7 faktov o poruche sluchu

pred 5 rokmi

 


     

  ČO BY SME MALI VEDIEŤ O PORUCHE SLUCHU? Práve ste sa dozvedeli diagnózu. Vaše dieťa má poruchu sluchu. Čo to znamená? Už nikdy nebude počuť ako ostatní? Ako to zvládneme? Čo ak si nikdy nenájde kamarátov a nezačlení sa do spoločnosti? Smútok, pocit viny i hnev, ktorý cítite, sú úplne v poriadku. Sú súčasťou prijatia a zmierenia sa s diagnózou vášho dieťaťa. Hneď na začiatok vám ponúkame pár základných a dôležitých faktov, ktoré by ste mali vedieť o poruche sluchu.

Neviditeľné postihnutie
Porucha sluchu je neviditeľné postihnutie. Hoci nespôsobuje fyzickú bolesť, výrazne dokáže ovplyvniť život dieťaťa a celej rodiny.

Nie ste v tom sami
Okolo vás je veľa rodičov, ktorí prechádzajú podobnými prekážkami. Už len to, že ste zavítali na tento portál vám dáva nádej, že si nájdete svoju podpornú skupinu a budete sa môcť poradiť s ostatnými. Štatistiky sa líšia, ale podľa približného odhadu pripadá na každých 1 000 novonarodených detí na Slovensku 1 až 4 deti s poruchou sluchu. To znamená, že ročne sa v našej krajine narodí okolo 200 detí so stratou sluchu.

Porucha sluchu je častejšia u novorodencov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť
Z každých 100 detí, ktorí sa narodili v po rizikovom pôrode, je 2 až 5 detí s poruchou sluchu.

Porucha sluchu nemusí byť vrodená
Môže sa objaviť kedykoľvek počas života. Príčinou neskorého začiatku poruchy sluchu môže byť dedičnosť, vážna choroba, ktorú dieťa prekoná, sluch poškodzujúce lieky alebo úraz hlavy.

Porucha sluchu sa môže vyskytovať aj s inými vážnymi ochoreniami
V tom prípade hovoríme v súvislosti s poruchou sluchu o syndrómoch.

Porucha sluchu sa často podceňuje
Ak sluchové postihnutie dieťaťa nie je včas podchytené, môže mať neblahý dopad na vývin vášho dieťaťa. Už stredne ťažká porucha sluchu, ktorá nie je kompenzovaná načúvacími prístrojmi, má vážny vplyv na reč, emocionálny a sociálny vývin, ako aj školské výsledky dieťaťa.

Vaše dieťa sa môže vyvíjať aj s poruchou sluchu
Ak je porucha sluchu u detí včasne zachytená a kompenzovaná kvalitnými načúvacími prístrojmi, kochleárnymi implantátmi alebo kostnými vibrátormi (závisí od typu poruchy sluchu), mnohé z nich majú šancu napredovať rovnako ako ich počujúci rovesníci. Najlepšie predpoklady majú deti, ktoré získajú načúvacie prístroje a ranú starostlivosť do 6 rokov.


Ak si nieste istí, či vaše dieťatko dobre počuje, nečakajte a spýtajte sa vášho pediatra na vyšetrenie sluchu. Doma to ťažko zistíte. Vďaka včasne poskytnutej pomoci sa môže naučiť počuť a komunikovať podobne ako jeho počujúci rovesníci.
Viac o poruche sluchu nájdete v knihe - Máme dieťa s poruchou sluchu I. - listujte od strany 15 :)

Komentáre (0)

Pridaj komentár