Ako sa rutiny môžu stať pomocníkom pri rozvíjaní dieťaťa?

pred 4 rokmi

Minulé mesiace sme boli zavreté či zavretí viac doma s deťmi. Dostali sme tak jedinečnú možnosť lepšie sa prizrieť na takzvané rutiny v rodine. Zvedomiť si, čo nám dobre funguje, čo je možné zjednodušiť a čo prvé bez následkov vypúšťame, keď treba. Opakujúce sa činnosti nemusia byť len otravným kolečkom (aj keď zázraky nesľubujeme :D). Často práve bežné každodenné aktivity poskytujú vášmu dieťaťu príležitosti na hry a učenie sa. Máte možnosť pri rutinných činnostiach s vaším dieťaťom rozvíjať komunikáciu, myslenie i motoriku. Rutiny poskytujú deťom bezpečie predvídateľnosti, takto bez stresu sú ďaleko otvorenejšie prijímaniu nových poznatkov.

Čo myslíme rutinami?

Každodenné činnosti ako ranné vstávanie, obliekanie sa, nasadenie načúvacích aparátov, umývanie, príprava jedla či príprava na spánok môžete využívať s vaším dieťaťom na opakované učenie sa slovíčok, sociálnych zručností, rozvoj myslenia i jemnú a hrubú motoriku.

Aktivity, ktoré spoločne pravidelne robíte, výrazne ovplyvňujú jeho vývin. Tvoria totiž väčšinu jeho dňa. Pre každé dieťa je mimoriadne dôležité, aby malo čo najviac zachovaný rytmus a nebolo preťažované. Rutiny sú skvelé, pretože samostatnosť a sebadôvera dieťaťa sa budujú práve tým, že vaše dieťa môže opakovane a aktívne robiť a skúšať veci bez pocitu zlyhania. Postupne preberá zodpovednosť za seba, dokáže sa o seba viac postarať, pomenovať bežné činnosti a predmety okolo seba. 

  Päť sústredených minút denne môže byť presne tým, čo na začiatok potrebujete.

Aké máme ako rodina rutiny?

Popremýšľajte, aké aktivity sú vo vašej rodine typické, opakujúce sa a mohli by byť vhodné na učenie a precvičovanie nových zručností vášho dieťaťa. Rozložte si aktivitu na viaceré malé kroky a opakovane ich v prítomnosti vášho dieťaťa opakujte a komentujte.

Ľahšia cesta nie je vždy lepšia

Pre mnohých rodičov je často jednoduchšie, ak sa rutiny dejú rýchlo, aby ostal čas na iné veci. No ak je to čo i len trochu možné, prenechajte činnosti, ktoré dokáže zvládnuť na vaše dieťa. Prečo?

Mierna frustrácia dieťaťu pomáha v rozvoji. Potrebuje komunikovať, aby dosiahlo želanú zmenu. Toto bude raz kľúčová zručnosť pre celý ďalší život. Dieťa sa potrebuje naučiť, ako požiadať o pomoc pri podaní autíčka z poličky, ako vyjadriť svoje potreby.

 Vaša investícia trpezlivosti na začiatku sa vám vráti - dieťa bude skôr samostatné, kompetentné riešiť svoje záležitosti bez vašej okamžitej pomoci a požiadať o pomoc v miere, v akej potrebuje. Nielen v kontakte s vami, ale neskôr aj v širšom sociálnom prostredí, kde sa ocitne. Bude si vedieť lepšie poradiť. A to za tých pár minút zdržania, myslím, stojí…


Spoločné aktivity opakujte

Dovoľte dieťaťu, aby opakovane zažívalo celú aktivitu. Spočiatku vás môže pri nej pozorovať, alebo ju môžete robiť spoločne. Vždy mu ju detailne popíšte. Ak napríklad ohrievate jedlo, zoberte ho do kuchyne, otvorte spoločne kuchynskú linku a vyberte z nej misku. Spýtajte sa dieťaťa, kde je lyžica a spolu ju nájdite v zásuvke.

V krátkych vetách hovorte o tom, že je jedlo teplé a preto si treba dávať pozor. Spýtajte sa, kde je podbradník. Po tom, čo ho dieťa ukáže, pripnite mu ho okolo krku (prípadne podajte, aby si ho priplo samé…). Po dojedení nechajte, aby sa ho samo pokúsilo zložiť. Môžete spoločne komentovať, či je špinavý alebo čistý. Zoberte misku a lyžicu a odložte ich spolu do drezu. Pustite teplú vodu a ukážte mu, ako sa umýva riad. Všetko pritom opisujte. Prečo?

Ak sa táto aktivita zopakuje dvakrát za deň, tak je to až štrnásťkrát za týždeň. To znamená, že vaše dieťa má šancu započuť slová hladný, jesť, piť, miska, ohriať, teplé, hotovo, umyjeme nespočetne veľakrát. Ak ste pri hovorení zároveň posunkovali, vaše dieťatko mohlo vidieť všetky posunky a dobre si ich zapamätať.

Pokojne pritom posunkujte

Ak bude mať možnosť takýmto spôsobom vnímať vybrané pojmy aj naďalej, po čase sa naučí priradiť správne slová alebo posunky k predmetom a aktivitám. Ak je dieťatko veľmi malé, nemusíte sa ho nič pýtať. Stačí, ak s ním alebo pred ním dané aktivity robíte a komentujete. Z času na čas však počkajte a sledujte, či vie, čo bude nasledovať. Môže vám to naznačiť ukázaním prsta alebo pohľadom do očí.

