Naše dieťa má zrejme poruchu sluchu

pred 3 rokmi
Zdá sa vám, že vaše dieťa nereaguje ako by malo? Nespozornie, keď sa mu prihovárate, neotáča sa za zvukmi, málo opakuje hlásky a slová alebo nereaguje na hračky, ktoré vydávajú zvuk? Ak máte pochybnosti, či sa vyvíja správne, začnite čo najskôr pátrať po príčinách s odborníkmi. Dôvodom môže byť aj porucha sluchu. Čím skôr zistíte, čo je vo veci, tým lepšie pre vás a vaše dieťa.  
 
Dieťa, ktoré dobre nepočuje, často zažíva zmätok a frustráciu. Bežné veci ako rozhovor s rodičmi, hranie sa s kamarátmi alebo sledovanie televízie mu môžu spôsobovať veľké ťažkosti. To môže spôsobiť, že sa viac čím sťahuje do seba a vyhýba sa rovesníkom a okoliu. Ak už dlhšie pozorujete, že s vaším dieťaťom niečo nie je v poriadku, nečakajte príliš dlho a vyhľadajte lekára. Porucha sluchu je neviditeľný hendikep. Jeho dôsledky môžu byť pre život dieťaťa výrazné, pokiaľ ho nepodchytíte už v ranom veku s odborníkmi.
 
Porucha sluchu sa u viac ako 80 percent detí objaví už pri narodení. Na to, aby ste ju vedeli diagnostikovať a liečiť včas, je dôležitý univerzálny skríning sluchu novorodencov. Na Slovensku je daný legislatívou a aj vďaka nemu sa výrazne znížil počet detí, u ktorých by sa na poruchu sluchu prišlo až neskôr vo vyššom veku. Sú však prípady, teda kedy dieťa kedysi vyhovelo kritériám novorodeneckého skríningu, ale porucha sluchu sa u neho objaví neskôr. Ak jej nevenujeme dostatočnú pozornosť, môže to mať negatívny dopad na jeho reč a bude zaostávať aj v psychickom vývoji.
 
Výskumy ukazujú, že deti, ktorým sa odborníci začali venovať už v ranom veku a ktoré začali nosiť načúvacie prístroje už do 6. mesiaca sa vývinom dostali na podobnú úroveň ako počujúce deti. Samozrejme nie všetky deti môžu mať stratu sluchu kompenzovanú do 6. mesiaca, pretože to niekedy technicky nie je možné pre veľmi úzky zvukovod alebo kvôli iným príčinám.
 
Ako sa prejavuje porucha sluchu u bábätiek
 • neutíši ho váš hlas
 • hlboko spí, aj keď vedľa neho nahlas rozprávate
 • neotočí sa, keď na neho zavoláte
 • musíte podísť blízko k nemu, aby zareagovalo
 • nevšimlo si, že vedľa neho spadla panvica na zem alebo ste zapli nahlas rádio
 • neotáča sa spontánne za zaujímavými zvukmi okolo neho
 • prestalo džavotať (po 9. mesiaci), má monotónny hlas
 • má oneskorený vývin reči
 • v prvom roku života nerozumie jednoduchej komunikácii a opakovaným otázkam
 • netvorí prvé slová
Bábätká v prvých týždňoch života na veľmi tiché zvuky ešte nereagujú, aj preto je novorodenecký skríning veľmi dôležitý. Čím je  porucha sluchu ťažšia, tým skôr sa ňu dá prísť. Ľahšia porucha sluchu niekedy rodičom a dokonca aj pediatrom uniká. No ak je dieťaťko staršie, svoju sluchovú pozornosť dokáže zacieliť aj na veľmi tiché zvuky. Uvedomuje si ich a reaguje na nich. Ak sa to tak nedeje, niečo je zle. A hoci ešte ako bábätko vyhovelo kritériám skríningu sluchu, porucha sluchu sa u neho môže objaviť neskôr.
 
Ako sa prejavuje porucha sluchu u predškolských a školských detí
Reakcie závisia od stupňa straty sluchu.
 
 • nereaguje na zavolanie z väčšej diaľky
 • je nepozorné
 • nevšimne si prítomnosť iných ľudí, pokiaľ ich nevidí
 • pozorne sleduje druhých v snahe ich napodobňovať
 • nevyľaká sa pri hlasitých a nečakaných zvukoch
 • nahlas počúva rádio a televízor
 • má problémy počuť niektoré zvuky, iné počuje dobre (k strate sluchu došlo iba na niektorých frekvenciách, prípadne na jednom uchu)
 • preferuje prácu osamote
 • má problémy s učením sa a v škole (učitelia ho opisujú ako nepozorné dieťa, opakovane sa pýta, čo má robiť)
 • nereaguje na bežnú konverzáciu
 • na otázku často zareaguje tak, že ju zopakuje namiesto toho, aby vám dalo odpoveď
 • nesprávne odpovedá na otázky
 • sleduje pery, keď počúva iných (snaha odzerať)
 • otáča hlavu na jednu stranu v snahe lepšie počuť
 • má problémy s výslovnosťou pri porovnaní s inými deťmi rovnakého veku – skomolená reč
 • má malú slovnú zásobu, akoby si ťažko zapamätávalo nové slová
 • unikajú mu predložky, nesprávne tvorí prídavné mená, v treťom roku netvorí súvetia
 • má ťažkosti porozumieť komunikácii v hlučnom prostredí
Aké sú príčiny poruchy sluchu?
Porucha sluchu u detí môže mať rôzne príčiny. V niektorých prípadoch ide aj o genetické poruchy sluchu, kedy nie je prítomná pri narodení a dieťa začne strácať sluch až vo vyššom veku. Dôvodom môže byť aj poškodenie vláskových buniek v kochlei alebo sluchového nervu pri ťažkej infekcii a liečba sluch poškodzujúcimi liekmi. Za poruchou sluchu však bývajú aj rôzne úrazy, operácie alebo onkologická liečba. Prieskumy hovoria, že porucha sluchu sa môže objaviť aj v neskoršom veku u rizikových, predčasne narodených detí s vážnym zlyhávaním dýchania.
 
Ak sa chcete dozvedieť o rôznych príčinách sluchu viac, kliknite na knihu Máme dieťa s poruchou sluchu I. na stranu 64.

Komentáre (0)

Pridaj komentár