Následná rehabilitačná starostlivosť o dieťa s poruchou sluchu - Brno

Vaše dieťatko dostalo načúvací prístroj, kochleárny implantát či BAHA čelenku a hlavou vám idú otázky typu:

 

  • Ako spolu môžeme komunikovať?
  • Ako sa to bude celé prebiehať?
  • Ako rozvíjať sluch a reč v bežných situáciach?
  • Aké sú možnosti a súčasné trendy v rozvíjaní funkčnej komunikácie?
  • Čo je to vlastne tá funkčná komunikácia s dieťaťom s poruchou sluchu?
  • Môžu mi v tom pomôcť aj posunky?

Na tieto a aj iné otázky môžete nájsť odpovede už 23.2.2019 v Brne na Filozofickej fakulte, A.Nováka 1 od 10:00 - 13:00

 

Sekcia pre foniatriu a audiológiu Českej spoločnosti ORLCHHK ČLS JEP a AUDIO-Fon centr. Brno a ČLK Brno organizujú v tomto termíne celoštátny foniatrický seminár. Srdečne pozývajú aj nás, rodičov zo Slovenska. 

 

V prípade záujmu nám napíšte na info@nepocujucedieta.sk . Možnosť zúčastniť sa má pre kapacitné možnosti prednáškovej sály približne 20 účastníkov zo Slovenka.

 

PROGRAM: 

 

Lejska, M.(AUDIO-Fon centr. Brno) 

Rehabilitácia funkčná komunikácia u osôb s poruchou sluchu

 

Hricová, L., Horáková, R., Šímová, M. (AUDIO-Fon centr. Brno) 

Skupinová terapia ako forma logopedickej intervencie u detí s poruchou sluchu - komentovaný film

 

Strachoňová, H. (FF MU, Brno)

Český znakový jazyk ako samostatný komunikačný systém

 

Kučerová, A, Hertlová, A. ( Centrum pro detský sluch, Tamtam - Olomouc)

Funkčná komunikácia v každodennom kontakte s dieťaťom

 

Horáková, R, (AUDIO-Fon centr. Brno) 

Prístupy a súčasné trendy v oblasti rozvoja funkčnej komunikácie u detí s poruchou sluchu

 

Hlavičková Z, Štefková, L. ( Tichý svet, Stredisko Teiresiás - Brno)

Čestina nepočujúcich

 

Diskusia

 

 

Komentáre (0)

Pridaj komentár