Pani prezidentka sa stretla aj s Nepočujúcim dieťaťom

pred 2 rokmi

OZ Nepočujúce dieťa malo tú česť a potešenie byť účastné na stretnutí pani prezidentky Zuzany Čaputovej s predstaviteľmi Asociácie nepočujúcich Slovenska v stredu 6.10.2021. Vážime si, že aj hlas a potreby rodičov detí s poruchou sluchu mohli zaznieť. Radi by sme sprostredkovali tento zážitok aj všetkým vám - návštevníkom portálu www.nepocujucedieta.sk.

 

 

Prezidentka poďakovala aj všetkým pracovníkom angažujúcim sa v pomoci sluchovo postihnutým, za ich prácu a búranie bariér, s ktorými sa takéto osoby dennodenne stretávajú. "Ďakujem za vašu dôležitú prácu, ktorá nielen pomáha odbúravať tieto bariéry, aby nepočujúci mohli žiť rovnocenne, ale aj scitlivuje našu spoločnosť k tomu, aby v každom bez rozdielu videla predovšetkým človeka, ktorý má právo na dôstojný život," uviedla vo svojom prejave. Dodala tak nádej nielen nám do každodennej práce, ale aj mnohým odborníkom či pracovníkom v našej komunite.


Aj my, počujúci rodičia detí s poruchou sluchu postupne zisťujeme, že existuje mnoho situácií, kedy naše deti aj napriek sluchovým pomôckam nerozumejú hovorenej reči. Môže to byť zlou akustikou, hlučným prostredím, vetrom... Vieme, že pre mnohých dospelých a mnohé deti s poruchou sluchu aktuálna prístupnosť informácii nepostačuje. Titulky či simultánny prepis im na väčšine miest chýba. 

Uniká im tak množstvo informácii. Mnohé naše deti s poruchou sluchu si nemôžu pozrieť rozprávky, filmy či v covidovom čase napr. Školský klub tak, aby mu porozumeli.

Cítime vďaku a zároveň nádej k zlepšeniu. Prezidentka ako prvá štátna inštitúcia inšpiruje k tomu, že je možné všetky dôležité informácie sprístupniť pre každého bez rozdielu. Veríme, že časom sa aj prístupnosť informácii bude môcť ešte viac zlepšovať.

 

 
Komentáre (0)

Pridaj komentár