Starostlivosť o sluch pre každého. Pripomeňme si spolu svetový deň sluchu!

pred 3 rokmi

Je tu 3.marec, Svetovou zdravotnickou organizáciou každoročne celosvetovo slávený ako deň sluchu.

 Pridávame sa k tejto oslave i k jej kľúčovým posolstvám. Tiež veríme, že: Dobrý sluch a komunikácia sú dôležité naprieč celým životom.

Strata sluchu sa dá riešiť prostredníctvom vhodnej diagnostiky, kompenzácie a rehabilitácie.

Kľúčová je včasná identifikácia a intervencia. WHO pri tejto príležitosti vydáva prvý report o počutí. Viac o ich kampani nájdete na ich stránke.
 Podtituly tohtoročnej témy: skríning – rehabilitácia – komunikácia nám nie sú neznáme. Najmä po vyhodnotení hlavných zistení Prieskumu rodičovských skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti.

 Dovoľte nám pridať náš aktuálny slovenský pohľad na starostlivosť o sluch u detí.

Aj keď od rodičov vieme, že náročných situácií zažívajú stále veľa, nájde sa aj pár dôvodov na radosť.

  • v podmienkach SR je plnohodnotne realizovaný plošný skríning sluchu, ktorý je aj podľa WHO dôležitou bázou pre ranú starostlivosť. Preto je potrebné naďalej udržiavať technické prístroje aj personálne zabezpečenie daného procesu v jednotlivých pôrodniciach,
  • za posledných 5 rokov sa zlepšili poskytované služby v oblasti prideľovania, nastavovania a údržby sluchových pomôcok.

Avšak:

  • v podmienkach SR v súčasnosti ešte plnohodnotne nefunguje Centrálny register pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu, informácie z ktorého sa poskytujú aj do centrálnej európskej databázy pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu (EHDI). Údaje z registra by pomohli lepšie plánovať a pripravovať služby pre rodiny s deťmi s PS a taktiež by bola jasná „cesta“ dieťaťa od objavenia straty sluchu až po jeho zaradenie do vzdelávacích inštitúcií,

  • rodičia v súčasnosti majú väčšie množstvo informácií ako v minulosti, ale tieto im nie sú poskytované vždy, keď je to potrebné a taktiež nie vždy v primeranej forme, čo môže mať/má negatívny vplyv na vývin dieťaťa,

  • lekári prvého kontaktu (pediatri) nemajú vždy k dispozícii dostatok relevantných informácií, aby dokázali rodičom primerane poradiť, resp. ich poslať k príslušným odborníkom,

  • rodičom nie je na všetkých pracoviskách poskytnutá informácia o možnosti vybrať si z viacerých typov sluchových pomôcok (načúvací prístroj ,kochleárny implantát či BAHA), preto reálne nemajú možnosť vybrať si podľa rozličných kritérií, alebo si za kvalitnejšiu pomôcku priplatiť,

  • napriek zlepšeniu nie je samozrejmosťou, že u detí, ktorým bola pridelená sluchová pomôcka je zrealizovaný odporúčaný postup pri ich nastavovaní a overovaní (čo to konkrétne znamená si povieme v ďalšom článku),

  • v súčasnosti nie je k dispozícii dostatok odborníkov (surdopédov, logopédov, psychológov), ktorí sa zaoberajú deťmi s poruchou sluchu v ranom veku, čo môže tieto deti do budúcnosti zásadným spôsobom diskriminovať,

  • narodenie dieťaťa s poruchou sluchu kladie na rodinu nielen zvýšenú úroveň stresu, ale aj zvýšené finančné náklady (sluchové pomôcky, spolupráca s odborníkmi, zvýšené náklady na vzdelávanie), ktoré nie sú zo strany štátnych orgánov žiadnym spôsobom zohľadňované.
 
 

Čo môžeme urobiť my všetci pre deti s poruchou sluchu?

 Základom možnej zmeny je poznať súčasný stav. Zistenia sú nám teraz podkladom k cielenejšiemu informovaniu, poradenstvu a vzdelávaniu rodičov detí s poruchou sluchu. Na druhú stranu nám slúžia ako argumenty v stretnutiach s predstaviteľmi systému, kde presadzujeme zlepšenia situácie detí a rodín.

 Viaceré alarmujúce situácie a prípady ešte stále stretávame v online poradenstve. Vieme, že cesta k systémovým zmenám je dlhodobá. Čo však vieme urobiť už teraz? Podporiť rodičov, lebo práve oni vedia (práve vy viete!) napriek nepriaznivej situácii konať v najlepšom záujme svojho dieťaťa! Máte na to to zvládnuť.

Lenka nám nedávno na facebooku napísala:

Máme doma 7 mesačného synčeka s ťažkou poruchou sluchu, momentálne má načúvacie aparátiky a pár týždňov si už užívame nádherný pocit, keď sa náš poklad otáča za hlasmi a ten jeho smiech, teraz keď počujem je na nezaplatenie ”

Toto, a desiatky ďalších príbehov o rodičovských superschopnostiach, je tá najkrajšia oslava dňa sluchu.

Oslávte, milí rodičia, všetky kroky, ktoré ste už na ceste k počutiu vášho dieťaťa zvládli. Prvé otočenie sa za svojim menom… Prvé slová…alebo prvá prečítaná knižka. Vidíme tie hodiny vášho času za každým úspechom.

 Na sluchu totiž záleží.

Komentáre (0)

Pridaj komentár