Na slovíčko o komunikácii - online stretnutie rodičov detí s poruchou sluchu

pred 3 rokmi

Pri deťoch s poruchami sluchu má komunikácia celoživotné špecifiká. Ani vďaka najlepšej technológii sa v istých životných chvíľach nevytratia. Existujú však spôsoby, ako komunikovať aj v nových, či náročných situáciách, hovorí prof. Darina Tarcsiová, odborníčka na komunikáciu s deťmi s poruchou sluchu.

S príchodom dieťaťa s poruchou sluchu do rodiny, prichádza aj otázka ako s ním efektívne komunikovať, aby sa dokázalo plnohodnotne rozvíjať, napredovať a aby si s ním rodina a blízki dokázali vybudovať plnohodnotné vzťahy.

Podporiť vás na ceste môže aj online stretnutie Na slovíčko o komunikácii.

Každý z nás má vžité isté formy komunikácie, ktoré sú pre neho prirodzené. S príchodom dieťaťa s poruchou sluchu musíme niektoré komunikačné cesty upraviť. Aj keď základ týchto zručností má každý v sebe zakorenený, je potrebné ich rozvinúť. Tak ako všetci, aj deti s poruchou sluchu komunikujú od najútlejšieho veku. A nemusí to byť iba rečou. Existujú rôzne formy komunikácie, ktoré majú pri deťoch s poruchou sluchu svoje špecifiká. 

V prieskume, ktorý sme realizovali, aj za vašej pomoci, na vzorke 265 rodín s deťmi s poruchou sluchu sa ukázalo, že až 44% z nich komunikuje s dieťaťom primárne rečou,  u 41% využívajú rodiny popri reči aj posunky a 12% týchto rodín komunikuje so svojim dieťaťom prioritne v posunkovom jazyku. No komunikáciu nemožno zúžiť len na hovorenú reč a posunkovanie.

Napriek tomu, že mnohé už intuitívne ovládate z praxe, pozývame vás doplniť si svoje zručnosti aj o trochu teórie, ktorú nám sprostredkuje odborníčka prof. Darina Tarcsiová. Na našom online stretnutí Na slovíčko o komunikácii budeme mať zároveň možnosť navzájom si pozdieľať svoje skúsenosti z komunikácie s dieťaťom s poruchou sluchu.

Stretnutie sa uskutoční prostredníctvom platformy zoom 25. marca 2021 o 18.00. Bude trvať  približne hodinu a pol a potom bude možnosť zotrvať ešte pol hodinu v diskusii pre tých, ktorým to čas dovolí. Máte možnosť sa naň zaregistrovať do 23.3.2021 prostredníctvom formulárabit.ly/naslovickokomunikacia

Na základe registrácie vám zašleme deň vopred na mail link, ktorým sa na stretnutie pripojíte. Pokiaľ by ste ho v pošte nenašli, alebo by ste mali v súvislosti so stretnutím otázky, môžete nás kontaktovať na adrese martina.koysova@nepocujucedieta.sk 

Stretnutie je určené nielen rodičom detí s poruchou sluchu, ale aj širšiemu príbuzenstvu, či kamarátom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom:

  • Čo všetko je komunikácia? 
  • Čo všetko už o nej vieme a na čom môžeme ako rodičia stavať?  
  • Aké sú špecifiká komunikácie pri deťoch s poruchami sluchu? 
  • Aké možnosti a spôsoby máme k dispozícii?
  • Čo vieme prispôsobiť?
  • Akými spôsobmi predať informáciu - komunikovať s dieťaťom? 

 

 

Spoznáme aj konkrétne tipy na podporu komunikácie. Pokiaľ by ste chceli položiť otázky a dostať na ne odpovede od pani profesorky Tarcsiovej v rámci obsahu stretnutia, registrujte sa, prosím, najneskôr do 19.3.2021.


Neváhajte a prihláste sa. Tešíme sa na stretnutie s vami :)

Lubka Majtánová
za tím OZ NepočujúceDieťa

Komentáre (0)

Pridaj komentár