizika nákazy pacientov. Odporúčame preto na vyšetrenie prísť s dostatočným časovým predstihom - od 30 - 60 minút. 

 Na čo myslieť a nezabudnúť pri návšteve kliniky a odborníka v týchto časoch?

 

Návštevy odborníkov na klinikách budú tieto dni iné, ako sme naučení. Je dobré sa na to pripraviť a zabezpečiť počas vyšetrenia čo najväčšiu pohodu pre všetkých. Dnes sme dostali užitočné tipy od logopédky Mgr. et Mgr. Silvie Adzimovej, ktoré sa vám zídu (nielen) v ORL ambulancii.


Skontrolujte si ráno či máte so sebou kartičku poistenca vášho dieťatka a potrebné lekárske správy.

Nezabudnite na dezinfekciu na ruky, vlhčené obrúsky a ideálne aj vlastné jednorázové rukavice a sáčok, kde ich následne vyhodíte. 

 Zoberte si so sebou vlastné pitie a malé občerstvenie, aby dieťatko vládalo spolupracovať počas vyšetrenia.

Malá odmena - či už sladkosť, alebo hračka, ktorú ako rodičia dáte dieťatku, keď celé vyšetrenie zvládlo - môže veľmi pomôcť a spríjemniť celý zážitok.  

Po skončení vyšetrenia sa nebude možné s odborníkom rozlúčiť, tak, ako sme naučení. Pripravte na to vaše dietatko, komunikujte spolu o tom, aké dobrodružstvo na klinike to teraz bude. :)   

A na záver odporúčanie, ktoré za bežných chvíľ nedávame, avšak teraz vie veľmi napomôcť. Nainštalujte vášmu dieťatku nejaké hry, či aplikácie (napr. Posunkuj Hravo ) do telefónu, či tabletu. Bude veľmi užitočné vytvoriť si priestor, aby ste sa s odborníkom mohli nerušene porozprávať o ďalšom priebehu vyšetrení. Vaše dietaťko vám to s takouto vzácnou pomôckou isto umožní. :) 

Dajte nám vedieť, čo fungovalo u vás na info@nepocujucedieta.sk , aby sme tieto rady mohli priebežne dopĺňať. 

Aká je situácia ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom s poruchou sluchu v centrách?  


  Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Podľa informácií  MUDr. Silvie Krempaskej, PhD., MPH  majú v Košiciach k dispozícií všetky možnosti rehabilitácie sluchu, ktoré sú na Slovensku prístupné. Rodičia majú možnosť dohodnúť si na t.č. 0918 343 958, termín a čas vyšetrenia

Tu dostanú pokyny, ako pripraviť dieťa na vyšetrenie a aké sú podmienky vyšetrenia (zdravotný stav dieťaťa, upresnenie miesta vyšetrenia, upozornenie doniest nálezy, resp. výsledky doteraz realizovaných vyšetrení).

Okrem dvoch týždňov karantény neprestali s vyšetreniami ani počas koronakrízy. Podmienkou vyšetrenia je, aby bol pacient zdravý, prave nedocestoval zo zahranicia, alebo nebol v kontakte s niekým, kto bol v zahraničí počas posledných 14 dní.  Vyšetrujú kompletne, ambulantne; prideľovanie načúvacích aparátov, rehabilitácie a nastavovanie KI podľa potsimplantačného programu, či riešenie technických problémov prebiehajú v štandardnom režime.

Avšak vyšetrenia momentálne nie sú vykonávané v nemocnici, ale na ORL ambulancii MABELA na poliklinike SEVER

Chirurgické intervencie, ako kochleárne implantácie, sú zatiaľ pozastavené, pani doktorka však verí, že v krátkom čase sa ich realizácia opäť naštartuje.

 


  Národný ústav detských chorôb a DORLK LF UK v Bratislave - Kramáre

Podľa slov prednostky MUDr. Iriny Šebovej, CSs., MPH sa s postupným uvoľňovaním opatrení bude môcť realizovať čoraz viac vyšetrení. Kľúčové je byť trpezlivý a klásť dôraz na hygienické a bezpečnostné odporúčania jednotlivých pracovísk.  

Do NÚDCH a Centra nie je aktuálne možný voľný vstup. Všetci pacienti a rodičia prechádzajú cez triediacu ambulanciu urgentného príjmu a vypĺňajú dotazník. Ak sa u dieťaťa vyskytne akútna porucha sluchu, alebo akútny zápal, prechádza následne na špecializovanú ORL ambulanciu.