 

Pokojne spolu precvičujte viacero zručností v jednej rutine. Môžete pridať prácu s jemnou motorikou. Napríklad, pomenujte spoločne jedlo na tanieri a požiadajte dieťa, aby vám podalo pohár alebo rožok. Alebo skúste spoločné pranie. Poskytuje ideálne aktivity, ako je triedenie oblečenia podľa veľkosti na malé a veľké, triedenie ponožiek podľa farieb, precvičovanie motoriky prstov pri štipcovaní, rozširovanie slovnej zásoby o slová prať, vyberať, vešať, suchý, mokrý, rovnaký, iný, biely alebo farebný.

Učiť sa dá kdekoľvek

Ak každý deň cestujete autom, chcete, aby bolo dieťa usadené a bezpečne pripútané. Celý proces opakovane komentujte. „Poď, Miško, otvoríme dvere. Tu si sadni. Teraz ťa pripútam, aby si nespadol. Hotovo!“ Takto Miško napočúva každý deň tie isté slová, počas tých istých aktivít a časom im porozumie. Zároveň si zvykne, že v aute je potrebné byť pripútaný. Niektoré aktivity dokonca majú svoje vlastné frázy: „Je čas sa obliekať.“ alebo „Už je čas vyraziť. Poďme.“

Porozprávajte sa so svojou špeciálnou pedagogičkou alebo logopédom, čo a ako môžete s dieťatkom počas rutín precvičovať. Precvičujte jednu zručnosť alebo schopnosť vo viacerých rutinách. Ak napríklad pomáhate dieťaťu pochopiť, že veci existujú aj po tom, čo ich schováte, môžete schovať jeho hračku alebo si večer pred spánkom zahrať „kuk, kde som“ s tým, že sa schováte pod perinu. Počas poobedňajšej hry môžete cielene schovávať pred dieťaťom rôzne hračky alebo pri obliekaní maličké predmety do vrecka na bunde.

Využívajte aj rôzne nevyplnené chvíle. Pri ceste autom,v dopravných zápchach, môžete komentovať veci, ktoré vidíte z okna alebo si spievať pesničky a hovoriť básničky. Ak počúvanie a hovorenie neprichádza v aute do úvahy, niektoré mamičky si dopredu pripravia malé balíčky s  aktivitami zameranými na jemnú motoriku. Dieťa sa zabaví prevliekaním gombičkového hada, lepením obrázkov so suchým zipsom alebo prepchávaním mäkkého drôtiku cez sitko. Precvičí si motoriku prstov a koordináciu oko-ruka. Ideálne do auta sú zároveň knižky a detské časopisy. Zapojte dieťa, kde sa to dá  – aj pri takých aktivitách, ktoré väčšinou robíte sami.

Rutiny sa menia, nechajte dieťa experimentovať

Rutiny sa menia s vekom a aj s ročným obdobím. Miluje vaše dieťa zbierať veci zo zeme a zároveň dozrelo do veku, keď začína vnímať vlastnosti vecí? Ideálne je, aby ste spolu zbierali kvietky, šišky, kamene, skúmali hlinu, piesok či mušle a prirodzene si precvičovali slová ako tvrdý, mäkký, ostrý, sype sa, špinavý, podaj, schovaj, kde to je.

 

 

Zároveň môžete načúvať tichým a silným zvukom v prírode a sledovať, ako rôzne predmety znejú, keď ich hodíte do kovového vedierka alebo do mláky s vodou. Predstavte si, koľko príležitostí budete mať precvičiť si danú slovnú zásobu aj sluchové zručnosti, ak budete aktivitu pravidelne opakovať až do jesene.

Buďte flexibilní a sledujte, čo počas rutiny zaujme vaše dieťa. Štúdie ukázali, že porozumeniu slov a posunkov pomáha, ak pomenovávame to, o  čo sa dieťa v  danom momente zaujíma. Ak sa napríklad počas hry vaše dieťa prestane zaujímať o kocky pred ním a uprene pozerá na vzdialenú loptu, prineste ju a  hovorte o  nej. Ak dieťa miluje konkrétnu básničku alebo pesničku a chcete, aby viac hlasom intonovalo, precvičujte si túto zručnosť práve na nich. Buďte kreatívni.

Čo sa dieťa učí počas rutín?

Aj vďaka každodenným aktivitám sa dieťa učí, že svet okolo neho má svoje pravidlá a je organizovaný. Aktivity, ktoré sa opakujú približne v rovnakom čase a rovnakým spôsobom, prinášajú dieťaťu pocit istoty. Ak sa činnosť časom znova a znova opakuje, deti budú chcieť prevziať nad ňou kontrolu. Povzbudzujte ho, aby bolo odvážne a aktívne. Bude to skvelá príležitosť, aby sa verbálne alebo neverbálne vyjadrilo, čo od vás chce. Viaceré deti, ktoré sú naučené, že im rodičia aktivity komentujú, si ich časom začnú komentovať samy pre seba a postupne ich dopĺňať. Niektoré dokonca navrhnú novú rutinu, jej začiatok i koniec. Rutiny sa menia zrením dieťaťa, no môže sa ňou stať čokoľvek, čo dieťa dlhodobo baví. Či už je to polievanie kvetov, kŕmenie psa alebo pečenie koláčov. Niekedy sa stane, že sa počas rutín objavia aj nepredvídané veci. Dovoľte si spoločne experimentovať :)

Viac o téme sa dočítate v knihe Máme dieťa s poruchou sluchu 2 v kapitole 10 od strany 196

 

Veľa radosti pri vašich spoločných rutinách :)))

 

 

Peťka, Lubka a Katka

Komentáre (0)

Pridaj komentár