Neveríme vlastným ušiam

...čo všetko sa už túto jeseň udialo okolo OZ Nepočujúce dieťa a podpory uškových detí.

V septembri si pripomíname týždeň nepočujúcich. Najlepší čas pustiť sa ešte intenzívnejšie do presadzovania záujmov detí s poruchou sluchu a ich rodín? Určite áno.

V lete sme spolu s OZ Infosluch poslali na ministerstvá otvorené listy upozorňujúce na alarmujúcu situáciu s nedostatkom odborníkov a financií na pomoc deťom s poruchou sluchu a deťom s viacnásobným znevýhodnením. Teraz nasledovala kampaň Neverím vlastným ušiam.

V krátkych videách hovoríme o tom, že:

  • včasná intervencia je kľúčová,
  • pomoc pre deti s poruchou sluchu je potrebná včas - aby mali šancu vyvíjať sa podobne ako počujúce deti a
  • hlavne nikdy nepodceňujte svoje podozrenie.

 

 

Delíme sa o našu radosť z detí a s deťmi. Dostali pomoc včas a teraz si spievajú, čítajú a rozprávajú vtipy. Pre bežných rodičov možno samozrejmosť, pre našich uškových rodičov obrovská dávka nádeje a motivácie konať rýchlo a vytrvalo. Hľadať tých správnych odborníkov a denne sa učiť so svojimi deťmi zvuky počúvať, rozumieť im a vedieť ich vysloviť.

 


Ukazujeme, ako rodičia prišli na poruchu sluchu u svojho dieťaťa. Preto ak môžete, pomôžte nám šírením týchto informácii a videí ďalej.

 


Juraj a Adriana Kemka, milé rodiny a deti s poruchou sluchu, ĎAKUJEME za váš hlas a Jaro Ridzoň za skvelé spracovanie!

 

 

 

Kampaň sme odštartovali na rovnomennom podujatí v OC Bory Mall. To už sme fakt neverili vlastným ušiam, aké obrátky naberáme. Pokrstili sme knihu Máme dieťa s poruchou sluchu - symbolicky bublifukom, aby naše deti s poruchou sluchu neostávali v bubline ticha, ale mohli si užívať svet plný zvukov.
Účastné boli všetky tri autorky - skvelé odborníčky - Silvia Hovorková, Darina Tarcsiová a Martina Rzymanová. Okrem expertízy priniesli aj veľký kus človečiny - ĎAKUJEME z celého srdca!

 


Nielen deti si užili bublinkovú šou Mr. Bubble. Koncert a workshop Musica Medica nám umožnil vnímať hudbu netradične. Vďaka FouFou ateliér a BikeLab si deti užili, po absolvovaní workshopov, chutné odmeny. Za príjemné moderovanie podujatia ďakujeme Matúšovi Krnčokovi.

Že investovať do včasnej intervencie sa z finančného hľadiska oplatí aj štátu sme informovali začiatkom októbra.  Analýza nákladov a prínosov terénnej včasnej intervencie bola vypracovaná v spolupráci odborníkov na poruchu sluchu, rodičov a  hlavne analytikov

z Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Spoluprácu iniciovala Implementačná jednotka Úradu vlády SR, Nadácia Pontis a Nadačný fond Telekom. Obrovská vďaka všetkým analytikom z menovaných ministerstiev, ktorí analýzu dokončovali po večeroch, pretože počúvali potreby rodín detí s poruchou sluchu. Menovite ĎAKUJEME: Miriam Letovanec, Zuzka Baranovičová, Laura Salomonsova, Soňa Slobodníková, Michaela Bednarik, Martin Krok. Obrovská vďaka tiež odborníkom, ktorí pomohli dodať tie potrebné dáta: Darinka Tarcsiová, Silvia Hovorková, Martina Rzymanová, Anka Šmehilová.

 
Iba spojením síl vyššie menovaných, rodičov a ďalších pomocníkov sa podarilo potrebám rodín dodať ten správny hlas.

Výsledky analýzy hovoria, že každé  euro investované do včasnej pomoci sa štátu vráti viac ako trojnásobne. V súčasnosti deti

so sluchovým postihnutím navštevujú materskú školu dvakrát menej ako deti z bežnej populácie a ich rodičia často odďaľujú svoj návrat do práce. Tretina detí navštevuje špeciálne školy a iba menej ako desatina absolventov stredných škôl pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Dospelí ľudia so sluchovým postihnutím sa následne ťažšie uplatňujú na trhu práce. 

 

 

Možno ste zaregistrovali, že v období nasledujúcom po predstavení analýzy a podujatí bolo o nepočujúcich deťoch dosť počuť aj

z médií. Týmto ďakujeme Táni Švrčkovej z Nadačného fondu Telekom, Palimu Hricovi, Dominike Horňákovej a daľším pomocníkom

z Nadácie Pontis. Natálii Tomekovej a Lubke Stanek z Nadácie otvorenej spoločnosti, Silvii Paprancovej z PRime time a užasnému tímu z Mayer/McCann Erickson. Za krásne fotografie a profesionálny prístup patrí vďaka Tomášovi Halászovi a Adamovi Kováčovi.

Ocitáme sa túto jeseň nejako často v neznámych vodách, vystupujeme z komfortnej zóny, zažívame nevídané a nepočuté….ale čo by sme neurobili pre vás a pre deti s poruchou sluchu :))  Šoky spôsobujeme nielen sebe - Maťka Rzymanová prejavila napríklad obrovskú statočnosť, keď pricestovala do Bratislavy rovno do živého vysielania Dámskeho magazínu. Záznam nájdete v archíve RTVS zo dňa 10.10.2018.

Náš celkový pocit je vlastne tiež taký jesenný. Veci, ktoré vznikali dlhší čas, potrebovali dozrieť, teraz prinášajú ovocie. Tešíme sa

a ďakujeme, že ste v tom spolu s nami.

 


Ľubka Majtánová a jej družina 

Pridajte sa, prosím, k našej snahe neostať ticho. Podporte nás na dobrej krajine.

 

 

Zákulisná informácia: pes z videí sa skutočne volá Bobika (áno, ako tá dávna reklama v čínskej reštaurácii).

Komentáre (0)

Pridaj komentár