O rozvoji sluchového vnímania a cestách do školy

pred 4 rokmi

Tento týždeň vám prinášame potrebné informácie 
  o rozvoji sluchového vnímania, rady a  hravé aktivity na doma. 
  Keďže v pondelok nás niektorých čaká návrat detí do škôl, prinášame aj tipy, ako sa pripraviť. 
  Rodičov budúcich prvákov upozorňujeme na tohtoročné pravidlá

  všetkým vám ponúkame zamyslenie sa predtým než  vypukne návrat do bežnejšieho režimu... Čo nám dali a vzali obmedzenia? Je niečo, čo si chceme zobrať so sebou ďalej do ďalších dní?
Poďme však poporiadku :)

Čo potrebujete vedieť o sluchovom vnímaní?
Od momentu, kedy vaše dieťatko dostane svojich pomocníkov na počúvanie (načúvacie prístroje, kochleárne implantáty alebo BAHA) sa začína jeho cesta za počutím. Potrebuje sa naučiť počúvať zvuky. Zisťuje, ako rozlišovať, či niečo počuje, alebo je ticho. Postupne spoznáva rôznorodosť zvukov, až sa ich naučí rozpoznávať. Ak toto zvládne, učí sa odkomunikovať, čo to vlastne počulo - slovom, posunkom, či gestom. 

Počúvanie je zručnosť, ktorú si dieťa potrebuje rozvíjať a cibriť počas celého života. Vyžaduje tréning. Najskôr sa učí počúvať v tichu, aby konkrétny zvuk vedelo ľahšie rozlíšiť. Postupne skúša počúvať zvuky z rôznych vzdialeností a strán... Za šumu vetra, pri hrajúcom rádiu, či počas rozhovoru iných osôb. Trénuje svoje ušká, aby vedeli jednotlivé zvuky od seba rozlíšiť. Postupným budovaním počúvania a komunikácie príde radostný moment, kedy už dieťa vie pomenovať, čo počulo.

 

 

Kde sa dozviete viac?
Sluchovému vnímaniu sa podrobnejšie venuje kniha Máme dieťa s poruchou sluchu 2 od strany 258. Zistíte tu, ako podporiť sluchovú pozornosť, pamäť, lokalizáciu zvuku, rytmiku aj tipy na využitie konkrétnych hračiek. 

Do pozornosti dávame aj videá z youtube kanála Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Nájdete medzi nimi užitočné tipy ako podporiť komunikáciu s dieťatkom, jeho zrakové vnímanie, motoriku, či orientáciu v priestore. Najviac nás zaujal webinár : Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí s ťažkosťami v učení  

 
Odborníčky majú nezastupiteľnú úlohu
Dieťa potrebuje komplexný odborný prístup na mieru. Odporúčame vám obrátiť sa na Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) a na surdopéda - špeciálneho pedagóga pre deti s poruchami sluchu. Poradí vám cielené aktivity na rozvoj sluchového vnímania u vašich detí. Nielen surdopéda, ale aj logopéda, psychológa a iných odborníkov nájdete pod jednou strechou napríklad v jedinečnom centre Effeta v Nitre. Možnosti sa opäť postupne otvárajú a my vám rozhodne odporúčame byť v kontakte s odborníkmi, ktorí vám poradia aktivity na mieru potrebám vášho dieťatka a rodiny.

Čo môžete urobiť už dnes?
Konkrétne nápady na aktivity (nie len pri podopore sluchu) nájdete aj na facebooku Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Poprade. Vyberáme sem pre vás 4 konkrétne tipy na domáce použitie:


Užitočné cvičenia aj priestor na otestovanie nájdete na stránkach VÚDPaP v logopedických cvičeniach pre deti predškolského veku. Zoznámite sa tu aj s minimálnymi pármi - dvojicami podobne znejúcich slov. Pre naše deti je to niečo ako vysoká škola sluchovej výchovy. :) 