 

Ak máte problém, ktorý vyžaduje zásah odborníka z centra môžete kontaktovať linku 02/59 371 621 v čase od 10:00 do 13:00, kde sa môžete s kompetentným lekárom poradiť. Existujúcich pacientov centra, ktorých treba akútne vyšetriť, či im nastaviť kompenzačnú pomôcku budú z centra kontaktovať behom najbližších dní.

Kontakt, ktorý funguje v bežnom režime, na objednávanie na vyšetrenia sluchu (termín na vyšetrenia sluchu - VRA, Audiometria, skríning sluchu) je 02/ 59 371 866

Vďaka priblíženiu fungovania kliniky na Kramároch od prednostky Šebovej môžeme ako rodičia lepšie porozumieť potrebe trpezlivosti z našej strany. Podobnou situáciou totiž môžu prechádzať viaceré kliniky. 

Klinika aj personál pracuje v súvislosti s COVID-19 v núdzovom režime. Pracujeme podelení do kolektívov tak, aby v nemocnici boli len nutní pracovníci a predbežne sa striedame po týždňoch. Viaceré časti nemocnice sú uzatvorené. Detská ORL klinika mala počas krízového režimu k dispozícii ambulanciu, odberové miesto na COVID-19 a jednu izbu s tromi lôžkami pre akútne stavy. Funguje jedna operačná sála, v prípade nutnej potreby dve. Slúžime v lekárskych pohotovostných službách. Sme výrazne limitovaní aj počtom zdravotných sestier - niekoľko je trvale doma z titulu, že sa starajú o svoje maloleté deti, niektoré sú dlhodobo PN.  Už sme získali ďalšiu izbu s tromi lôžkami, aby sme mohli pri zachovaní náležitých hygienických opatrení začať plánovať chirurgické výkony, prípadne objektívne merania porúch sluchu v celkovej anestézii, pri ktorých hrozí riziko z omeškania. Rovnako opatrne začneme s činnosťou pri nastavovaní načúvacích prístrojov a kochleárnych implantátov v jednej miestnosti centra. Identifikovali sme 20-tich pacientov, u ktorých považujeme za potrebné toto behom mája 2020 vykonať. Musíme pritom so súhlasom nemocničnej hygieničky stanoviť, aké opatrenia je nutné dodržať na minimalizovanie rizika nákazy infekciou COVID-19. Rovnako musíme stanoviť, ako bude vyzerať príprava pacienta na kochleárnu implantáciu v prípadne jej zakútnenia (máme teraz v sledovaní jedno dieťa po prekonanej meningoencefalitíde). V najbližších dňoch budeme vedieť viac podľa pokynov vedenia NÚDCH. Čo sa týka skríningu sluchu novorodencov, vykonáva ho audiometrická sestra tunajšej kliniky dva dni v týždni podľa potreby. Momentálne priebežne vybavujeme všetky náležitosti okolo potrebných súhlasov ZP pri prideľovaní rôznych pomôcok potrebných pre deti s poruchou sluchu (NP, kochleárne implantáty, BAHA).” približuje prednostka.


  Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK, UNB - Antolská 11

Sme v kontakte aj s doc.MUDr.Zuzanou Kabátovou,CSc., ktorá nám potvrdila, že ani počas vyhláseného núdzového stavu neprestali akútnych pacientov vyšetrovať. Vyšetrovali deti, ktoré neprešli skríningom, patologických novorodencov a všetkých s akútnymi problémami.

Prebiehali  aj prvé nastavenia detí po kochleárnej implantácií mimo nemocnice, vo firme s dodržaním všetkých protiepidemiologických zásad. 

Pani doktorka z foniatrie, ktorá sa venuje deťom, ktoré potrebujú alebo používajú načúvacie aparáty, bola dlhodobo PN, ale už sa vrátila a pracuje. Na každý deň si objednáva zatiaľ 1 dieťa s poruchou sluchu.

Ak rodičia nemajú obavy ísť s dieťaťom do nemocnice a potrebujú vyšetrenie sluchu, môžu sa objednať na tel.č. 02 / 68 67 37 53, alebo na mail: zuzana.kabatova@gmail.com 

Deti s načúvacími aparátmi, ktoré sú v ich starostlivosti a nové detičky s diagnostikovanou poruchou sluchu, sa objednávajú na Foniatrickej ambulancii 02 / 68 67 25 07.

Vstup do nemocnice je rovnako cez centrálny príjem (-1.posch), kde sa robí tzv.triáž (triedenie) pacientov a vypisuje dotazník. Pacienti s podozrením na infekciu koronavírusom sa posúvajú do červenej zóny a na audiometrické pracovisko sa nedostanú.


