Ako vám môže pomôcť centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri výbere materskej školy?

pred 5 rokmi
Ak uvažujete nad materskou školou pre vaše dieťa, je čas vyhľadať niektoré z centier špeciálnopedagogického poradenstva. Poradia vám, či už na škôlku nastal správny čas a ktorá je vhodná pre vaše dieťa. 
 
Centrá špeciálnopedagogického poradenstva sú špeciálne školské zariadenie, ktoré sú určené rodinám s deťmi so špecifickými potrebami. Poskytujú diagnostiku, starostlivosť a zaškoľujú deti s prekážkami do všetkých typov škôl. Pomôžu vám pri výbere vhodnej materskej školy a prevedú vás celým prípravným procesom.
 
Každé z centier sa orientuje na iný druh postihnutia. Na konci článku nájdete odporúčanie, ktoré centrá poskytujú starostlivosť výlučne deťom s poruchou sluchu. Odborníci, ktorí v ňom pôsobia, vám pomôžu napĺňať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby od raného veku až po prípravu na povolanie.
Aké služby centrum poskytuje?
Diagnostické vyšetrenia
V centre špeciálnopedagogického poradenstva vaše dieťa absolvuje dve odborné vyšetrenia: psychologické a špeciálnopedagogické. Psychologické vyšetrenie povie viac o silných stránkach vášho dieťaťa, na ktorých treba popracovať. Odborník pri ňom zisťuje úroveň jeho rozumových a poznávacích schopností, jeho osobnostné charakteristiky a posúdi emocionálne a sociálne schopnosti vášho dieťaťa.


Špeciálnopedagogické vyšetrenie sa zameriava na diagnostiku vplyvu poruchy sluchu a podmienky vzdelávania dieťaťa. Posudzuje jeho komunikačné schopnosti a mieru vplyvu sluchového postihnutia na jeho vývin. Vďaka výsledkom oboch vyšetrení zistíte, aké sú najvhodnejšie možnosti výchovy a vzdelávania vášho dieťaťa. Tieto vyšetrenia sa v určitých intervaloch opakujú, aby sa zistilo, či je daný typ vzdelávania pre neho stále prospešný. Závery oboch vyšetrení, ako aj  vyšetrenie od foniatra sú nutné na to, aby dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami mohlo byť zaradené do materskej školy.


Poradím vám, ako ďalej
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva na základe výsledkov diagnostiky a po dôkladnom rozhovore s rodičmi navrhne najvhodnejšie formy vzdelávania v materskej a neskôr v základnej škole. Poradia vám v ňom, akými spôsobmi je potrebné napĺňať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vášho dieťaťa. Takisto vám odporučia, či vaše dieťa potrebuje služby asistenta učiteľa a pripraví potrebné odporúčanie pre pridelenie asistenta.
 
Podporí vás počas celého procesu zaškolenia dieťaťa
Špeciálny pedagóg (surdopéd) v centre by mal na vašu žiadosť kontaktovať materskú školu, ktorú ste pre svoje dieťa vybrali. Vedenie materskej školy i triedna učiteľka by mali mať dostatočne informácie o druhu a stupni sluchového postihnutia vášho dieťaťa a takisto o jeho vplyve na vývin.

Učiteľky by mali vedieť, ako komunikovať s dieťaťom, ktoré má poruchu sluchu, ako sa  starať o kompenzačné pomôcky a ako riešiť isté problémové situácie. Centrum špeciálnopedagogického poradenstva by malo úzko spolupracovať s materskou školou po celý čas, čo ju dieťa navštevuje a poskytovať jej odbornú podporu.
 
Centrum vám poskytne špeciálne služby, aké inde nenájdete  
Ak sa rozhodnete pre integráciu vášho dieťaťa v bežnej materskej škole, pripravte sa na to, že s ním budete musieť navštevovať ďalších odborníkov ako surdopéda, logopéda a pravidelne absolvovať kontroly u foniatra.

Centrá špeciálnopedagogického poradenstva poskytujú aj služby vo forme pravidelných stretnutí s cieľom rozvíjať sluchové, rečové, rozumové, sociálne schopnosti dieťaťa. Špeciálni pedagógovia vám ukážu, ako môžete pracovať s dieťaťom aj doma. Niektoré centrá poskytujú aj kurzy posunkového jazyka, organizujú podporné skupiny rodičov a požičiavajú rôzne pomôcky.
 
Zoznam Centier špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré poskytujú svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku, nájdete podľa jednotlivých krajov aj s kontaktmi v knihe Máme dieťa s poruchou sluchu 1 od strany 480 až po stranu 498

Komentáre (0)

Pridaj komentár