Čo ak nám to nejde?
Úspech pri určovaní minimálnych párov cestou sluchu závisí primárne od toho, či dieťa má možnosť počuť so svojou kompenzačnou pomôckou všetky hlásky, hlavne sykavky. Ak neviete, ako vaše dieťa so svojou kompenzačnou pomôckou počuje, či počuje všetky hlásky z tzv. rečového banána a tieto cvičenia mu robia problém, odporúčame vám obrátiť sa na vášho ORL lekára. Požiadajte ho o audiometrické vyšetrenie s nasadenými prístrojčekmi vášho dieťatka na ušiach. Ak takýto typ vyšetrenia neposkytuje, požiadajte ho o odporučenie na jednu zo šiestich kliník, kde vyšetrenie vedia zrealizovať. Tak spoznáte ziskovú krivku dieťaťa a budete ho vedieť efektívnejšie podporiť v jeho snahe počúvať a rozumieť tomu, čo sa vôkol neho deje.

Pátrajte po dôvodoch, prečo dieťatku tieto zvukovo podobné slová robia problém, nepočuje a nerozlišuje ich dobre. Či dieťatko počuje najlepšie, ako sa to dá. Podporiť a pomôcť mu viete aj s postupným trénovaním počúvania za podpory vášho surdopéda. Túto zručnosť si, pri intenzívnom tréningu, prekvapivo vie osvojiť aj mnoho detí vo vyššom veku (máme skúsenosť so 7 ročnými deťmi). Chce to však veľa trpezlivosti na strane všetkých zúčastnených. Rodičov, dieťatka aj odborníkov.

Nie vždy a všade sú podmienky pre počúvanie ideálne. Vďaka takýmto cvičeniam viete vaše dieťatko naučiť jednotlivé hlásky aj lepšie odzerať. Očkami si dopomôže v tom, čo ušká dobre nedopočujú. Je to zručnosť, ktorú veľmi zužitkuje v rušnom prostredí, napríklad v školskej triede.


Chystáte sa do školy?
Pred nástupom do školy, prípadne aj ak už máte doma školáka, a nie ste v kontakte s CŠPP, odporúčame sa na nich obrátiť. Pomôžu vám okrem posudkov a rôznych inšpirácii aj pri integrácii vášho dieťatka. Podporia a poradia vám, aj pedagógom v škole, užitočné a potrebné informácie a tipy, ako zabezpečiť, aby sa vášmu dieťatku v škole darilo čo najviac. 

Nastupuje vaše dieťatko do prvého ročníka, či potrebujete požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky? 
Odporúčame si pozrieť usmernenie VÚDPaP s podrobnejšími informáciami. 
Podľa školského zákona musí rodič, resp. jeho zákonný zástupca prihlásiť všetky deti, ktoré do 31.8. dovŕšia vek 6 rokov na povinnú školskú dochádzku. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt (tzv. spádová škola), alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom. Tento rok sú vplyvom koronavírusu podmienky prihlasovania detí iné, v usmernení nájdete potrebné informácie. Odporúčame byť v kontakte s vašou školou a dohodnúť si s nimi konkrétne detaily a potrebné vyšetrenia. Viac nájdete v usmernení na strane 4. 

Máte dieťa v škole na prvom stupni? 
V pondelok nás niektorých čaká návrat do lavíc a k chystaniu desiat...

“Bude to však iný návrat, počas ktorého by prioritou malo byť mentálne zdravie a psychická stabilizácia človeka. Hlavným cieľom by malo byť obnovenie sociálnych kontaktov, opätovné nastavenie denného režimu, vytvorenie prostredia bezpečia a istoty, využitie skúseností z celého obdobia a vloženie ho do kontextu psychickej odolnosti a posilnenia osobnosti” upozorňuje v článku psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu Kornélia Ďuríková. Odporúčame prečítať si celý jej článok z dielne Eduworld.sk a posunúť ho aj vašej pani učiteľke

Bonus pred návratom do reality
Na záver vám ponúkame príspevok psychologičky od priateliek z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Nám priniesol inšpiráciu k prechodu do o niečo bežnejšieho režimu. Odporúčame :)

Srdečne si vás pozdravujeme a veľa síl posielame

Lubka, Katka a vaši OZtkáriKomentáre (0)

Pridaj komentár