  Detská fakultná nemocnica Košice - ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia Košice 

Primár MUDr. Andrej Koman vysvetlil, že pri prijímaní pacientov a ich doprovodov vychádzajú z aktuálne platných odporúčaní. 

Rodičia môžu deti objednávať na vyšetrenie sluchu ambulantne (v rozsahu audiometria, behaviorálna audiometria vo voľnom poli vrátane VRA) alebo ako objektívne vyšetrenie počas  24 hodinového pobytu na lôžku. Realizujú predovšetkým zásadné vyšetrenia na stanovenie poruchy sluchu, pridelenie NA alebo kochleárneho implantátu, teda tie, kde hrozí riziko premeškania. 

Na obe formy vyšetrenia sa rodičia objednávajú  na t.č.:  055 235 39 70Mgr .A. Handrová

 

Vstup do nemocnice je rovnako cez triáž.Čas objednania  registruje aj triediace pracovisko pri vstupe do DFN Košice. Vzhľadom na počet čakajúcich pri vstupe je potrebné prísť aspoň pol hodinu pred plánovanou kontrolou.

Deti s poruchou sluchu sú pre nás prioritou a preto sme na základe zverejnených požiadaviek  hlavného hygienika  pripravili  možnosť ambulantnej  diagnostiky  pre deti  foniatrickej ambulancie a  izolovane pre deti, ktoré potrebujú objektívnu diagnostiku cestou ORL oddelenia ( ASSR, BERA DPOAE z lôžka. ) Novorodenci na reskríningy sluchu sa môžu objednať na vyšetrenie čo najskôr po pôrode - spravidla hneď po náhlásení do zdravotnej poisťovne.” približuje primár Korman.

Pre deti ktoré rodičia pripravujú na ambulantné foniatrické vyšetrenie (behaviorálna audiometria vo voľnom poli VRA , Audiometria , DPOAE, BERA , ASSR ) je potrebné, aby deti i rodičia splnili kritériá vstupu do epidemiologicky "čistej" časti nemocnice (kritéria triediaceho pracoviska -  triáž pri vstupe do nemocnice)

Pre deti ktoré prichádzajú na diagnostickú hospitalizáciu pre oneskorenie diagnózy  a jej následky, sú dve možnosti prijatia . Prvý spôsob predstavuje 14 dní sledovanie v domácej izolácii s nameranou telesnou teplotou 3x denne  pre dieťa aj sprevádzajúceho rodiča, alebo alternatívne COVID 19 test realizovaný samoplatbou ( pre dieťa aj sprievodcu). Od momentu testovania sa dieťa a doprovod zdržiava v domácej izolácii .  Na hospitalizáciu tak prídu obaja s negatívnym výsledkom testu  a nameranou teplotou  3x denne. ( V praxi to znamená odber v laboratóriu s negatívnym výsledkom deň pred, alebo priamo v deň prijatia)

Dieťa pred kochleárnou implantáciou nosí načúvacie aparáty najmenej pol rokaSprávnosť nastavenia korigujeme vyšetrením vo voľnom poli v spolupráci foniatra, logopéda a firmy, ktorá NA pridelila.

Cieľom nášho pracoviska je v komunikácii s rodičmi a kolegami  hľadanie spoločných riešení v prospech dieťaťa. Pandémia nás naučila že najlepšou  liečbou je vyhnúť sa chorobe a jej následkom .Toto platí aj v prípade porúch sluchu,kde  včasná  diagnostika a kompenzácia zabráni neskorým následkom, ktoré sa iba ťažko naprávajú. Tomuto cieľu sa chceme spolu s našimi rodičmi v priebehu niekoľkých rokov  priblížiť.” uzatvára MUDr. Koman.

 


  Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica 

MUDr. Zuzana Mesárošová objasnila, že od januára 2020 pracujú na foniatrickej ambulancii DFNsP 2 dni v týždni - pondelok, utorok. MUDr. Lacko odišiel do dôchodku, starostlivosť o naše deti poskytuje osobne MUDr. Mesárošová. 

Rodičia sa môžu na ambulanciu objednať telefonicky- 048/ 47 26 544. Ambulancia sa nachádza v DFNsP, nám. L.Svobodu 4 na 1. posch,. č.d. 110. 

Doktorka Mesárošová spresňuje “Počas núdzového stavu, od 16.marca, sa na ambulancii neordinuje, tak ako na väčšine špecializovaných ambulancií v DFN na základe rozhodnutia krízového štábu nemocnice. Pacienti sa telefonicky preobjednávajú. V tejto chvíli zatiaľ nariadenie trvá, verím, že v blízkej dobe budeme znovu k dispozícii našim deťom.”

Na stránke nemocnice majú uvedenú škálu diagnostických a terapeutických možností. Čo sa týka diagnostiky porúch sluchu, k dispozícii sú okrem základných vyšetrovacích metód - audiometrie,tympanometrie aj objektívne vyšetrovacie metódy- AABR na rýchle vyšetrenie najmenších detí, ktoré neprešli novorodeneckým skríningom sluchu, BERA, ASSR. Vyšetrenia vykonávajú aj v prirodzenom spánku, podľa potreby aj v celkovej anestéze. Postup je v súlade s usmernením hlavného odborníka. 

V prípade stanovenia poruchy sluchu je zahájená včasná intervencia, kompenzácia poruchy sluchu naslúchacím aparátom, inštruktáž rodičov, pravidelné kontroly a prestavovanie nasl.aparátu. Chýba VRA, pani doktorka dúfa, že v blízkej dobe budú disponovať aj touto metódou (prístroj je už objednaný). Pri indikácii kochleárnej implantácie sa dieťa odosiela do Centra kochleárnej implantácie.

Aj nám ide predovšetkým o čo najlepšiu starostlivosť o naše nepočujúce deti”, uisťuje MUDr. Mesárošová. 


  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP Ružomberok - FAKULTNÁ NEMOCNICA 

Dnes na obed sme mali možnosť rozprávať sa s Mgr. et Mgr. Silviou Adzimovou, klinickou logopédkou, ktorá nám poskytla prvotné informácie z kliniky a cenné tipy, ako ľahšie zvládnuť návštevu takéhoto pracoviska v dnešných dňoch. Detailnejšie informácie doplníme čoskoro.

ÚVN je pracoviskom, ktoré sa venuje starším deťom a dospelým s poruchami sluchu. Rovnako, ako aj v centrách spomínaných vyššie vstup do nemocnice funguje cez tzv. triáž - triediace pracovisko urgentného príjmu. Je dobré prísť aspoň pol hodinu pred vyšetrením

Objednať sa do ambulancie k MUDr. Mašlánimu môžete cez ORL recepciu na t.č.: 044/4382570

  Nemocnica Ružinov, Bratislava, ORL ambulancia pre deti a dorast - Auricula

MUDr. Kulich vo svojej ORL ambulancii Auricula urobí deťom nové alebo opakované odtlačkyk predpísaným a nastaveným načúvacím prístrojom, alebo nastaví už predpísané a vydané načúvacie prístroje.

Spolupracuje aj s firmou Akustik Plus - Krížna 5, kde v utorok od 8:00 - 10:00 realizuje nastavovanie prístrojov. Kontrolné VRA realizuje vo svojej ORL ambulancii v Ružinove vo štvrtok od 9:00 - 11:00

Na vyhotovenie odtlačkov si rodičia môžu vybrať časenku  na www.ecasenka.sk  alebo sa objednať na presný čas na www.navstevalekara.sk 

Ak potrebujete nastavenie načúvacích prístrojov značky Phonak alebo VRA  môžete sa telefonicky objednať u Ing. Kovalíka do Akustik Plus na utorky. Pre objednanie na nastavenie alebo VRA na štvrtok do Ružinovskej polikliniky - je potrebné napísať mail na: orl.ambulancia@gmail.com.

 

                  

 A aká je situácia v jednotlivých firmách poskytujúcich starostlivosť o deti s poruchami sluchu? 

Firmy taktiež pracujú v sprísnenom režime. Niektoré mohli v tomto krízovom režime poskytovať iba servisné služby. Máme však prvé dobré správy. S uvoľňujúcimi opatreniami budú viaceré z nich môcť od pondelka poskytovať aj ďalšie služby svojim pacientom. 

Ak máte akútny technický problém na prístrojoch vášho dieťatka, odporúčame obrátiť sa na vášho technika a firmu. Usmernia vás ako ďalej. Baterky, čistiace pomôcky a iné príslušenstvo si viete zakúpiť aj v tomto čase vo firme, vo viacerých aj online. 

Načúvacie prístroje sa však nedajú kúpiť týmto spôsobom. Je potrebné predom komunikovať s lekárom, odborníkom, ktorý dieťatku predpíše vhodný typ prístroja špecificky na jeho poruchu sluchu a urobí odtlačky ušiek pre ušné tvarovky - koncovky. Rodičovské zorientovanie a informovanie sa o možnostiach a typoch pomôcok vopred u jednotlivých výrobcov vie byť len pomocou

Ak vám prístroje nastavuje technik vo firme, odporúčame priniesť aktuálny audiogram vášho dieťatka. Kontakt na technika či firmu má každý používateľ pomôcky.

Viacerí pracovníci firiem počas týchto dní zabezpečujú okrem štandardných služieb ( servis, výroba a scanning koncoviek) aj svoje prevádzky pre funkčnosť v súlade s anticovid opatreniami. Niektorí vytvárajú aj ďalšie dostupné služby, či napríklad možnosti kategorizácie nových typov prístrojov, aby boli pre nás dostupnejšie. 

Veľmi sa tešíme, že naše deti budú mať prístup k najkvalitnejším prístrojom pre zabezpečenie čo najlepšieho zvuku a zážitku z počutia a počúvania.


 Načúvacie prístroje značky Phonak

Pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach už mohli otvoriť. V prípade potreby odporúčajú zavolať vopred a dohodnúť si konkrétny termín. Kontakty na všetky pobočky a ďalšie informácie nájdete na https://www.audiodom.sk/. Telefonické kontakty: BA : 02 55 424 272, BB: 048 61 95 140, KE: 055 728 78 02

 


 Načúvacie prístroje značky Siemens / Sivantos 

Pobočky v Bratislave a Žiline už majú otvorené. V prípade potreby odporúčajú zavolať vopred a dohodnúť si konkrétny termín. Kontakty na pobočky a ďalšie informácie nájdete na http://www.audiocentrum.sk. Telefonický kontakt:02 / 20 767 018 a email pre viac informácii office@audiocentrum.sk   


Načúvacie prístroje značky Widex 

Pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach už majú otvorené. V prípade potreby odporúčajú zavolať vopred a dohodnúť si konkrétny termín. Kontakty na pobočky a ďalšie informácie nájdete na www.widex ., v prípade ďalších informácii sa môžete obrátiť na p. Katuščáka. Telefón: 0918 820 130.


Kochleárne implantáty - Cochlear

Konzultácie k sluchovým implantátom poskytujú na vyžiadanie podľa záujmu aj telefonicky. V prípade potreby sa rodičia môžu obrátiť mailom - ifekete@cochlear.com alebo telefonicky 0911 792 068 na klinicko-technického inžiniera I. Feketeho. Viac informácii nájdete na www.cochlear.com/cz. V prípade potreby nových komponentov a náhradných dielov sa môžete obrátiť na partnera Cochlear na Slovensku: www.audiocentrum.sk Ing. Stanislava Winklera mailom: stanislav.winkler@audiocentrum.sk alebo telefonicky: 0905 216 675.

 

Aktuálne nemohli okrem servisu a predaja náhradných dielov nastavovať KI pre naše deti. Avšak máme čerstvé dobré správy!  Práve dnes sme od nich počuli pozitívne správy, že už majú vyjadrenie hlavného odborníka pre ORL a od pondelka budú môcť nastavovať naše deti v Centrách.


Kochleárne implantáty - CIS Slovakia / MED-EL

V mnohých prípadoch nastavujú, vykonávajú servis a predaj náhradných dielov podľa individuálnej potreby aj bez návštevy lekára v sídle firmy. Konzultácie k sluchovým implantátom poskytujú na vyžiadanie podľa záujmu aj telefonicky. Používatelia majú kontakt na technika.

Od 5.5. nastavovanie KI prebieha opäť na ÚNB Antolská. Pri ostatných centrách KI (UVN Ružomberok, NÚDCH Bratislava a UNLP Košice) sa možnosti vyšetrovania a nastavovania stanovia počas nasledujúcich dní.

Viac informácii a inšpirácii na rehabilitáciu sluchu nájdete na http://www.cis-slovakia.sk/ . Pre všeobecné otázky alebo objednávky je najlepšie použiť e-mail info@cis-slovakia.sk , pripadne na telefón :00421 252 621 840.

Od včerajška sa nachádzame v 3.fáze uvoľňovania opatrení. O zmenách režimu v jednotlivých zariadenia sa vás budeme snažiť priebežne informovať. Ak máte nejakú novú, inú informáciu či skúsenosť, veľmi oceníme, ak ju budete s nami zdieľať ako komentár tu dole pod článkom. Prípadne emailom na info@nepocujucedieta.sk .


Držme sa!
Spolu to zvládneme :)

Lubka, Katka a vaši OZtkári  

Komentáre (0)

Pridaj komentár